جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا اسپشیال

خمیرپیتزا کلاسیک,ژامبون مرغ,ژامبون گوشت,گوشت چرخ کرده,پنیر,ذرت,فلفل دلمه ای,گوجه,قارچ
پیتزا اسپشیال
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص کالیس

خمیر پیتزا کلاسیک، کالباس، قارچ، پنیر، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا مخصوص کالیس

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت و قارچ

خمیر پیتزا کلاسیک، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا ژامبون گوشت و قارچ
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ و قارچ

خمیر پیتزا کلاسیک، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا ژامبون مرغ و قارچ
۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا کلاسیک، قارچ، پنیر، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه
پیتزا سبزیجات
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا کلاسیک، برگرخانگی تکه ای، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و گوشت
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا کوکتل با قارچ

خمیر پیتزا کلاسیک، کوکتل ۶۰ درصد، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا کوکتل با قارچ
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا کلاسیک، کالباس، پنیر، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا مخلوط
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

خمیر پیتزا کلاسیک، پنیر
پیتزا پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

خمیر پیتزا کلاسیک، قارچ، پنیر
پیتزا قارچ
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا کلاسیک، پنیر، کوکتل ۶۰ درصد، فلفل دلمه ای، فلفل قرمز
پیتزا پپرونی
۶۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

برگر گوشت خانگی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت یا گرد
همبرگر

سینگل

۴۵,۰۰۰ تومان

دوبل

۶۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت خانگی، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت یا گرد
چیز برگر

سینگل

۵۰,۰۰۰ تومان

دوبل

۷۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر گوشت خانگی، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت یا گرد
قارچ برگر

سینگل

۵۰,۰۰۰ تومان

دوبل

۷۵,۰۰۰ تومان

رویال برگر

برگر گوشت خانگی، ۱ اسلایس کالباس، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت یا گرد
رویال برگر
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال برگر دوبل

۲عدد برگرگوشت دست ساز، ۱ اسلایس کالباس، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رویال برگر دوبل
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ بمب کالیس

برگر گوشت دست ساز، هات داگ ۶۰ درصد گوشت، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، سیب زمینی سرخ کرده، کاهوَ، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بمب کالیس
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر ویژه

برگر دست ساز، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ همبرگر ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ ۶۰ درصد گوشت، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری ویژه

سوسیس بلغاری ۶۰ درصد گوشت-ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بلغاری ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل ویژه

سوسیس کوکتل ۶۰ درصد گوشت، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل ویژه
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ کوکتل

کوکتل ۶۰ درصد گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل

معمولی

۴۰,۰۰۰ تومان

با قارچ

۴۵,۰۰۰ تومان

با پنیر

۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل تنوری

کوکتل ۶۰ درصد گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کوکتل تنوری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ ۶۰ درصد گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ

معمولی

۴۰,۰۰۰ تومان

با قارچ

۴۵,۰۰۰ تومان

با پنیر

۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ ۶۰ درصد گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

سوسیس بلغاری ۶۰ درصد گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بلغاری

معمولی

۴۰,۰۰۰ تومان

با قارچ

۴۵,۰۰۰ تومان

با پنیر

۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری تنوری

سوسیس بلغاری ۶۰ درصد گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بلغاری تنوری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

۴ اسلایس ژامبون مرغ تنوری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

۴ اسلایس ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مخلوط تنوری

۴ اسلایس ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مخلوط تنوری
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۴ اسلایس ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۴ اسلایس ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

۴ اسلایس کالباس خشک، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۳۶,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده

یک پرس سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ شده
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

یک پرس سیب زمینی سرخ کرده، پنیر
سیب زمینی با پنیر
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

یک پرس سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

یک پرس سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر، کالباس
سیب زمینی ویژه
۵۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه انرژی زا استرانگ بر

نوشابه انرژی زا استرانگ بر
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۷,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۷,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای ماجو

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای ماجو

لیمو

۱۳,۰۰۰ تومان

هلو

۱۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

لیمو

۱۶,۵۰۰ تومان

هلو

۱۶,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۵۰۰ تومان

دوغ بطری ناملی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری ناملی
۶,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان