جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های قزوین

فست فود چیلی (شعبه ۲)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی ۹۰%، سس گوجه فرنگی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، یک عدد سس کچاپ یک نفره، یک عدد سس کچاپ...
پیتزا پپرونی ایتالیایی

نرمال (۲۴ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

فیله سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، نان بروتچن، سس تارتار، سس کچاپ مخصوص
فیله سوخاری

پنج تکه

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ چرخ شده، سس خامه، زیتون، فلفل دلمه ای رنگی، قارچ، پنیر پیتزا، سس آلفردو، یک عدد سس کچاپ یک نفره، یک...
پیتزا چیکن آلفردو ایتالیایی

نرمال (۲۴ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، سس گوجه فرنگی، قارچ، پیاز، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، یک عدد سس کچاپ یک نفر...
پیتزا میکس ایتالیایی

نرمال (۲۴ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، استیک فیله گوساله، سس گوجه، پنیر پیتزا، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، روغن زیتون سیر، یک عدد سس کچاپ یک نفره، یک ...
پیتزا چانو ایتالیایی

نرمال (۲۴ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه بوقلمون تکه ای، سس گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای رنگی، زیتون، پنیر پستو، روغن زیتون، سیر، یک عدد سس کچاپ یک ...
پیتزا بوقلمون ایتالیایی

نرمال (۲۴ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زینگر

فیله مرغ سوخاری ۲۵۰ گرمی، یک ورق ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ زینگر
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا چانو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، استیک فیله گوساله، سس گوجه، پنیر پیتزا، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، روغن زیتون سیر، یک عدد سس کچاپ یک نفره، یک ...
پیتزا چانو ایتالیایی

نرمال (۲۴ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آلفردو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، سس مخصوص، زیتون، قارچ، سس آلفردو، یک عدد سس کچاپ یک نفره، یک عدد سس کچاپ تند یک نفر...
پیتزا آلفردو ایتالیایی

نرمال (۲۴ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده، سس گوجه، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای رنگی، سس مخصوص، روغن زیتون سیر، یک عدد سس کچاپ ...
پیتزا فونگی ایتالیایی

نرمال (۲۴ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و بوقلمون ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، سینه بوقلمون تکه ای، سس گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای رنگی، زیتون، پنیر پستو، روغن زیتون...
پیتزا گوشت و بوقلمون ایتالیایی

نرمال (۲۴ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک و بیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله گوساله ورقه ای، بیکن گوشت ۹۵%، سس گوجه فرنگی، پنیر پیتزا، پیاز طعم دار شده، زیتون، روغن زیتون، سیر، یک ...
پیتزا استیک و بیکن ایتالیایی

نرمال (۲۴ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ چرخ شده، سس خامه، زیتون، فلفل دلمه ای رنگی، قارچ، پنیر پیتزا، سس آلفردو، یک عدد سس کچاپ یک نفره، یک...
پیتزا چیکن آلفردو ایتالیایی

نرمال (۲۴ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن لاور ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ تکه ای، سس پستو، قارچ، زیتون، سس مخصوص، روغن زیتون سیر، یک عدد سس کچاپ یک نفره، یک عدد سس کچاپ تند ...
پیتزا چیکن لاور ایتالیایی

نرمال (۲۴ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه بوقلمون تکه ای، سس گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای رنگی، زیتون، پنیر پستو، روغن زیتون، سیر، یک عدد سس کچاپ یک ...
پیتزا بوقلمون ایتالیایی

نرمال (۲۴ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپریچیوسا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن گوشت ۹۵%، ژامبون گوشت ۹۰%، سس گوجه فرنگی، قارچ، پنیر پیتزا، روغن زیتون، سیر، سس مخصوص، یک عدد سس کچاپ ی...
پیتزا کاپریچیوسا ایتالیایی

نرمال (۲۴ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سوجوک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوجوک ۹۰%، سس گوجه فرنگی، زیتون سیاه، پنیر، روغن زیتون سیر، یک عدد سس کچاپ یک نفره، یک عدد سس کچاپ تند یک نف...
پیتزا سوجوک ایتالیایی

نرمال (۲۴ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا دیاولو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سالامی ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، سس گوجه فرنگی، قارچ، پنیر پیتزا، پیاز، زیتون، روغن زیتون، سیر، سس مخصوص، یک عدد...
پیتزا دیاولو ایتالیایی

نرمال (۲۴ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی ۹۰%، سس گوجه فرنگی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، یک عدد سس کچاپ یک نفره، یک عدد سس کچاپ...
پیتزا پپرونی ایتالیایی

نرمال (۲۴ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی ۹۰%، ژامبون گوشت ۹۰%، سس گوجه فرنگی، قارچ، پیاز، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، یک عدد سس کچاپ یک نفر...
پیتزا میکس ایتالیایی

نرمال (۲۴ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویجیتاله ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس گوجه فرنگی، بادمجان، کدو، ذرت، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای رنگی، زیتون، پنیر، سس مخصوص، یک عدد سس کچاپ یک نف...
پیتزا ویجیتاله ایتالیایی

نرمال (۲۴ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

برگر

آیلی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، سس آیلی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
آیلی برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، پیاز حلقه ای، نان گرد
اسموکی برگر
۱۰۸,۰۰۰ تومان

جویسی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی پیاز کاراملایز، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، نان گرد
جویسی برگر
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، بیکن ایرلندی ۱۰۰%، پنیر گودا، گوجه، کاهو، خیارشور، پیاز حلقه ای، نان گرد
چیلی برگر
۱۰۸,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، ۲ ورق پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان گرد
دوبل برگر
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، یک عدد چوریتسو ۹۰%، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
چوریتسو برگر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چیکن گریل برگر

فیله مرغ گریل شده ۲۵۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
چیکن گریل برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

مکس زینگر برگر

فیله مرغ سوخاری ۲۵۰ گرمی، یک ورق ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد
مکس زینگر برگر
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چوریتسو

یک عدد چوریتسو ۹۰%، پنیرگودا، گوجه فرنگی، کاهو، خیارشور، نان گرد
ساندویچ چوریتسو
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زینگر

فیله مرغ سوخاری ۲۵۰ گرمی، یک ورق ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ زینگر
۸۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری

فیله سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، نان بروتچن، سس تارتار، سس کچاپ مخصوص
فیله سوخاری

پنج تکه

۱۴۰,۰۰۰ تومان

بال سوخاری

۸ تکه بال سوخاری، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، نان بروتچن، سس کچاپ مخصوص
بال سوخاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار با مرغ گریل

کاهو، نان تست، پنیر پارمسان، سینه مرغ گریل شده، سس سزار
سالاد سزار با مرغ گریل
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

کاهو، گوجه گیلاسی، زیتون، پنیر فتا، خیار، پیاز حلقه ای، سس یونانی
سالاد یونانی
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد گاردن

کاهو، کلم سفید، گل کلم، گل بروکلی، ذرت، گوج گیلاسی، زیتون، خیار، هویج، نعناء، سس سبز
سالاد گاردن
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده

کوچک

۳۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۸۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی دلستر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی دلستر

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

کلاسیک

۱۳,۵۰۰ تومان

موهیتو

۱۵,۰۰۰ تومان

سیب

۱۵,۰۰۰ تومان

لیموناد

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوپک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوپک
۴,۰۰۰ تومان