جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های مشهد

فست فود ژابیز (رامیلا سابق)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۵
۸۳,۰۰۰ ۷۰,۵۵۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۰,۳۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس
پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

شنیسل مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۱۵
۱۰۲,۰۰۰ ۸۶,۷۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون، شنیسل مرغ، رست بیف، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا ویژه

یک نفره

۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۷۸,۰۰۰ ۱۵۱,۳۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا مخصوص

ژامبون، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس
پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ کالباس مخصوص

کالباس، کاهو، گوجه، خیارشور، نان
ساندویچ کالباس مخصوص
۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

ساندویچ استیک مخصوص

۲ عدد استیک، مخلفات، یک عدد نان، ۲ عدد سس
ساندویچ استیک مخصوص
۱۵
۶۹,۰۰۰ ۵۸,۶۵۰ تومان

ساندویچ استیک با قارچ و پنیر

۲ عدد استیک، قارچ، پنیر، مخلفات، یک عدد نان، ۲ عدد سس
ساندویچ استیک با قارچ و پنیر
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ خوراک

۱۸۰ گرم سوسیس، ۱ عدد نان، مخلفات ۲ عدد سس
ساندویچ خوراک
۱۵
۳۷,۰۰۰ ۳۱,۴۵۰ تومان

ساندویچ خوراک مخصوص

سوسیس، قارچ، نان، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ خوراک مخصوص
۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

سانویچ کوکتل

سوسیس کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان
سانویچ کوکتل
۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با پنیر و قارچ

کوکتل، قارچ، پنیر، مخلفات: ۱عددنان و ۲سس
ساندویچ کوکتل با پنیر و قارچ
۱۵
۵۵,۰۰۰ ۴۶,۷۵۰ تومان

ساندویچ پیتزا

کالباس گوشت، پنیر، قارچ، مخلفات، ۱عددنان، ۲ عدد سس
ساندویچ پیتزا
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

چیز برگر

برگر ۶۰% ممتاز، پنیر، نان گرد، مخلفات ۲ سس
چیز برگر
۱۵
۵۳,۰۰۰ ۴۵,۰۵۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

شینسل مرغ، قارچ، ۱عدد نان، مخلفات، ۲عدد سس
ساندویچ مرغ و قارچ
۱۵
۶۸,۰۰۰ ۵۷,۸۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، قارچ، پنیر، ۱عدد نان، مخلفات، ۲عدد سس
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۵
۶۱,۰۰۰ ۵۱,۸۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون پنیر قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۵
۵۹,۰۰۰ ۵۰,۱۵۰ تومان

ساندویچ رست بیف با قارچ

رست بیف، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان
ساندویچ رست بیف با قارچ
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات برگر

۱عددهات داگ، ۱عددبرگر ۶۰%، ۱عدد نان، مخلفات، ۲عدد سس
ساندویچ هات برگر
۱۵
۶۹,۰۰۰ ۵۸,۶۵۰ تومان

ساندویچ رویال ویژه

۱عددهات داگ، ۱عدد برگر۶۰%، ژامبون، پنیر، قارچ، مخلفات، ۱عددنان، ۲عد سس
ساندویچ رویال ویژه
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

تپلی برگر

۲عددبرگر ۶۰% ممتاز، ۲برگ کالباس، قارچ، پنیر، ۱ نان گرد، مخلفات ۲سس
تپلی برگر
۱۵
۹۳,۰۰۰ ۷۹,۰۵۰ تومان

قارچ برگر

برگر ۶۰% ممتاز، قارچ، پنیر، نان گرد، مخلفات ۲ سس
قارچ برگر
۱۵
۵۷,۰۰۰ ۴۸,۴۵۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۵
۸۳,۰۰۰ ۷۰,۵۵۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۰,۳۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

شنیسل مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۱۵
۱۰۲,۰۰۰ ۸۶,۷۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

پیتزا قرمه

گوشت رست سرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس
پیتزا قرمه

یک نفره

۱۵
۱۴۱,۰۰۰ ۱۱۹,۸۵۰ تومان

دو نفره

۱۵
۲۱۸,۰۰۰ ۱۸۵,۳۰۰ تومان

پیتزا گوشت چرخ کرده

گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس
پیتزا گوشت چرخ کرده

یک نفره

۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۸۸,۰۰۰ ۱۵۹,۸۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر ۶۰% ممتاز، کالباس، نان گرد، مخلفات ۲ سس
دوبل برگر
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون، شنیسل مرغ، رست بیف، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا ویژه

یک نفره

۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۷۸,۰۰۰ ۱۵۱,۳۰۰ تومان

پیتزا میکس

شنیسل مرغ، رست بیف، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا میکس
۱۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، پنیر
پیتزا پپرونی
۱۵
۹۳,۰۰۰ ۷۹,۰۵۰ تومان

همبرگر

برگر۳۰%، ۱ نان باگت مخلفات ۲سس
همبرگر
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بانی برگر

برگر۶۰% ممتاز، نان گرد، ۲ سس، ژامبون مخلفات
بانی برگر
۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

ساندویچ چیاپاس تنوری

گوشت رست بیف، شنیسل مرغ، ژامبون، قارچ، پنیر، مخلفات
ساندویچ چیاپاس تنوری
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص

ژامبون، گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس
پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

شنیسل مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۱۵
۱۰۲,۰۰۰ ۸۶,۷۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

پیتزا قرمه

گوشت رست سرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس
پیتزا قرمه

یک نفره

۱۵
۱۴۱,۰۰۰ ۱۱۹,۸۵۰ تومان

دو نفره

۱۵
۲۱۸,۰۰۰ ۱۸۵,۳۰۰ تومان

پیتزا گوشت چرخ کرده

گوشت چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس
پیتزا گوشت چرخ کرده

یک نفره

۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۸۸,۰۰۰ ۱۵۹,۸۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۵
۸۳,۰۰۰ ۷۰,۵۵۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۰,۳۰۰ تومان

پیتزا ویژه

ژامبون، شنیسل مرغ، رست بیف، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا ویژه

یک نفره

۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵
۱۷۸,۰۰۰ ۱۵۱,۳۰۰ تومان

پیتزا میکس

شنیسل مرغ، رست بیف، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا میکس
۱۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، پنیر
پیتزا پپرونی
۱۵
۹۳,۰۰۰ ۷۹,۰۵۰ تومان

برگر

همبرگر

برگر۳۰%، ۱ نان باگت مخلفات ۲سس
همبرگر
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بانی برگر

برگر۶۰% ممتاز، نان گرد، ۲ سس، ژامبون مخلفات
بانی برگر
۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر ۶۰% ممتاز، کالباس، نان گرد، مخلفات ۲ سس
دوبل برگر
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

قارچ برگر

برگر ۶۰% ممتاز، قارچ، پنیر، نان گرد، مخلفات ۲ سس
قارچ برگر
۱۵
۵۷,۰۰۰ ۴۸,۴۵۰ تومان

چیز برگر

برگر ۶۰% ممتاز، پنیر، نان گرد، مخلفات ۲ سس
چیز برگر
۱۵
۵۳,۰۰۰ ۴۵,۰۵۰ تومان

تپلی برگر

۲عددبرگر ۶۰% ممتاز، ۲برگ کالباس، قارچ، پنیر، ۱ نان گرد، مخلفات ۲سس
تپلی برگر
۱۵
۹۳,۰۰۰ ۷۹,۰۵۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ استیک مخصوص

۲ عدد استیک، مخلفات، یک عدد نان، ۲ عدد سس
ساندویچ استیک مخصوص
۱۵
۶۹,۰۰۰ ۵۸,۶۵۰ تومان

ساندویچ استیک با قارچ و پنیر

۲ عدد استیک، قارچ، پنیر، مخلفات، یک عدد نان، ۲ عدد سس
ساندویچ استیک با قارچ و پنیر
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ خوراک

۱۸۰ گرم سوسیس، ۱ عدد نان، مخلفات ۲ عدد سس
ساندویچ خوراک
۱۵
۳۷,۰۰۰ ۳۱,۴۵۰ تومان

ساندویچ خوراک مخصوص

سوسیس، قارچ، نان، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ خوراک مخصوص
۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

سانویچ کوکتل

سوسیس کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان
سانویچ کوکتل
۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با پنیر و قارچ

کوکتل، قارچ، پنیر، مخلفات: ۱عددنان و ۲سس
ساندویچ کوکتل با پنیر و قارچ
۱۵
۵۵,۰۰۰ ۴۶,۷۵۰ تومان

ساندویچ کالباس مخصوص

کالباس، کاهو، گوجه، خیارشور، نان
ساندویچ کالباس مخصوص
۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا

کالباس گوشت، پنیر، قارچ، مخلفات، ۱عددنان، ۲ عدد سس
ساندویچ پیتزا
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

شینسل مرغ، قارچ، ۱عدد نان، مخلفات، ۲عدد سس
ساندویچ مرغ و قارچ
۱۵
۶۸,۰۰۰ ۵۷,۸۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، قارچ، پنیر، ۱عدد نان، مخلفات، ۲عدد سس
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۵
۶۱,۰۰۰ ۵۱,۸۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون پنیر قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۵
۵۹,۰۰۰ ۵۰,۱۵۰ تومان

ساندویچ رست بیف با قارچ

رست بیف، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان
ساندویچ رست بیف با قارچ
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات برگر

۱عددهات داگ، ۱عددبرگر ۶۰%، ۱عدد نان، مخلفات، ۲عدد سس
ساندویچ هات برگر
۱۵
۶۹,۰۰۰ ۵۸,۶۵۰ تومان

ساندویچ رویال ویژه

۱عددهات داگ، ۱عدد برگر۶۰%، ژامبون، پنیر، قارچ، مخلفات، ۱عددنان، ۲عد سس
ساندویچ رویال ویژه
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ چیاپاس تنوری

گوشت رست بیف، شنیسل مرغ، ژامبون، قارچ، پنیر، مخلفات
ساندویچ چیاپاس تنوری
۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

پنیر اضافه

پنیر میکس
پنیر اضافه
۱۵,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ

یک نفره
بشقاب داغ
۶۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۳۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر و قارچ

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر
سیب زمینی با پنیر و قارچ
۵۵,۰۰۰ تومان

نان اضافه

اضافه
نان اضافه
۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوگشوار

۱ونیم لیتری
دوغ خانواده خوگشوار
۲۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیترهی دی
ماءالشعیر قوطی
۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۶,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان