جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا سوپریم

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، ژامبون ۹۰% مرغ و گوشت، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای، سوسیس، قارچ، زیتون، ذرت
پیتزا سوپریم
۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص چوپی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، سینه مرغ تکه ای، ژامبون ۹۰% مرغ و گوشت، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زی...
پیتزا مخصوص چوپی
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، پپرونی، پنیر مخصوص، فلفل هالوپینو(تند)، قارچ
پیتزا پپرونی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

هوپر برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، پنیر مخصوص، سس آلفردو، سس مخصوص، پنیر گودا، نان مخصوص چوپی
هوپر برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، گوشت گوساله چرخ کرده، سس مخصوص، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون
پیتزا گوشت و قارچ
۱۳۸,۰۰۰ تومان

چوپی برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چوپی برگر
۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا قارچ

پیتزا قارچ
۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و پیاز

گوشت چرخ کرده، سس آلفردو، پنیر مخصوص، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و پیاز
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن باربیکیو

فیله مرغ طعم دار شده، سس باربیکیو، پنیر مخصوص، قارچ، زیتون، ذرت
پیتزا چیکن باربیکیو
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سینه مرغ طعم دار شده با خامه و قارچ، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای، ذرت
پیتزا چیکن آلفردو
۱۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، گوشت ریش ریش شده طعم دار شده با ادویه مخصوص، پیاز جعفری تازه، فلفل دلمه ای، زیتون، قارچ، پنیر م...
پیتزا رست بیف
۱۷۷,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک و فلفل

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، استیک گوشت، پنیر مخصوص، فلفل، قارچ، گوجه
پیتزا استیک و فلفل
۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، گوشت گوساله چرخ کرده، سس مخصوص، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون
پیتزا گوشت و قارچ
۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ فاهیتا

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سینه مرغ طعم دار شده با ادویه مخصوص گریل شده، جعفری، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون
پیتزا فیله مرغ فاهیتا
۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، ژامبون ۹۰% مرغ و گوشت، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای، سوسیس، قارچ، زیتون، ذرت
پیتزا سوپریم
۱۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، پپرونی، پنیر مخصوص، فلفل هالوپینو(تند)، قارچ
پیتزا پپرونی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، ژامبون ۹۰% مرغ و گوشت، پپرونی، پنیر مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد
پیتزا کالزونه
۱۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا هات داگ کراست

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، پنیر مخصوص، هات داگ، قارچ، سس مخصوص
پیتزا هات داگ کراست
۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، بادمجان کبابی طعم دار شده با سیر، قارچ، زیتون، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا سبزیجات
۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، پنیر چدار کراست شده، ۴ نوع پنیر مخصوص، سس مخصوص
پیتزا پنیر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس کراست چوپی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، استیک گوشت، گوشت چرخ کرده، سینه مرغ تکه ای، سس مخصوص، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای، زیتون، قارچ، ذر...
پیتزا میکس کراست چوپی
۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص چوپی

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، سینه مرغ تکه ای، ژامبون ۹۰% مرغ و گوشت، پنیر مخصوص، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زی...
پیتزا مخصوص چوپی
۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌ متری، اسلایس فیله بوقلمون طعم دار شده، پنیر مخصوص، قارچ، زیتون، گوجه، فلفل دلمه ای، سس آلفردو
پیتزا بوقلمون
۱۴۹,۰۰۰ تومان

برگر

چوپی برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چوپی برگر
۸۳,۰۰۰ تومان

پامادور برگر

۱۸۰ گرم گوشت خالص گریل شده، پنیر مخصوص، سس مخصوص، گوجه سرخ شده با کره، خیار شور، نان مخصوص چوپی
پامادور برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

لاوی برگر

۱۸۰گرم گوشت خالص گریل شده، پنیر گودا، بادمجان سرخ شده، پپرونی، سس مخصوص، سس باربیکیو، کاهو، گوجه، خیارشور
لاوی برگر
۱۰۴,۰۰۰ تومان

پلاس برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، سس آلفردو، پنیر مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
پلاس برگر
۹۶,۰۰۰ تومان

میکس برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۱۸۰ گرم سینه مرغ گریل شده، پنیر مخصوص، پیاز کاراملی، سس قارچ، سس مخصوص، کاهو، گو...
میکس برگر
۱۲۸,۰۰۰ تومان

آمریکن برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، بیکن گوشت، تخم مرغ، سس آلفردو، پنیر مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گر...
آمریکن برگر
۱۰۴,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، فلفل هالوپینو(تند)، پیاز کاراملی، پنیر مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان...
هالوپینو برگر
۹۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

باربیکیو برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، پیاز کاراملی، سس باربیکیو، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر مخصوص، نان گرد
باربیکیو برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، قارچ طعم دار شده با ادویه مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
ماشروم برگر
۹۲,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد سینه مرغ طعم دار شده ۱۸۰ گرمی، سس آلفردو، پنیر مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

هوپر برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، پنیر مخصوص، سس آلفردو، سس مخصوص، پنیر گودا، نان مخصوص چوپی
هوپر برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

بیگ برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، سوسیس چوریتسو گریل شده، پنیر مخصوص، پیاز کاراملی، سس مخصوص، سس باربیکیو، کاهو، گ...
بیگ برگر
۱۳۱,۰۰۰ تومان

بمب برگر

یک عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۱۸۰ گرم سینه مرغ گریل شده، سوسیس چوریتسو گریل شده، پنیر مخصوص، سس قارچ، سس مخصوص...
بمب برگر
۱۵۸,۰۰۰ تومان

چوریتسو

سوسیس چوریتسو گریل شده، پنیر مخصوص، سس باربیکیو، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چوریتسو
۸۶,۰۰۰ تومان

دبل برگر

پامادور دبل برگر

۲ عدد برگر ۱۸۰گرمی، پنیر مخصوص، سس مخصوص، گوجه سرخ شده با کره، خیارشور، نان مخصوص چوپی
پامادور دبل برگر
۱۵۵,۰۰۰ تومان

لاوی دبل برگر

۲ عدد برگر۱۸۰گرم گوشت خالص گریل شده، پنیر گودا، بادمجان سرخ شده، پپرونی، سس مخصوص، سس باربیکیو، کاهو، گوجه، خیارشو
لاوی دبل برگر
۱۴۸,۰۰۰ تومان

دبل پلاس برگر

۲ عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، سس آلفردو، پنیر مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دبل پلاس برگر
۱۳۷,۰۰۰ تومان

دبل میکس برگر

۲ عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۱۸۰ گرم سینه مرغ گریل شده، پنیر مخصوص، پیاز کاراملی، سس قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوج...
دبل میکس برگر
۱۷۰,۰۰۰ تومان

آمریکن دبل برگر

۲ عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، بیکن تخم مرغ، سس آلفردو، پنیر مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
آمریکن دبل برگر
۱۴۸,۰۰۰ تومان

هالوپینو دبل برگر

۲ عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، فلفل هالوپینو (تند)، پیاز کاراملی، پنیر مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان...
هالوپینو دبل برگر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چیز دبل برگر

۲ عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز دبل برگر
۱۳۲,۰۰۰ تومان

باربیکیو دبل برگر

۲ عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، پیاز کاراملی، سس باربیکیو، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر مخصوص، نان گرد
باربیکیو دبل برگر
۱۳۶,۰۰۰ تومان

ماشروم دبل برگر

۲ عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، قارچ طعم دار شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
ماشروم دبل برگر
۱۳۳,۰۰۰ تومان

چوپی دبل برگر

۲ عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چوپی دبل برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چیکن دبل برگر

۲ عدد سینه مرغ طعم دار شده (گریل شده) ۱۸۰ گرمی، سس آلفردو، پنیر مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیکن دبل برگر
۱۳۲,۰۰۰ تومان

هوپر دبل برگر

۲ عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، پنیر مخصوص، سس قارچ، سس مخصوص، پنیر گودا، نان مخصوص چوپی
هوپر دبل برگر
۱۵۵,۰۰۰ تومان

بیگ دبل برگر

۲ عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، سوسیس چوریتسو گریل شده، پنیر مخصوص، پیاز کاراملی، سس مخصوص، سس باربیکیو، کاهو، گو...
بیگ دبل برگر
۱۷۲,۰۰۰ تومان

بمب دبل برگر

۲ عدد برگر مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۱۸۰ گرم سینه مرغ گریل شده، سوسیس چوریتسو گریل شده، پنیر مخصوص، سس قارچ، سس مخصوص،...
بمب دبل برگر
۱۹۹,۰۰۰ تومان

چوریتسو دبل

۲ عدد سوسیس چوریتسو گریل شده، پنیر مخصوص، سس باربیکیو، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چوریتسو دبل
۱۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

گوشت ریش شده طعم دار شده، پیاز، جعفری، قارچ، سس مخصوص، پنیر مخصوص، کاهو، گوجه، خیار شور
ساندویچ رست بیف
۱۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

کراکف، پنیر دیپ چدار، سس مخصوص، گوجه، خیارشور
ساندویچ کراکف
۹۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ بوقلمون تنوری

هروییکا بوقلمون، قارچ, پنیر مخصوص، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ بوقلمون تنوری
۱۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

گوشت گوساله ورقه ای طعم دار شده با ادویه مخصوص، سس آلفردو، پنیر مخصوص، سس مخصوص، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ استیک
۱۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ غول چوپی

یک عدد برگر گوشت ۱۸۰ گرمی، ژامبون ۹۰% مرغ و گوشت، هات داگ، پنیر مخصوص، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان باگت
ساندویچ غول چوپی
۱۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون ۹۰% مرغ و گوشت، پنیر مخصوص، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (تنوری)

هات داگ، پنیر مخصوص، قارچ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ (تنوری)
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله بوقلمون (سرد)

فیله بوقلمون طعم دار شده با ادویه مخصوص، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله بوقلمون (سرد)
۹۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون ۹۰% مرغ، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون ۹۰% گوشت، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۶۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

چیپس و پنیر

چیپس، پنیر مخصوص، ژامبون
چیپس و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

قارچینو

قارچ، پنیر مخصوص، سس مخصوص
قارچینو
۵۰,۰۰۰ تومان

چیز فرایز

یک پرس سیب زمینی سرخ شده، سس پنیر چدار
چیز فرایز
۶۳,۰۰۰ تومان

چیلی فرایز

یک پرس سیب زمینی سرخ شده، فلفل هالوپینو (تند)، سس پنیر چدار
چیلی فرایز
۶۷,۰۰۰ تومان

آلفردو فرایز

یک پرس سیب زمینی سرخ شده، سس آلفردو (قارچ)
آلفردو فرایز
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

یک پرس سیب زمینی سرخ شده، ادویه مخصوص چوپی
سیب زمینی ساده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

یک پرس سیب زمینی سرخ شده، پنیر، ژامبون ۹۰% مرغ و گوشت، قارچ، ۲ نوع سس مخصوص
سیب زمینی مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان تست، سس کره سیر، کنجد، ۴ نوع پنیر مخصوص
نان سیر
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد کلم (بامیکا)

یک نفره
سالاد کلم (بامیکا)
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل (بامیکا)

یک نفره
سالاد فصل (بامیکا)
۲۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار (بامیکا)

کاهو، نان سیر، پنیر پارمزان، فیله مرغ گریل، سس مخصوص
سالاد سزار (بامیکا)
۶۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

ماالشعیر باربیکن

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر باربیکن
۱۴,۰۰۰ تومان

موهیتو شیشه ای فرش دی

۳۰۰ میلی لیتر
موهیتو شیشه ای فرش دی
۱۴,۰۰۰ تومان

لیموناد قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
لیموناد قوطی خوشگوار
۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۷,۰۰۰ تومان