جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، سس مرینارا
پیتزا گوشت و قارچ

نصف

۲۸,۷۰۰ تومان

یک نفره

۵۷,۴۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

قارچ، گوجه، جعفری، پیاز، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، سس مرینارا
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

نصف

۲۲,۲۰۰ تومان

یک نفره

۴۴,۴۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو

سینه مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، سس آلفردو
پیتزا چیکن آلفردو

نصف

۲۸,۷۰۰ تومان

یک نفره

۵۷,۴۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، سس مرینارا
پیتزا پپرونی

نصف

۲۵,۷۰۰ تومان

یک نفره

۵۱,۴۰۰ تومان

پیتزا سالامی

سالامی، ژامبون مخلوط، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، سس مرینارا
پیتزا سالامی

نصف

۲۷,۲۰۰ تومان

یک نفره

۵۴,۴۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

رست بیف، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، ذرت، سس آلفردو
پیتزا رست بیف

نصف

۲۹,۴۰۰ تومان

یک نفره

۵۸,۸۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، خیار شور، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ

کوچک

۱۶,۴۰۰ تومان

نرمال

۳۲,۸۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ، قارچ، پنیر، خیار شور، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ

کوچک

۹,۹۰۰ تومان

نرمال

۱۹,۸۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

رست بیف، قارچ، پنیر، پیاز، خیار شور، جعفری، سس مخصوص
ساندویچ رست بیف

کوچک

۲۲,۸۰۰ تومان

نرمال

۴۵,۶۰۰ تومان

برگر

فلیمر

سینه مرغ کبابی، پنیر تست، خیار شور، جعفری، سس مخصوص
فلیمر

کوچک

۱۷,۹۰۰ تومان

نرمال

۳۵,۸۰۰ تومان

چیکن برگر

سینه مرغ سوخاری، نرمال، پنیر تست، خیار شور، جعفری، سس مخصوص
چیکن برگر

کوچک

۱۹,۴۰۰ تومان

نرمال

۳۸,۸۰۰ تومان

همبرگر

برگر، خیار شور، جعفری، سس مخصوص
همبرگر

کوچک

۱۶,۹۰۰ تومان

نرمال

۳۳,۸۰۰ تومان

چیز برگر

برگر، پنیر تست، خیار شور، جعفری، سس مخصوص
چیز برگر

کوچک

۱۸,۴۰۰ تومان

نرمال

۳۶,۸۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر، قارچ، پنیر تست، خیار شور، جعفری، سس مخصوص
ماشروم برگر

کوچک

۱۹,۴۰۰ تومان

نرمال

۳۸,۸۰۰ تومان

دبل ماشروم برگر

برگر، قارچ، پنیر تست، خیار شور، جعفری، سس مخصوص
دبل ماشروم برگر
۵۹,۸۰۰ تومان

رویال برگر

برگر، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر تست، خیار شور، جعفری، سس مخصوص
رویال برگر
۱۹,۸۰۰ تومان

چیکن برگر رویال

سینه مرغ سوخاری، ژامبون مرغ، پنیر تست، خیار شور، جعفری، سس مخصوص
چیکن برگر رویال
۱۸,۸۰۰ تومان

دبل چیکن برگر

سینه مرغ سوخاری، پنیر تست، خیار شور، جعفری، سس مخصوص
دبل چیکن برگر
۵۹,۸۰۰ تومان

پاستا

پاستا آلفردو

پاستا آلفردو

کوچک

۳۲,۸۰۰ تومان

نرمال

۴۸,۸۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی

کوچک

۱۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۲,۵۰۰ تومان

ویژه

۲۲,۵۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری

کوچک

۱۹,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۸,۵۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۱۹,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۸,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۶,۵۰۰ تومان

دوغ کوچک

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

موهیتو

موهیتو
۶,۵۰۰ تومان