جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص کلاسیک

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ شده گوساله، ژامبون گوشت ۶۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، به همراه، ۲ عدد سس کچاپ
پیتزا مخصوص کلاسیک

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی کلاسیک

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ شده گوساله، ژامبون پپرونی ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، به همراه یک عدد سس چیلی تای، ۲ عدد س...
پیتزا پپرونی کلاسیک

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط کلاسیک

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس ۷۰% گوشت، کالباس ۶۰% گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، به همراه، ۲ عدد سس کچاپ
پیتزا مخلوط کلاسیک

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ کلاسیک

خمیر پیتزا ایتالیایی، مرغ ریش ریش شده، مرغ گریل شده، زیتون، فلفل دلمه ای ، قارچ، پنیر پیتزا، به همراه یک عدد سس چیلی تای، ۲ عدد سس...
پیتزا مرغ کلاسیک

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

کیک پیتزایی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، سینه مرغ گریل شده، ژامبون ۹۰٪ گوشت، قارچ، پنیر گودا، فلفل دلمه ای، پنیر ...
کیک پیتزایی

ویژه یک نفره (۱۵ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

رویال یک نفره (۱۵ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ کلاسیک

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله اسلایس شده، فیله مرغ اسلایس شده، قارچ، پنیر دیپ چدار، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، کنجد، به همراه ی...
پیتزا گوشت و مرغ کلاسیک

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه کره کده کلاسیک

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت ریش ریش شده گوساله، گوشت چرخ شده گوساله، ژامبون بیکن ۹۰%، سینه مرغ ریش ریش شده، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، ...
پیتزا ویژه کره کده کلاسیک

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی کلاسیک

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ شده گوساله، گوشت چرخ شده گوساله، فلفل هالوپینو، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، به همراه یک عدد سس چ...
پیتزا مکزیکی کلاسیک

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری دو مزه

یک و نیم عدد سوسیس هات داگ گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، چیپس خلالی، نان باگت ۶۰ سانتی متری، به همراه سس مخصوص
ساندویچ هات داگ تنوری دو مزه
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک

پیتزا مخصوص کلاسیک

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ شده گوساله، ژامبون گوشت ۶۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، ۲ عدد سس کچاپ
پیتزا مخصوص کلاسیک

مینی

۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی کلاسیک

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون پپرونی ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، به همراه یک عدد سس چیلی تای، ۲ عدد سس کچاپ و یک عدد سس سیر...
پیتزا پپرونی کلاسیک

مینی

۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۳۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط کلاسیک

خمیر پیتزا آمریکایی، سوسیس ۷۰% گوشت، کالباس ۶۰% گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، به همراه ۲ عدد سس کچاپ
پیتزا مخلوط کلاسیک

مینی

۵۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه گوشت کلاسیک

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ریش ریش شده گوساله، گوشت چرخ شده گوساله، قارچ، پنیر دیپ چدار، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، کنجد، به همراه ی...
پیتزا ویژه گوشت کلاسیک

مینی

۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۸۸,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ کلاسیک

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله اسلایس شده، فیله مرغ اسلایس شده، قارچ، پنیر دیپ چدار، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، کنجد، به همراه ی...
پیتزا گوشت و مرغ کلاسیک

مینی

۶۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ کلاسیک

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ ریش ریش شده، مرغ گریل شده، زیتون، فلفل دلمه ای ، قارچ، پنیر پیتزا، به همراه یک عدد سس چیلی تای، ۲ عدد سس ...
پیتزا مرغ کلاسیک

مینی

۶۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چوریتسو کلاسیک

خمیر پیتزا ایتالیایی، چوریتسو ۹۸%، پنیر پیتزا، گوشت گوساله چرخ شده، پنیر چدار، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
پیتزا چوریتسو کلاسیک

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه کره کده کلاسیک

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت ریش ریش شده گوساله، گوشت چرخ شده گوساله، ژامبون بیکن ۹۰%، سینه مرغ ریش ریش شده، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، ...
پیتزا ویژه کره کده کلاسیک

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف کلاسیک

خمیر پیتزا گوشت ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، به همراه یک عدد سس چیلی تای، ۲ عدد سس کچاپ و یک عدد سس سیر دست ساز
پیتزا رست بیف کلاسیک

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک و سیر کلاسیک

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله اسلایس شده، قارچ، پنیر دیپ چدار، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، کنجد، به همراه یک عدد سس چیلی تای، ۲ ...
پیتزا استیک و سیر کلاسیک

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی کلاسیک (آتیشی)

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ شده گوساله، فلفل هالوپینو، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، به همراه یک عدد سس چیلی تای، ۲ عدد سس کچ...
پیتزا مکزیکی کلاسیک (آتیشی)

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک و گوشت مرغ کلاسیک

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله چرخ شده، ژامبون گوشت ۶۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، به همراه یک عدد سس چیلی تای، ۲ عدد سس ...
پیتزا استیک و گوشت مرغ کلاسیک

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا برگر کلاسیک

خمیر پیتزا ایتالیایی، ۲۸۰ گرم برگر دست ساز گوشت گوساله، پنیر گودا، کنجد، فلفل دلمه ای ، قارچ ، پنیر پیتزا، به همراه یک عدد سس چیلی...
پیتزا برگر کلاسیک

دو نفره (۳۳ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی کلاسیک

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ شده گوساله، گوشت چرخ شده گوساله، فلفل هالوپینو، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، به همراه یک عدد سس چ...
پیتزا مکزیکی کلاسیک

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کیک پیتزایی

کیک پیتزایی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، سینه مرغ گریل شده، ژامبون ۹۰٪ گوشت، قارچ، پنیر گودا، فلفل دلمه ای، پنیر ...
کیک پیتزایی

ویژه یک نفره (۱۵ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

رویال یک نفره (۱۵ سانتی متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

برگر

برگر تنوری نیم متری

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، چیپس خلال، پنیر پیتزا، سس تار تار، سس خردل، قارچ، نان گرد
برگر تنوری نیم متری
۱۳۵,۰۰۰ تومان

برگر کلاسیک

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد، به همراه سس مخصوص
برگر کلاسیک
۶۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی۱۴۰ گرمی، ۲ ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد، به همراه سس مخصوص
چیز برگر
۷۱,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد، به همر...
دوبل چیز برگر
۷۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی گرمی۱۴۰، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد، به همراه سس مخصوص
قارچ برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، ۲ ورق پنیر دیپ چدار، کاهو، گوجه فرنگی تفت داده شده در کره، خیارشور، نان ...
چیلی برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

دیپ برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، یک ورق ژامبون بیکن ۹۰%، ۲ ورق پنیر دیپ چدار، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، ...
دیپ برگر
۱۴۵ تومان

برگر ویژه عباسی

برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، یک ورق بیکن ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد، به همر...
برگر ویژه عباسی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، یک ورق ژامبون ۹۰%، ۲ ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد، ...
دوبل برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، یک عدد چوریتسو ۹۹% گوشت، یک ورق پنیر گودا، سس آلفردو، کاهو، گوجه فرنگی، ...
چوریتسو برگر
۱۴۵,۰۰۰ تومان

مگا برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۱۰۰ گرم سینه مرغ گریل شده، یک ورق ژامبون بکن ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو...
مگا برگر
۹۸,۰۰۰ تومان

آلفردو برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، پنیر پیتزا، سس آلفردو، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد، به همراه سس ...
آلفردو برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چیکن ماشروم برگر

۱۵۰ گرم سینه مرغ گریل شده، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد مخصوص پرس شده، به همراه سس مخصوص
چیکن ماشروم برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بندری

سوسیس آلمانی ۶۰%، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون ۹۰ درصد (سرد)

۳۰۰ گرم ژامبون ۹۰% گوشت، گوجه، کاهو، خیارشور، چیس خلال، نان باگت
ساندویچ ژامبون 90 درصد	(سرد)
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، چیپس خلال، سس مخصوص، پنیر پیتزا، نان ۵۰ سانتی متری
ساندویچ ژامبون تنوری
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری دو مزه

یک و نیم عدد سوسیس هات داگ گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، چیپس خلالی، نان باگت ۶۰ سانتی متری، به همراه سس مخصوص
ساندویچ هات داگ تنوری دو مزه
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه کره کده دو مزه

یک و نیم عدد سوسیس هات داگ گوشت ۸۰%، ۷۰ گرم ژامبون ۷۰%، گوجه فرنگی تفت داده شده در کره، چیپس خلالی، نان باگت ۶۰ سانتی متری، یک ورق...
ساندویچ هات داگ ویژه کره کده دو مزه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ پنیری ۷۰% گوشت، پنیر، قارچ،چیپس خلالی، نان باگت ۳۰ سانتی متری، به همراه سس مخصوص
ساندویچ هات داگ
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک و نیم عدد هات داگ ۷۰% گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، چیپس خلالی، نان باگت ۶۰ سانتی متری، به همراه سس مخصوص
ساندویچ هات داگ تنوری

هات داگ تنوری تند

۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه کره کده

یک و نیم عدد هات داگ ۸۰% گوشت، ۷۰ گرم ژامبون ۷۰%، گوجه فرنگی تفت داده شده در کره، چیپس خلالی، نان باگت ۶۰ سانتی متری، یک ورق پنیر ...
ساندویچ هات داگ ویژه کره کده

تند

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ بیکن پیچ

یک عدد هات داگ پنیری ۷۰% گوشت، کاهو گوجه فرنگی، خیار شور، پنیر دیپ چدار، چیپس خلالی، نان باگت ۳۰ سانتی متری، به همراه سس مخصوص
ساندویچ هات داگ بیکن پیچ
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پپرونی

یک عدد هات داگ پنیری ۷۰% گوشت، ۴ ورق ژامبون پپرونی ۸۰%، پنیر دیپ چدار، فلفل هالوپینو، کاهو گوجه فرنگی، خیار شور، چیپس خلالی، نان ب...
ساندویچ هات داگ پپرونی
۸۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

یک عدد هات داگ پنیری ۷۰% گوشت، ۷۰۰ گرم ژامبون ۶۰%، ۵۰ گرم پنیر گودا آب شده، کاهو، گوجه فرنگی، خیار شور، چیپس خلالی، نان باگت ۳۰ سا...
ساندویچ هات داگ رویال
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار با مرغ گریل شده

۱۵۰ گرم سینه مرغ گریل شده تیکه ای، کاهو، گوجه فرنگی، نان تست، سس سزار، پنیر پارمسان
سالاد سزار با مرغ گریل شده
۹۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل دست ساز تک نفره
سالاد فصل
۳۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر دست ساز ایتالیایی ۲۴ سانتی متری، پنیر پیتزا، سس سیر
نان سیر
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی قارچ و پنیر پیتزا

۲۴۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی قارچ و پنیر پیتزا
۸۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ویژه کره کده

۱۸۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، یک عدد هات داگ ۷۰% گوشت، سس آلفردو با قارچ، دیپ چدار
سیب زمینی سرخ شده ویژه کره کده
۹۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۱۰۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپریت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان