جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

همبرگر مخصوص چتر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰ گرمی ذغالی، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مایونز، نان مک دونالد
همبرگر مخصوص چتر
۲۰
۶۸,۰۰۰ ۵۴,۴۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

یک عدد سوسیس هات داگ تنوری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰ گرمی ذغالی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک دونالد
دوبل برگر
۲۰
۸۲,۰۰۰ ۶۵,۶۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا مخصوص ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۷ سانتی متری، ژامبون مرغ دودی، سس مخصوص، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص ایتالیایی (یک نفره)
۲۰
۱۲۲,۰۰۰ ۹۷,۶۰۰ تومان

پیتزا مخصوص چتر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ دودی، کراکف تنوری، قارچ، سس مخصوص، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخصوص چتر آمریکایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۰
۲۰۴,۰۰۰ ۱۶۳,۲۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ پپرونی، قارچ، سس مخصوص، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۲۰
۱۰۷,۰۰۰ ۸۵,۶۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۰
۲۱۴,۰۰۰ ۱۷۱,۲۰۰ تومان

پیتزا هات داگ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس هات داگ گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، فلفل
پیتزا هات داگ آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۲۰
۹۳,۰۰۰ ۷۴,۴۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۰
۱۸۴,۰۰۰ ۱۴۷,۲۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر
پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۲۰
۸۸,۰۰۰ ۷۰,۴۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۰
۱۷۶,۰۰۰ ۱۴۰,۸۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فلفل دلمه ای، ذرت، نخود فرنگی، قارچ، زیتون اسلایسی، سس مخصوص، پنیر
پیتزا سبزیجات آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۲۰
۸۸,۰۰۰ ۷۰,۴۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص چتر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰ گرمی ذغالی، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مایونز، نان مک دونالد
همبرگر مخصوص چتر
۲۰
۶۸,۰۰۰ ۵۴,۴۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰ گرمی ذغالی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک دونالد
دوبل برگر
۲۰
۸۲,۰۰۰ ۶۵,۶۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا رست بیف ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۷ سانتی متری، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، سس مخصوص، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف ایتالیایی (یک نفره)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۷ سانتی متری، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، سس مخصوص، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی (یک نفره)
۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ و قارچ ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۷ سانتی متری، ۵۰ گرم مرغ، ۵۰ گرم گوشت گوساله، سس مخصوص، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و مرغ و قارچ ایتالیایی (یک نفره)
۱۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۷ سانتی متری، ۱۰۰ گرم مرغ ریش ریش شده، سس مخصوص، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (یک نفره)
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۷ سانتی متری، ژامبون پپرونی گوشت و مرغ ۷۰%، سس مخصوص، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی ایتالیایی (یک نفره)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۷ سانتی متری، ژامبون دودی، سوسیس پپرونی، سس مخصوص، پنیر، زیتون اسلایسی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا ایتالیایی (یک نفره)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۷ سانتی متری، ژامبون مرغ دودی، سس مخصوص، پنیر، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص ایتالیایی (یک نفره)
۲۰
۱۲۲,۰۰۰ ۹۷,۶۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت، سس مخصوص
پیتزا رست بیف آمریکایی

مینی (۱۶ سانتی متری)

۶۱,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده تند، قارچ، سس مخصوص، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون اسلایسی
پیتزا مکزیکی آمریکایی

مینی (۱۶ سانتی متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله، قارچ، سس مخصوص، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

مینی (۱۶ سانتی متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله، شنیسل مرغ، قارچ، سس مخصوص، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا گوشت و مرغ و قارچ آمریکایی

مینی (۱۶ سانتی متری)

۵۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، شنیسل مرغ، قارچ، سس مخصوص، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

مینی (۱۶ سانتی متری)

۵۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص چتر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ دودی، کراکف تنوری، قارچ، سس مخصوص، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا مخصوص چتر آمریکایی

مینی (۱۶ سانتی متری)

۵۳,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۰
۲۰۴,۰۰۰ ۱۶۳,۲۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ پپرونی، قارچ، سس مخصوص، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۱۶ سانتی متری)

۵۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۲۰
۱۰۷,۰۰۰ ۸۵,۶۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۰
۲۱۴,۰۰۰ ۱۷۱,۲۰۰ تومان

پیتزا هات داگ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس هات داگ گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، فلفل
پیتزا هات داگ آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۲۰
۹۳,۰۰۰ ۷۴,۴۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۰
۱۸۴,۰۰۰ ۱۴۷,۲۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر
پیتزا قارچ و پنیر آمریکایی

مینی (۱۶ سانتی متری)

۴۶,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۲۰
۸۸,۰۰۰ ۷۰,۴۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۰
۱۷۶,۰۰۰ ۱۴۰,۸۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فلفل دلمه ای، ذرت، نخود فرنگی، قارچ، زیتون اسلایسی، سس مخصوص، پنیر
پیتزا سبزیجات آمریکایی

مینی (۱۶ سانتی متری)

۴۶,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۲۰
۸۸,۰۰۰ ۷۰,۴۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ماهی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، ۱۵۰ گرم کنسرو ماهی، قارچ، پنیر، فلفل، سس مخصوص
پیتزا ماهی آمریکایی (یک نفره)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، ژامبون مرغ دودی، کراکف تنوری، قارچ، سس مخصوص، پنیر، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا یونانی آمریکایی (یک نفره)
۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی متری، سس مخصوص، پنیر پیتزا، گوجه
پیتزا مارگاریتا آمریکایی (یک نفره)
۶۹,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص چتر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰ گرمی ذغالی، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مایونز، نان مک دونالد
همبرگر مخصوص چتر
۲۰
۶۸,۰۰۰ ۵۴,۴۰۰ تومان

همبرگر چتر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰ گرمی ذغالی، سس پیاز، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان مک دونالد
همبرگر چتر
۶۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰ گرمی ذغالی، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک دونالد
چیز برگر
۶۴,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰ گرمی ذغالی، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک دونالد
قارچ برگر
۶۴,۰۰۰ تومان

بانی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰ گرمی ذغالی، ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک دونالد
بانی برگر
۶۴,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط ۱۰۰ گرمی ذغالی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان مک دونالد
دوبل برگر
۲۰
۸۲,۰۰۰ ۶۵,۶۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ سرخ کرده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۴۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

یک عدد سوسیس هات داگ تنوری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد اندونزی

کلم، کراکف تنوری، نخود فرنگی، خیارشور، سس مایونز
سالاد اندونزی
۱۵,۰۰۰ تومان

اسنک تنوری (یک نفره)

۴ برش اسنک تنوری، خمیر نیم لایه برگردانده شده آمریکایی ۲۳ سانتی متری، مواد میانی: ژامبون گوشت و مرغ ۴۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر،...
اسنک تنوری (یک نفره)
۵۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۰۰ گرم، ۱۸ تا ۲۰ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم، سیب زمینی سرخ کرده، پنیر
سیب زمینی با پنیر
۶۲,۰۰۰ تومان

سس اضافه

سس کچاپ (اضافه)

یک عدد
سس کچاپ (اضافه)
۱,۵۰۰ تومان

سس کچاپ تند (اضافه)

یک عدد
سس کچاپ تند (اضافه)
۱,۵۰۰ تومان

سس مایونز (اضافه)

یک عدد
سس مایونز (اضافه)
۱,۵۰۰ تومان

سس فرانسوی (اضافه)

یک عدد
سس فرانسوی (اضافه)
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۸,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بیگ بر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی بیگ بر

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان