جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۱۳,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

پیتزا گوشت و قارچ
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ

پیتزا فیله مرغ
۱۸,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

۱۵۰ گرم برگر، کاهو، گوجه، خیارشور
همبرگر
۱۱,۵۰۰ تومان

دوبل برگر

۳۰۰ گرم برگر، کاهو، گوجه، خیارشور
دوبل برگر
۱۶,۵۰۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم برگر، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر
چیز برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۳۰۰ گرم برگر، کاهو، گوجه، خیارشور، پنیر
دوبل چیز برگر
۲۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

۱۵۰ گرم برگر، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، پنیر، ژامبون
رویال برگر
۱۷,۰۰۰ تومان

سوپر برگر

۳۰۰ گرم برگر، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
سوپر برگر
۲۹,۰۰۰ تومان

غول برگر

۶۰۰ گرم برگر، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور
غول برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بمبی

ساندویچ سوپر بندری

سوسیس بندری، قارچ، پنیر
ساندویچ سوپر بندری
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر هات داگ

۳ عدد هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ سوپر هات داگ
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر بلغاری

۳ عدد سوسیس بلغاری، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ سوپر بلغاری
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر کاریز

۴۵۰ گرم، ۳ عدد فیله، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ سوپر کاریز
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر میکس

فیله مرغ، برگر، بلغاری، بندری، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ سوپر میکس
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات میکس

۲ عدد هات داگ، فیله مرغ، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ هات میکس
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ویژه کاریز

۱۵۰ گرم برگر دستی، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ ویژه کاریز
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ساده

ساندویچ فلافل ساده
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه

قارچ، پنیر
ساندویچ فلافل ویژه
۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل رویال

ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ فلافل رویال
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ساده

ساندویچ بندری ساده
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری ویژه

سوسیس بندری، قارچ، پنیر
ساندویچ بندری ویژه
۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری رویال

سوسیس بندری، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ بندری رویال
۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ساده

ساندویچ کوکتل ساده
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

قارچ، پنیر، کوکتل، کاهو، گوجه
ساندویچ کوکتل ویژه
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل رویال

ژامبون، قارچ، پنیر، کوکتل، گوجه، کاهو
ساندویچ کوکتل رویال
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری ساده

ساندویچ بلغاری ساده
۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری ویژه

قارچ، پنیر
ساندویچ بلغاری ویژه
۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری رویال

ژامبون، قارچ، پنیر، سوسیس بلغاری، گوجه، کاهو
ساندویچ بلغاری رویال
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

هات داگ، گوجه، کاهو
ساندویچ هات داگ ساده
۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

قارچ، پنیر، هات داگ، گوجه، کاهو
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

ژامبون، قارچ، پنیر، هات داگ، گوجه، کاهو
ساندویچ هات داگ رویال
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری ویژه

قارچ، پنیر، ژامبون، کاهو، گوجه
ساندویچ ژامبون تنوری ویژه
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ساده

ساندویچ فیله مرغ ساده
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ ویژه

قارچ، پنیر، فیله مرغ
ساندویچ فیله مرغ ویژه
۱۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ رویال

ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ فیله مرغ رویال
۱۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات میکس ویژه

هات داگ، فیله مرغ، قارچ، پنیر
ساندویچ هات میکس ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات میکس رویال

هات داگ، فیله مرغ، ژامبون، قارچ، پنیر
ساندویچ هات میکس رویال
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ و قارچ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ و قارچ (سرد)
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ و گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ و گوشت (سرد)
۱۴,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی ویژه
۱۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

اسنک

اسنک
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده
۴,۵۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان