جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

سس مخصوص، کالباس تند پپرونی، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا پپرونی

دو نفره

۱۰
۹۹,۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ تومان

مینی

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سس مخصوص، ۶۵گرم مرغ کباب شده، ۶۵گرم پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۰۶,۰۰۰ ۹۵,۴۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

سس مخصوص، کالباس پپرونی، مرغ کباب شده، گوشت چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، ذرت،
پیتزا چهار فصل

یک نفره

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ویژه چترا

سس مخصوص، ۱۳۰ گرم ژامبون، ۱۳۰ گرم پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، نوشابه بطری هدیه
پیتزا مخصوص ویژه چترا

یک نفره

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۹,۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ تومان

پیتزا یونانی

سس مخصوص، خمیر ۲ لبه، مرغ مزه دار شده ، ژامبون، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا یونانی
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پیتزا کلزون

سس مخصوص، گوشت چرخ کرده گوسفندی، قارچ تفت داده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا کلزون

یک نفره

۱۰
۶۲,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۰۱,۰۰۰ ۹۰,۹۰۰ تومان

مینی

۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

پیتزا مخصوص چترا

سس مخصوص، ۲۰۰ گرم ژامبون، ۲۰۰ گرم پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص چترا

دو نفره

۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا کلزون

سس مخصوص، گوشت چرخ کرده گوسفندی، قارچ تفت داده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا کلزون

یک نفره

۱۰
۶۲,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰ تومان

مینی

۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۰۱,۰۰۰ ۹۰,۹۰۰ تومان

قارچ برگر اسنک ویژه

برگر گوشت گوسفندی، قارچ تفت داده شده، پنیر سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور
قارچ برگر اسنک ویژه
۱۰
۴۹,۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سس مخصوص، کالباس تند پپرونی، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا پپرونی

دو نفره

۱۰
۹۹,۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ تومان

مینی

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

همبرگر اسنک ویژه

برگر گوشت گوسفندی، پنیر سرخ شده، کاهو، گوجه، خیار شور
همبرگر اسنک ویژه
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

برگر گوشت گوسفندی، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر مخصوص
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر اسنک ویژه

برگر گوشت گوسفندی، پنیر سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر اسنک ویژه
۱۰
۴۹,۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ تومان

چیز برگر

برگرگوشت گوسفندی، پنیرسرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر گوشت گوسفندی، قارچ تفت داده شده، کاهو، گوجه، خیارشور
قارچ برگر
۱۰
۴۳,۰۰۰ ۳۸,۷۰۰ تومان

چیز قارچ برگر

برگر گوشت گوسفندی، قارچ تفت داده شده، پنیر سرخ شده،کاهو، گوجه، خیارشور
چیز قارچ برگر
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

رویال برگر

برگر گوشت گوسفندی، ژامبون مرغ، قارچ تفت داده شده، پنیر سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور
رویال برگر
۱۰
۵۳,۰۰۰ ۴۷,۷۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

۳ عدد فیله مرغ سوخاری، چیپس، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ فیله سوخاری
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، ژامبون مرغ، پنیر سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ سوپر
۱۰
۶۲,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰ تومان

ساندویچ چیکن گریل

شنسل مرغ کباب شده، پنیر سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ چیکن گریل
۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری با قارچ

هات داگ (لایه های پنیری)، قارچ تفت داده شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ پنیری با قارچ
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ

هات داگ، قارچ تفت داده شده،کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ با قارچ
۱۰
۴۲,۰۰۰ ۳۷,۸۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ویژه چترا

سس مخصوص، ۲۳۰گرم ژامبون، ۲۳۰ گرم پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، نوشابه بطری هدیه
پیتزا مخصوص ویژه چترا

دو نفره

۱۰
۹۹,۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

پیتزا یونانی

سس مخصوص، خمیر ۲ لبه، مرغ مزه دار شده ، ژامبون، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا یونانی
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ویژه

سس مخصوص، ۱۱۰ گرم مرغ مزه دار شده، ۱۳۰ گرم پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مرغ و قارچ ویژه

یک نفره

۱۰
۷۲,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۱۲,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز

سس مخصوص، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه، ذرت
پیتزا سرآشپز
۱۰
۵۷,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

سس مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت، گوجه
پیتزا سبزیجات
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

پیتزا مخصوص چترا

سس مخصوص، ۶۵ گرم ژامبون، ۶۵ گرم پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص چترا

مینی

۱۰
۴۳,۰۰۰ ۳۸,۷۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۴۶,۰۰۰ ۴۱,۴۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

سس مخصوص، کالباس پپرونی، مرغ کباب شده، گوشت چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، ذرت،
پیتزا چهار فصل

یک نفره

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سس مخصوص، ۶۵گرم مرغ کباب شده، ۶۵گرم پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۰۶,۰۰۰ ۹۵,۴۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت

سس مخصوص، ۵۰گرم مرغ کباب شده، ۵۰گرم گوشت چرخ شده گوسفندی، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا مرغ و گوشت

یک نفره

۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

اسنک ژامبون تنوری ویژه

ژامبون مرغ گریل شده، پنیر پیتزا سرخ شده، چیپس، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
اسنک ژامبون تنوری ویژه
۱۰
۵۴,۰۰۰ ۴۸,۶۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا کلزون

سس مخصوص، گوشت چرخ کرده گوسفندی، قارچ تفت داده، پنیر، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا کلزون

یک نفره

۱۰
۶۲,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰ تومان

مینی

۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۰۱,۰۰۰ ۹۰,۹۰۰ تومان

پیتزا یونانی

سس مخصوص، خمیر ۲ لبه، مرغ مزه دار شده ، ژامبون، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا یونانی
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ویژه

سس مخصوص، ۱۱۰ گرم مرغ مزه دار شده، ۱۳۰ گرم پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مرغ و قارچ ویژه

یک نفره

۱۰
۷۲,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۱۲,۰۰۰ ۱۰۰,۸۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز

سس مخصوص، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه، ذرت
پیتزا سرآشپز
۱۰
۵۷,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

سس مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت، گوجه
پیتزا سبزیجات
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ویژه چترا

سس مخصوص، ۱۳۰ گرم ژامبون، ۱۳۰ گرم پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، گوجه، نوشابه بطری هدیه
پیتزا مخصوص ویژه چترا

یک نفره

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۹,۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ تومان

پیتزا مخصوص چترا

سس مخصوص، ۶۵ گرم ژامبون، ۶۵ گرم پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص چترا

مینی

۱۰
۴۳,۰۰۰ ۳۸,۷۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۴۶,۰۰۰ ۴۱,۴۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سس مخصوص، ۶۵گرم مرغ کباب شده، ۶۵گرم پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۱۰
۵۲,۰۰۰ ۴۶,۸۰۰ تومان

یک نفره

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۰۶,۰۰۰ ۹۵,۴۰۰ تومان

پیتزا مرغ و گوشت

سس مخصوص، ۵۰گرم مرغ کباب شده، ۵۰گرم گوشت چرخ شده گوسفندی، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا مرغ و گوشت

یک نفره

۱۰
۶۸,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

سس مخصوص، کالباس پپرونی، مرغ کباب شده، گوشت چرخ شده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، ذرت،
پیتزا چهار فصل

یک نفره

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سس مخصوص، کالباس تند پپرونی، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا پپرونی

مینی

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

دو نفره

۱۰
۹۹,۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ تومان

برگر

همبرگر اسنک ویژه

برگر گوشت گوسفندی، پنیر سرخ شده، کاهو، گوجه، خیار شور
همبرگر اسنک ویژه
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

برگر گوشت گوسفندی، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر مخصوص
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر اسنک ویژه

برگر گوشت گوسفندی، پنیر سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر اسنک ویژه
۱۰
۴۹,۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ تومان

چیز برگر

برگرگوشت گوسفندی، پنیرسرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور
چیز برگر
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر گوشت گوسفندی، قارچ تفت داده شده، کاهو، گوجه، خیارشور
قارچ برگر
۱۰
۴۳,۰۰۰ ۳۸,۷۰۰ تومان

قارچ برگر اسنک ویژه

برگر گوشت گوسفندی، قارچ تفت داده شده، پنیر سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور
قارچ برگر اسنک ویژه
۱۰
۴۹,۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ تومان

چیز قارچ برگر

برگر گوشت گوسفندی، قارچ تفت داده شده، پنیر سرخ شده،کاهو، گوجه، خیارشور
چیز قارچ برگر
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

رویال برگر

برگر گوشت گوسفندی، ژامبون مرغ، قارچ تفت داده شده، پنیر سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور
رویال برگر
۱۰
۵۳,۰۰۰ ۴۷,۷۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فیله سوخاری

۳ عدد فیله مرغ سوخاری، چیپس، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ فیله سوخاری
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، ژامبون مرغ، پنیر سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ سوپر
۱۰
۶۲,۰۰۰ ۵۵,۸۰۰ تومان

ساندویچ چیکن گریل

شنسل مرغ کباب شده، پنیر سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ چیکن گریل
۱۰
۵۸,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری با قارچ

هات داگ (لایه های پنیری)، قارچ تفت داده شده، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ پنیری با قارچ
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ

هات داگ، قارچ تفت داده شده،کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ با قارچ
۱۰
۴۲,۰۰۰ ۳۷,۸۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

اسنک ژامبون تنوری ویژه

ژامبون مرغ گریل شده، پنیر پیتزا سرخ شده، چیپس، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور
اسنک ژامبون تنوری ویژه
۱۰
۵۴,۰۰۰ ۴۸,۶۰۰ تومان

اسنک رست بیف ویژه

گوشت رست شده، قارچ تفت داده شده، پنیر سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور
اسنک رست بیف ویژه
۶۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

چیپس و پنیر با ژامبون

چیپس، ژامبون مرغ، پنیر، قارچ، فلفل دلمه
چیپس و پنیر با ژامبون
۶۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر با مرغ

چیپس، پنیر،مرغ کباب شده، قارچ، فلفل دلمه، ذرت،
چیپس و پنیر با مرغ
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی
۳۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه
سیب زمینی ویژه

کوچک

۵۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار هویج رنده
سالاد فصل
۱۴,۰۰۰ تومان

سس

سس اضافه کچاپ

سس گوجه فرنکی
سس اضافه کچاپ
۱,۵۰۰ تومان

سس مایونز

سس مایونز
سس مایونز
۱,۷۰۰ تومان

سس فرانسوی

سس سالاد
سس فرانسوی
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ بطری کاله

۳۰۰ میلی لیتر، دوغ نعنا و پونه بدون گاز
دوغ بطری کاله
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۸,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

لیمو

۱۱,۵۰۰ تومان

هلو

۱۱,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان