جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

پیتزا مرغ و قارچ
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

پیتزا یونانی
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا دو نفره

پیتزا دو نفره
۱۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ذغالی

همبرگر ذغالی
۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

همبرگر دستساز

همبرگر دستساز
۱۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

ماشروم برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

دبل برگر

دبل برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

دبل ماشروم برگر

دبل ماشروم برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

دبل چیز برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مرغ مخصوص

ساندویچ مرغ مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

ساندویچ هات داگ مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

ساندویچ هات رویال
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات برگر

ساندویچ هات برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

ژامبون مرغ و قارچ

ژامبون مرغ و قارچ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری پنیری

ساندویچ ژامبون تنوری پنیری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

ساندویچ بندری
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری مخصوص

ساندویچ بندری مخصوص
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص

ساندویچ فلافل مخصوص
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ مخصوص

ساندویچ فیله مرغ مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هلندی (سرد)

ساندویچ هلندی (سرد)
۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

ماست و خیار

ماست و خیار
۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

زیتون شور

زیتون شور
۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۲,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با پنیر

سیب زمینی سرخ شده با پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با پنیر و ژامبون

سیب زمینی سرخ شده با پنیر و ژامبون
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده رویال

سیب زمینی سرخ شده رویال
۱۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص

اسنک مخصوص
۶,۰۰۰ تومان

ذرت مکزیکی کوچک

ذرت مکزیکی کوچک
۷,۰۰۰ تومان

ذرت مکزیکی بزرگ

ذرت مکزیکی بزرگ
۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی کوچک

دوغ محلی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

آب معدنی بزرگ
۱,۵۰۰ تومان