جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، سوسیس، گوشت گوساله چرخ کرده، ذرت، گوجه، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۴ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

متوسط (۲۴ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، پپرونی توتار، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، فلفل سبز تند، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۴ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده طعم دار شده، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۴ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان باگت، سالاد کلم
مرغ سوخاری سه تکه

اسپایسی

۲۱۵,۰۰۰ تومان

نرمال

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، شنیسل مرغ طعم دار شده، قارچ، زیتون، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۴ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر شرکتی ۶۰% ۱۲۰ گرمی، قارچ، پنیر گودا، جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس، نان گرد
چیز برگر

سینگل

۷۵,۰۰۰ تومان

دوبل

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا ویژه ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، فیله مرغ سوخاری، قارچ بلنج شده، پنیر موزارلا، پنیر گودا، زیتون سیاه
پیتزا ویژه ایتالیایی
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ناپلی ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، فیله گوساله، پنیر موزارلا، پنیر پروسس، قارچ، زیتون، سس سیر
پیتزا ناپلی ایتالیایی
۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا دست ساز ایتالیایی ۳۲ سانتی متری، پپرونی، پنیر موزارلا، زیتون، قارچ، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی
۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا پنجره ای ژوبین آمریکایی

پیتزا چهار فصل، خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، مرغ و قارچ، بیف، پپرونی، مخلوط، پنیر پیتزا
پیتزا پنجره ای ژوبین آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۵۸,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۴ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، استیک گوشت گوساله، فیله مرغ گریل شده، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا فیلادلفیا آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۴ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت راسته ریش ریش شده، قارچ، فلفل سبز تند، پنیر پیتزا
پیتزا مکزیکی آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۴ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، سوسیس، گوشت گوساله چرخ کرده، ذرت، گوجه، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۵۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۴ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۵۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۴ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت گوساله چرخ کرده طعم دار شده، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۴ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، شنیسل مرغ طعم دار شده، قارچ، زیتون، ذرت، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۵۸,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۴ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، پپرونی توتار، قارچ، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، فلفل سبز تند، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۵۷,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۴ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت راسته گوساله ریش ریش شده، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا بیف آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۴ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، بادمجان، قارچ، ذرت، زیتون، گوجه، سس مخصوص، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

مینی (۱۸ سانتی متری)

۴۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۴ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، قارچ، گوجه، ریحان، پنیر پیتزا
پیتزا مارگاریتا آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۴۰,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۴ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

رولت پیتزا آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، پپرونی، ژامبون مرغ، پنیر موزارلا، پنیر چدار، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، کنجد، سس مخصوص
رولت پیتزا آمریکایی

متوسط (۲۴ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۲ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

برگر

سوپر برگر ویژه

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۲۰ گرمی، فیله گریل شده، ژامبون مرغ، یک ورق پنیر پارمسان، سس قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
سوپر برگر ویژه
۱۵۰,۰۰۰ تومان

همبرگر دستی ویژه

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله، فلفل هالوپینو، سس قارچ، پنیر پارمیسان ورقه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر دستی ویژه

۲۲۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱۱۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

برگر شرکتی ۶۰% ۱۲۰ گرمی، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس، نان گرد
رویال برگر

دوبل

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سینگل

۷۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر شرکتی ۶۰% ۱۲۰ گرمی، قارچ، پنیر گودا، جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس، نان گرد
چیز برگر

دوبل

۹۵,۰۰۰ تومان

سینگل

۷۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

برگر شرکتی ۶۰% ۱۲۰ گرمی، جعفری، کاهو، گوجه، خیارشور، چیپس، نان گرد
همبرگر مخصوص

دوبل

۸۵,۰۰۰ تومان

سینگل

۶۵,۰۰۰ تومان

برگر ویژه سوخاری

فیله مرغ سوخاری، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
برگر ویژه سوخاری

دوبل

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سینگل

۸۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

سینه مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیکن برگر

دوبل

۹۰,۰۰۰ تومان

سینگل

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه ژوبین

یک عدد استیک دست ساز گوشت گوساله ۱۴۰ گرم، فیله مرغ گریل، قارچ، پنیر موزارلا، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان لقمه مک سوخاری
ساندویچ ویژه ژوبین
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت گوساله ریش ریش شده طعم دار شده، قارچ، پنیر موزارلا، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان لقمه مک سوخاری
ساندویچ رست بیف
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم

یک عدد فیله مرغ گریل، قارچ، پنیر موزارلا، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان لقمه مک سوخاری
ساندویچ سوپریم
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات ژامبون

۵ ورق ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان لقمه مک سوخاری
ساندویچ هات ژامبون
۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد هات داگ ۷۰%، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان لقمه مک سوخاری
ساندویچ هات رویال
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ ۷۰%، قارچ، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان لقمه مک سوخاری
ساندویچ هات داگ ویژه
۷۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری دو تکه

ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان باگت، سالاد کلم
مرغ سوخاری دو تکه

نرمال

۱۵۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری سه تکه

ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان باگت، سالاد کلم
مرغ سوخاری سه تکه

نرمال

۲۱۵,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۲۱۵,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری پنج تکه

ران مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان باگت، سالاد کلم
مرغ سوخاری پنج تکه

نرمال

۳۵۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۳۵۰,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری چهار تکه

۴ عدد فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، نان باگت، سالاد کلم
فیله سوخاری چهار تکه

نرمال

۱۸۰,۰۰۰ تومان

اسپایسی

۱۸۰,۰۰۰ تومان

دونر

کباب ترکی گوشت (ساندویچ)

دونر کباب گوشت گوساله، گوشت گوسفندی، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، قارچ، فلفل دلمه، ادویه مخصوص، نان باگت
کباب ترکی گوشت (ساندویچ)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی گوشت (پرسی)

دونر کباب گوشت گوساله، گوشت گوسفندی، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، قارچ، فلفل دلمه، ادویه مخصوص
کباب ترکی گوشت (پرسی)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مخلوط (ساندویچ)

دونر کباب فیله مرغ ترکی، گوشت گوساله، گوشت گوسفندی، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، قارچ، فلفل دلمه، ادویه مخصوص، نان باگت
کباب ترکی مخلوط (ساندویچ)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کباب ترکی مخلوط (پرسی)

دونر کباب فیله مرغ ترکی، گوشت گوساله، گوشت گوسفندی، پیاز، جعفری، گوجه، خیارشور، قارچ، فلفل دلمه، ادویه مخصوص
کباب ترکی مخلوط (پرسی)
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

چیکن کرن

۱۰ تکه فیله مرغ پاپ کرن شده
چیکن کرن
۵۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس ورقه ای، پنیر موزارلا
چیپس و پنیر
۳۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا دست ساز کلاسیک ۱۵ سانتی متری
نان سیر
۲۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۸ - ۱۲ عدد قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، ژامبون، زیتون، فلفل دلمه، پنیر پیتزا
سیب زمینی مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد اندونزی

ژامبون، کلم، ذرت، هویج، ادویه مخصوص، سس مخصوص اندوزی
سالاد اندونزی
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار سبز

یک عدد فیله مرغ گریل، کاهو سبز، ،پنیر موزارلا، نان سیردار
سالاد سزار سبز
۸۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

زیرو

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

کلاسیک

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی
۴,۰۰۰ تومان