جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

ژامبون،قارج،دلمه،ذرت،پنیرترکیبی
پیتزا مخصوص

مینی

۲۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون،هات داگ ویژه،قارچ،فلفل دلمه،ذرت،پنیر ترکیبی
پیتزا مخلوط

مینی

۲۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده مزه دار شده،قارچ،زیتون،فلفل دلمه،پنیر ترکیبی
پیتزا گوشت و قارچ

مینی

۲۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

فیله مرغ مزه دار شده،قارچ،فلفل دلمه،زیتون،ذرت،پنیر ترکیبی
پیتزا مرغ و قارچ

مینی

۲۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی ممتاز،قارچ،فلفل دلمه،ذرت،پنیر ترکیبی
پیتزا پپرونی

مینی

۲۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

کدو،بادمجان،گوجه گیلاسی ،قارچ،ذرت،زیتون،فلفل دلمه،پنیرترکیبی
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

مینی

۱۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۷,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

پپرونی ممتاز،گوشت چرخ کرده مزه دار شده،قارچ،گوجه گیلاسی،زیتون،ذرت،پنیر ترکیبی
پیتزا چهار فصل

مینی

۲۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا کراکف

کراکف ممتاز،قارچ،فلفل دلمه ،ذرت،پنیر ترکیبی
پیتزا کراکف

مینی

۲۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک مرغ

سینه مرغ زعفرانی،قارچ،زیتون سیاه،فلفل دلمه،گوجه گیلاسی،پنیر ترکیبی
پیتزا استیک مرغ

مینی

۳۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

راسته گوساله ریش ریش شده،قارچ،زیتون سیاه،فلفل دلمه،گوجه گیلاسی،پنیر ترکیبی
پیتزا رست بیف

مینی

۳۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۴۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکو

ژامبون گوشت و مرغ،کراکف،قارچ،فلفل دلمه،زیتون،پنیر ترکیبی
پیتزا چیکو

مینی

۲۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر و قارچ

قارچ،فلفل دلمه،ذرت،زیتون،پنیر ترکیبی
پیتزا پنیر و قارچ

مینی

۲۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

دو نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه چیکا

پپرونی ممتاز،فیله مرغ طعم دار شده،گوشت چرخ کرده مزه دار شده،قارچ،فلفل دلمه،ذرت،زیتون،پنیر ترکیبی
پیتزا ویژه چیکا

مینی

۲۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۵۰,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ذغالی ویژه چیکا

برگر مخصوص ۱۴۰ گرمی،پنیر چدار،چیپس خلالی،سس مخصوص،مخلفات
برگر ذغالی ویژه چیکا
۲۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی ویژه

برگر مخصوص ۱۲۰ گرمی،ژامبون،پنیر گودا،قارچ و پنیر فراوان،سس مخصوص،مخلفات
چیز برگر ذغالی ویژه
۳۲,۰۰۰ تومان

دوبل برگر تنوری مخصوص

دو عدد برگر مخصوص ۱۲۰ گرمی،پنیر گودا،قارچ و پنیر فراوان،سس مخصوص،مخلفات
دوبل برگر تنوری مخصوص
۴۲,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دو عدد برگر مخصوص ۱۲۰ گرمی،پنیر ترکیبی،مخلفات
دوبل برگر
۳۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

برگر مخصوص ۱۲۰ گرمی،دو عدد ژامبون گوشت یا مرغ،پنیر ترکیبی فر اوان،مخلفات
رویال برگر
۲۸,۰۰۰ تومان

چیکن مکزیکی برگر

چیکن مکزیکی برگر
۲۴,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

ماشروم برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

پپرونی برگر

پپرونی برگر
۲۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۲۲,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر
۱۸,۰۰۰ تومان

همبرگر پنیری

همبرگر پنیری
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمبی ویژه

ساندویچ بمب ویژه

کلی ژامبون گوشت و مرغ،قارچ و پنیر فراوان،پنیر گودا،مخلفات(دو نفره)
ساندویچ بمب ویژه
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب هات داگ

یک عدد هات داگ ویژه مجار،کلی ژامبون گوشت و مرغ،قارچ و پنیر فراوان،پنیر گودا،مخلفات(دو نفره)
ساندویچ بمب هات داگ
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب برگر

دو عدد برگر مخصوص ۱۲۰ گرمی،کلی ژامبون گوشت و مرغ،قارچ و پنیر فراوان،پنیر گودا،مخلفات(دونفره)
ساندویچ بمب برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمب چیکن برگر

دو عدد برگر مخصوص ۱۲۰ گرمی،سه عدد فیله مزه دار شده،کلی ژامبون گوشت و مرغ،قارچ و پنیر فراوان،پنیر گودا،مخلفات(دونفره)
ساندویچ بمب چیکن برگر
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه چیکا

برگر مخصوص ۱۲۰ گرمی،فیله مرغ طعم دار شده،قارچ و پنیر فراوان،پنیر چدار،چیپس خلالی ،مخلفات
ساندویچ ویژه چیکا
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا ویژه چیکا

برگر مخصوص ۱۲۰ گرمی،ژامبون گوشت و مرغ،سینه مرغ طعم دار شده،قارچ و پنیر فراوان،مخلفات
ساندویچ زاپاتا ویژه چیکا
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا یونانی

برگر مخصوص ۱۲۰ گرمی،ژامبون گوشت و مرغ،پنیر ترکیبی،مخلفات
ساندویچ زاپاتا یونانی
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ مخصوص،ژامبون گوشت یا مرغ،قارچ و پنیر،مخلفات
ساندویچ رویال هات داگ تنوری
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه مجار با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ ویژه مجار با قارچ و پنیر
۲۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه مجار

ساندویچ هات داگ ویژه مجار
۱۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ قارچ و پنیر
۱۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

ساندویچ هات داگ پنیری
۱۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ گوشت فیله

ساندویچ هات داگ گوشت فیله
۱۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوجوق

ساندویچ سوجوق
۲۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوجوق قارچ و پنیر

ساندویچ سوجوق قارچ و پنیر
۲۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت یا مرغ،قارچ و پنیر،مخلفات
ساندویچ ژامبون تنوری
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ مرغ با قارچ و پنیر
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت و قارچ

ساندویچ گوشت و قارچ
۲۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

ساندویچ کوکتل
۱۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

ساندویچ کوکتل پنیری
۱۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر

ساندویچ کوکتل با قارچ و پنیر
۱۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۱۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری قارچ و پنیر

ساندویچ بلغاری قارچ و پنیر
۱۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

سرد
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

سرد
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۳,۵۰۰ تومان

ساندویچ کالباس

ساندویچ کالباس
۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

ساندویچ کراکف
۱۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل مرغ با قارچ و پنیر
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری پنیری

ساندویچ سوسیس بندری پنیری
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری با قارچ و پنیر

ساندویچ سوسیس بندری با قارچ و پنیر
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس سیب زمینی

ساندویچ سوسیس سیب زمینی
۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس سیب زمینی پنیری

ساندویچ سوسیس سیب زمینی پنیری
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس سیب زمینی با قارچ و پنیر

ساندویچ سوسیس سیب زمینی با قارچ و پنیر
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت

ساندویچ کتلت
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت پنیری

ساندویچ کتلت پنیری
۱۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

استیک مرغ (پرسی)

پرسی
استیک مرغ (پرسی)
۴۶,۰۰۰ تومان

بشقاب ویژه چیکا

برگر، فیله مرغ، قارچ تفت داده شده، پنیر گودا، پنیر چدار، پروسس، سیب زمینی سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
بشقاب ویژه چیکا
۷۲,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله مرغ سوخاری (سه تکه)

مغز فیله مرغ سوخاری،سیب زمینی سرخ کرده
فیله مرغ سوخاری (سه تکه)
۳۵,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (چهار تکه)

مغز فیله مرغ سوخاری،سیب زمینی سرخ کرده
فیله مرغ سوخاری (چهار تکه)
۴۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ سوخاری (پنج تکه)

مغز فیله مرغ سوخاری،سیب زمینی سرخ کرده
فیله مرغ سوخاری (پنج تکه)
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ویژه

سیب زمینی، ژامبون، پنیر، قارچ، سالاد، سس
سیب زمینی سرخ شده ویژه
۲۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی، سس قارچ، پنیر تنوری
سیب زمینی مخصوص
۳۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

یک نفره
سالاد فصل
۷,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

یک نفره
سالاد ماکارونی
۸,۰۰۰ تومان

سس (اضافه)

اضافه
سس (اضافه)
۸۰۰ تومان

نان (اضافه)

اضافه
نان (اضافه)
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۵,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۳,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۳,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۳,۵۰۰ تومان

لیمویی

۳,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۰,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده ساندیس

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده ساندیس

لیموناد

۷,۰۰۰ تومان

انگور قرمز

۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

انگور قرمز

۹,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۴,۰۰۰ تومان