جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

فست فود کاپیتان (پیروزی)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر امریکایی ۲۴سانتی،پپرونی، پنیر ترکیبی
پیتزا پپرونی (آمریکایی)
۱۴۷,۹۰۰ تومان

چیکن استریپس (پنج تکه)

۵ تکه فیله سوخاری سیب زمینی سرخ شده
چیکن استریپس (پنج تکه)
۱۷۰,۹۰۰ تومان

پیتزا مخصوص کاپیتان (آمریکایی)

خمیر امریکایی ۲۴ سانتی ،گوشت چرخ شده قل قلی، فیله مرغ، ژامبون، پنیر میکس،زیتون ،قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص کاپیتان (آمریکایی)
۱۶۷,۹۰۰ تومان

سالاد سزار با فیله سوخاری

کاهو، گوجه،زیتون، ۲ عدد فیله مرغ سوخاری ،پارمسان،سس مخصوص سزار
سالاد سزار با فیله سوخاری

متوسط

۱۲۹,۹۰۰ تومان

بزرگ

۱۳۹,۹۰۰ تومان

چیکن استریپس (سه تکه)

۳ تکه فیله سوخاری سیب زمینی سرخ شده
چیکن استریپس (سه تکه)
۱۳۹,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیر ایتالیایی ۳۲ سانتی، پپرونی، پنیر ترکیبی
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۱۷۸,۹۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص کاپیتان (آمریکایی)

خمیر امریکایی ۲۴ سانتی ،گوشت چرخ شده قل قلی، فیله مرغ، ژامبون، پنیر میکس،زیتون ،قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص کاپیتان (آمریکایی)
۱۶۷,۹۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل (آمریکایی)

خمیر امریکایی ۲۴ سانتی ،استیک ،پپرونی، چیکن،سبزیجات
پیتزا چهار فصل (آمریکایی)
۱۶۷,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن(آمریکایی)

خمیر امریکایی ۲۴سانتی,فیله مرغ گریل شده، پنیر میکس،قارچ زیتون ،فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن(آمریکایی)
۱۵۹,۹۰۰ تومان

پیتزا استریپس (آمریکایی)

خمیر آمریکایی ۲۴سانتی، فیله مرغ سوخاری، پنیر ترکیبی، قارچ، گوجه، زیتون
پیتزا استریپس (آمریکایی)
۱۶۰,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)

خمیر امریکایی ۲۴ سانتی، گوشت چرخ شده، پنیر ترکیبی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ (آمریکایی)
۱۸۰,۹۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر آمریکایی ۲۴ سانتی،گوشت ریش شده، پنیر ترکیبی، قارچ، زیتون
پیتزا رست بیف (آمریکایی)
۲۱۹,۹۰۰ تومان

پیتزا استیک (آمریکایی)

خمیر امریکایی ۲۴سانتی،گوشت استیک، پنیر ترکیبی، قارچ، زیتون،سس مخصوص
پیتزا استیک (آمریکایی)
۱۷۸,۹۰۰ تومان

پیتزا بیکن (آمریکایی)

خمیر امریکایی ۲۴ سانتی ،بیکن، پنیر ترکیبی، قارچ
پیتزا بیکن (آمریکایی)
۱۶۰,۹۰۰ تومان

پیتزا کاپری چیوسا (آمریکایی)

خمیر امریکایی ۲۴ سانتی، ژامبون، پنیر ترکیبی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا کاپری چیوسا (آمریکایی)
۱۶۰,۹۰۰ تومان

پیتزا نوستالژی (آمریکایی)

خمیر آمریکایی ۲۴ سامتی، ژامبون، سوسیس، پنیر ترکیبی، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، کنجد
پیتزا نوستالژی (آمریکایی)
۱۶۷,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر امریکایی ۲۴سانتی،پپرونی، پنیر ترکیبی
پیتزا پپرونی (آمریکایی)
۱۴۷,۹۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر امریکایی ۲۴سانتی، فلفل دلمه ای، گوجه، بی بی کورن، قارچ، ذرت، زیتون، پنیر ترکیبی
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)
۱۳۳,۹۰۰ تومان

پیتزا کالزونه (آمریکایی)

خمیر امریکایی ۲۴ سانتی، گوشت چرخ شده، فیله مرغ گریل، پنیر ترکیبی، خمیر اضافه روی پیتزا، کنجد
پیتزا کالزونه (آمریکایی)
۱۶۱,۹۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مخصوص کاپیتان (ایتالیایی)

خمیر ایتالیایی ۳۲ سانتی، گوشت چرخ کرده قلقلی روی پیتزا، فیله مرغ، ژامبون، پنیر ترکیبی، زیتون، فلفل دلمه، قارچ
پیتزا مخصوص کاپیتان (ایتالیایی)
۱۹۵,۹۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل (ایتالیایی)

خمیر ایتالیایی ۳۲سانتی، استیک، پپرونی، سبزیجات، چیکن
پیتزا چهار فصل (ایتالیایی)
۱۹۸,۹۰۰ تومان

پیتزا چیکن (ایتالیایی)

خمیر ایتالیایی ۳۲سانتی، فیله مرغ گریل، پنیر ترکیبی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه
پیتزا چیکن (ایتالیایی)
۱۷۹,۹۰۰ تومان

پیتزا استریپس (ایتالیایی)

خمیر ایتالیایی ۳۲ سانتی، فیله مرغ رول شده سوخاری، پنیر ترکیبی، قارچ، گوجه، زیتون
پیتزا استریپس (ایتالیایی)
۱۹۶,۹۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (ایتالیایی)

خمیر ایتالیایی ۳۲ سانتی، گوشت چرخ شده، پنیر ترکیبی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ (ایتالیایی)
۲۰۹,۹۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (ایتالیایی)

خمیر ایتالیایی ۳۲سانتی، گوشت ریش شده، پنیر ترکیبی، قارچ، زیتون
پیتزا رست بیف (ایتالیایی)
۲۶۹,۹۰۰ تومان

پیتزا استیک (ایتالیایی)

خمیر ایتالیایی ۳۲ سانتی، گوشت استیک، پنیر ترکیبی، قارچ، زیتون، سس مخصوص
پیتزا استیک (ایتالیایی)
۱۹۹,۹۰۰ تومان

پیتزا بیکن (ایتالیایی)

خمیر ایتالیایی ۳۲ سانتی، بیکن، پنیر ترکیبی، قارچ
پیتزا بیکن (ایتالیایی)
۱۸۱,۹۰۰ تومان

پیتزا کاپری چیوسا (ایتالیایی)

خمیر ایتالیایی ۳۲ سانتی، پیتزا مخلوط، ژامبون، پنیر ترکیبی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، گوجه
پیتزا کاپری چیوسا (ایتالیایی)
۱۸۵,۹۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (ایتالیایی)

خمیر ایتالیایی ۳۲ سانتی، پپرونی، پنیر ترکیبی
پیتزا پپرونی (ایتالیایی)
۱۷۸,۹۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)

خمیر ایتالیایی ۳۲سانتی,فلفل دلمه ای، گوجه، بی بی کورن، قارچ، ذرت، زیتون، پنیر ترکیبی
پیتزا سبزیجات (ایتالیایی)
۱۵۷,۹۰۰ تومان

پیتزا کالزونه (ایتالیایی)

خمیر ایتالیایی۳۲سانتی، گوشت چرخ شده، فیله مرغ گریل، پنیر ترکیبی، خمیر اضافه روی پیتزا، کنجد
پیتزا کالزونه (ایتالیایی)
۱۸۸,۹۰۰ تومان

سوخاری

چیکن استریپس (سه تکه)

۳ تکه فیله سوخاری سیب زمینی سرخ شده
چیکن استریپس (سه تکه)
۱۳۹,۹۰۰ تومان

چیکن استریپس (پنج تکه)

۵ تکه فیله سوخاری سیب زمینی سرخ شده
چیکن استریپس (پنج تکه)
۱۷۰,۹۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده

ساده

۵۴,۹۰۰ تومان

با پنیر چدار

۵۹,۹۰۰ تومان

با سس قارچ

۸۵,۹۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری با قارچ و پنیر

سیب زمینی تنوری با قارچ و پنیر
۹۱,۹۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۶۹,۹۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۸۹,۹۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار با فیله گریل

کاهو، گوجه،زیتون ,بی بی کورن ,ذرت ,فیله مرغ گریل, سس مخصوص سزار , پنیر پارمسان
سالاد سزار با فیله گریل

متوسط

۱۰۹,۹۰۰ تومان

بزرگ

۱۱۹,۹۰۰ تومان

سالاد سزار با فیله سوخاری

کاهو، گوجه،زیتون، ۲ عدد فیله مرغ سوخاری ،پارمسان،سس مخصوص سزار
سالاد سزار با فیله سوخاری

متوسط

۱۲۹,۹۰۰ تومان

بزرگ

۱۳۹,۹۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ قوطی خوشگوار

دوغ قوطی خوشگوار
۱۸,۰۰۰ تومان

انرژی زا وان دی

انرژی زا وان دی
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۴,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۴,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۴,۰۰۰ تومان

زیرو

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

کلاسیک

۱۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۶,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

سس

سس انار بزرگ

سس انار دست ساز
سس انار بزرگ
۲۵,۰۰۰ تومان

سس انار کوچک

سس انار دست ساز
سس انار کوچک
۱۰,۰۰۰ تومان

سس خردل کوچک

سس دست ساز خردل کاپیتان
سس خردل کوچک
۱۰,۰۰۰ تومان

سس خردل بزرگ

سس خردل دست ساز مخصوص کاپیتان
سس خردل بزرگ
۲۰,۰۰۰ تومان

سس باربیکیو کنجد بزرگ

سس باربیکیو کنجد دست ساز
سس باربیکیو کنجد بزرگ
۲۰,۰۰۰ تومان

سس باربیکیو کنجد کوچک

سس باربیکیو کنجد دست ساز
سس باربیکیو کنجد کوچک
۱۰,۰۰۰ تومان

سس چیلی تای کوچک

سس تند شیرین
سس چیلی تای کوچک
۱۰,۰۰۰ تومان

سس چیلی تای بزرگ

سس تند شیرین
سس چیلی تای بزرگ
۲۰,۰۰۰ تومان

پنیر دیپ چدار کوچک

سس پنیر دیپ چدار
پنیر دیپ چدار کوچک
۱۰,۰۰۰ تومان

پنیر دیپ چدار بزرگ

سس پنیر دیپ چدار
پنیر دیپ چدار بزرگ
۳۰,۰۰۰ تومان