جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

فست فود کارن (آپادانا) شبانه

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

مخلوط ژامبون مرغ، گوشت، پپرونی
پیتزا مخلوط

آمریکایی

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

مخلوط ژامبون مرغ، گوشت، پپرونی، روچین گوشت
پیتزا مخصوص

آمریکایی

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

گوشت ریش شده، قارچ بلنچ
پیتزا رست بیف

ایتالیایی

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت ریش شده، قارچ بلنچ شده
ساندویچ رست بیف

یک نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

مرغ ریش شده، قارچ بلنچ شده
پیتزا مرغ و قارچ

آمریکایی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

مرغ ریش شده، قارچ بلنچ شده
ساندویچ مرغ و قارچ

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

۲ تکه فیله مرغ سوخاری
ساندویچ فیله سوخاری

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت و قارچ

گوشت چرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
ساندویچ گوشت و قارچ

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا رست بیف

گوشت ریش شده، قارچ بلنچ
پیتزا رست بیف

آمریکایی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

مخلوط ژامبون مرغ، گوشت، پپرونی، روچین گوشت
پیتزا مخصوص

آمریکایی

۱۰۵,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

مخلوط ژامبون مرغ، گوشت، پپرونی
پیتزا مخلوط

آمریکایی

۹۵,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

مرغ ریش شده، قارچ بلنچ شده
پیتزا مرغ و قارچ

آمریکایی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

گوشت چرخ کرده، قارچ بلنچ شده
پیتزا گوشت و قارچ

آمریکایی

۱۴۵,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی
پیتزا پپرونی

آمریکایی

۱۱۵,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

میکس سبزیجات، قارچ پخته شده
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

آمریکایی

۱۰۵,۰۰۰ تومان

ایتالیایی

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل (امریکایی)

پیتزا چهار فصل (امریکایی)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل (ایتالیایی)

۲ برش پیتزا مخصوص، ۲ برش پیتزا سبزیجات، ۲ برش پیتزا گوشت و قارچ، ۲ برش پیتزا مرغ و قارچ
پیتزا چهار فصل (ایتالیایی)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ویژه

۱۲۰ گرم گوشت گوساله و گوسفند
همبرگر ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر ویژه

۱۲۰ گرم گوشت گوساله، پنیر گودا
چیز برگر ویژه
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سینه مرغ کبابی برگر ویژه

۱۰۰ گرم سینه مرغ گریل شده،
سینه مرغ کبابی برگر ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

سینه مرغ سوخاری برگر ویژه

۱۲۰ گرم سینه مرغ گریل شده
سینه مرغ سوخاری برگر ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر ویژه

۱۰۰ گرم گوشت مرغ سوخاری شده
چیکن برگر ویژه
۹۰,۰۰۰ تومان

فیش برگر ویژه

۱۰۰ گرم فیله ماهی سوخاری شده، سیب زمینی سرخ شده، قارچ سوخاری
فیش برگر ویژه
۲۳,۰۰۰ تومان

فیله برگر ویژه

۲ قطعه فیله مرغ سوخاری
فیله برگر ویژه
۹۵,۰۰۰ تومان

میکس برگر ویژه

گوشت همبرگر، گوشت چیکن برگر
میکس برگر ویژه
۱۶۰,۰۰۰ تومان

دبل همبرگر ویژه

۲ قطعه گوشت همبرگر،
دبل همبرگر ویژه
۱۶۰,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر ویژه

۲ قطعه گوشت، ۲ عدد پنیر گودا
دبل چیز برگر ویژه
۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ گوشت و قارچ

گوشت چرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
ساندویچ گوشت و قارچ

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

سوسیس هات داگ ۷۵% گوشت
ساندویچ هات داگ

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

سوسیس هات داگ ۷۵% گوشت، پنیر پیتزا
ساندویچ هات داگ پنیری

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت ریش شده، قارچ بلنچ شده
ساندویچ رست بیف

یک نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ ۹۰%، پنیر پیتزا
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

مرغ ریش شده، قارچ بلنچ شده
ساندویچ مرغ و قارچ

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

۲ تکه فیله مرغ سوخاری
ساندویچ فیله سوخاری

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

کمبو

کارنو ساندویچ

پک غذای۳نفره شامل:۱ عدد هات داگ، ۱ عدد هات داگ پنیری، ۱ عدد ساندویچ فیله، ۱ عدد ساندویچ مرغ و قارچ، قارچ سوخاری، سیب زمینی، سالاد ...
کارنو ساندویچ
۲۲۲,۰۰۰ تومان

کارنو پیتزا

پک غذای۳نفره شامل:۲ برش پیتزا مخصوص، ۲ برش پیتزا مرغ و قارچ، ۲ برش پیتزا گوشت و قارچ، ۲ برش پیتزا سبزیجات، سیب زمینی، قارچ سوخاری،...
کارنو پیتزا
۲۲۲,۰۰۰ تومان

کارنو میکس

پک غذای۳نفره شامل:۱ عدد همبرگر، ۱ عدد هات داگ، ۱ تکه مرغ سوخاری، ۱ تکه فیله سوخاری، ۱ عدد ناگت مرغ، قارچ سوخاری، سیب زمینی، همراه ...
کارنو میکس
۲۲۲,۰۰۰ تومان

کارنو سوخاری

پک غذای۳نفره شامل:۲ تکه مرغ سوخاری، ۲ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، قارچ سوخاری، همراه با سالاد رایگان
کارنو سوخاری
۲۲۲,۰۰۰ تومان

کارنو برگر

پک غذای۳نفره شامل:۱ عدد همبرگر، ۱ عدد چیز برگر، ۱ عدد چیکن برگر، ۱ عدد سینه مرغ برگر، قارچ سوخاری، سیب زمینی، همراه با سالاد رایگا...
کارنو برگر
۲۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ ۹۰%،
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

یک نفره

۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت ۹۰%،
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

کنتاکی ۲تکه

کنتاکی 2تکه
۱۰۵,۰۰۰ تومان

کنتاکی ۳تکه

کنتاکی 3تکه
۱۴۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس

۳ یا ۴ تکه مرغ سوخاری، سیب زمینی، قارچ، سالاد کلم، نان
فیله استریپس
۱۴۰,۰۰۰ تومان

سینه مرغ سوخاری

۲ تکه سینه مرغ ۱۰۰ گرمی سوخاری شده، سیب زمینی، قارچ، سالاد کلم، نان
سینه مرغ سوخاری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی
۴۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۶۰,۰۰۰ تومان

میکس سیب زمینی و قارچ

میکس سیب زمینی و قارچ
۵۵,۰۰۰ تومان

نان لقمه مک دونالد

نان لقمه مک دونالد
۵,۰۰۰ تومان

پنیر (اضافه)

اضافه
پنیر (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

قارچ (اضافه)

اضافه
قارچ (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

کاهو، هویج، گوجه، خیار، لیمو، قارچ، سس مخصوص
سالاد فصل

مخصوص

۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم هویج سس مخصوص
سالاد کلم
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکا کولا
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر با لیوان
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر با لیوان
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر با لیوان
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۲۵۰ میلی لیتر، نعنایی خوشگوار
دوغ قوطی
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان