جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های مشهد

فست فود کاج (جانباز-مشهد)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره

۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، پپرونی، سوسیس کوکتل دودی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط آمریکایی

دو نفره

۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۹۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۵۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره

۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز جعفری، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خانواده

۲۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا ویژه کاج آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی، مرغ ریش ریش شده، گوشت چرخ کرده، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا ویژه کاج آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۶ سانتی متری)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۶۸ سانتی متری)

۲۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره

۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ و گوشت، پپرونی، سوسیس کوکتل دودی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط آمریکایی

دو نفره

۱۳۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره

۹۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا باربیکیو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ کبابی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، سس دودی
پیتزا باربیکیو آمریکایی

یک نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و سوسیس آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس کوکتل دودی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و سوسیس آمریکایی

یک نفره

۹۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره

۹۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا فرانسوی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ ریش ریش شده، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا فرانسوی آمریکایی

یک نفره

۱۰۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا خوراک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس کوکتل دودی، پیاز، رب گوجه، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا خوراک آمریکایی

یک نفره

۹۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۳۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پیاز جعفری، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، پنیر پیتزا
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

دو نفره

۱۲۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۴,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی

برگر ذغالی

یک عدد برگر ذغالی دست ساز گوشت گوساله ۹۰% ۱۲۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
برگر ذغالی
۵۹,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ذغالی

۲ عدد برگر ذغالی دست ساز گوشت گوساله ۹۰% ۱۲۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
دوبل برگر ذغالی
۷۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

یک عدد برگر ذغالی دست ساز گوشت گوساله ۹۰% ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر ذغالی
۶۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر ذغالی

یک عدد برگر ذغالی دست ساز گوشت گوساله ۹۰% ۱۲۰ گرمی، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
قارچ برگر ذغالی
۶۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر ذغالی

یک عدد برگر ذغالی دست ساز گوشت گوساله ۹۰% ۱۲۰ گرمی، یک ورق کالباس، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر ذغالی
۷۵,۰۰۰ تومان

برگر

برگر معمولی

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد
برگر معمولی
۳۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر معمولی

۲ عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد
دوبل برگر معمولی
۵۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر معمولی

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر معمولی
۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر معمولی

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد
قارچ برگر معمولی
۴۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر معمولی

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، یک ورق کالباس، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد
رویال برگر معمولی
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه کاج

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، یک عدد سوسیس هات داگ، یک ورق کالباس، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ویژه کاج
۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ زینگر

۱۰۰ گرم فیله مرغ سوخاری، یک ورق کالباس، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ زینگر
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت

۱۲۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ گوشت
۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ کبابی

۱۲۰ گرم فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ کبابی
۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

یک عدد سوسیس هات داگ، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
 ساندویچ هات داگ ساده
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

یک عدد سوسیس هات داگ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ با پنیر
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

یک عدد سوسیس هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ مخصوص
۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ساده

۲ عدد سوسیس کوکتل، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کوکتل ساده
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل با پنیر

۲ عدد سوسیس کوکتل، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کوکتل با پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک ساده

خوراک بندری، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ خوراک ساده
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک مخصوص

خوراک بندری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ خوراک مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۳ ورق ژامبون گوشت یا مرغ (۱۰۰ گرم)، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۴۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس

۴ عدد فیله استریپس، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان باگت
فیله استریپس
۱۱۰,۰۰۰ تومان

بشقاب

بشقاب داغ مخصوص

سیب زمینی سرخ کرده، ۱۰۰ گرم کالباس، ۶۰ گرم گوشت گوساله چرخ کرده، پنیر پیتزا
بشقاب داغ مخصوص
۹۲,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ مخلوط

سیب زمینی سرخ کرده، ۱۵۰ گرم کالباس، قارچ، پنیر پیتزا
بشقاب داغ مخلوط
۸۹,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ مرغ و قارچ

سیب زمینی سرخ کرده، ۱۲۰ گرم مرغ، قارچ، پنیر پیتزا
بشقاب داغ مرغ و قارچ
۹۴,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ رست بیف

سیب زمینی سرخ کرده، ۱۰۰ گرم گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
بشقاب داغ رست بیف
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ساده

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی ساده
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی مخصوص
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی کاج

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا، کالباس
سیب زمینی کاج
۶۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۰۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۴۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکاکولا
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۷,۵۰۰ تومان