جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا امریکایی.میکس ژامبون گوشت و مرغ، هات داگ تنوری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط

(مینی)

۴۵,۰۰۰ تومان

(یک نفره)

۷۵,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

ناموجود

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا امریکایی، رست بیف، میکس ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص

(مینی)

۶۵,۰۰۰ تومان

(یک نفره)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا امریکایی.پپرونی، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای،، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی

(یک نفره)

۷۵,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

ناموجود

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا امریکایی، رست بیف، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف

(یک نفره)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

ناموجود

پیتزا سرآشپز

خمیر پیتزا امریکایی، میکس ژامبون گوشت ومرغ، رست بیف، سینه ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، ۲۳سانتی متری
پیتزا سرآشپز

(یک نفره)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

ناموجود

پیتزا پنجره ای ویژه

میکس ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، خمیر پیتزا، پنیر پیتزا
پیتزا پنجره ای ویژه
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فرانسوی

خمیر پیتزا امریکایی، میکس رست بیف و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا فرانسوی

(یک نفره)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا پنجره ای سرآشپز

میکس رست بیف و مرغ، میکس ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، خمیر پیتزا، پنیر پیتزا
پیتزا پنجره ای سرآشپز
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پنجره ای ویژه

میکس ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، خمیر پیتزا، پنیر پیتزا
پیتزا پنجره ای ویژه
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سرآشپز

خمیر پیتزا امریکایی، میکس ژامبون گوشت ومرغ، رست بیف، سینه ریش شده، قارچ، فلفل دلمه، پنیر، ۲۳سانتی متری
پیتزا سرآشپز

(یک نفره)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

ناموجود

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا امریکایی، رست بیف، میکس ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص

(مینی)

۶۵,۰۰۰ تومان

(یک نفره)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا امریکایی، رست بیف، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف

(یک نفره)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

ناموجود

پیتزا فرانسوی

خمیر پیتزا امریکایی، میکس رست بیف و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا فرانسوی

(یک نفره)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

ناموجود

پیتزا آرمینو

خمیر پیتزا امریکایی، رست بیف، پپرونی حلقه شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا آرمینو

(یک نفره)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

ناموجود

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا امریکایی.مرغ ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مرغ و قارچ

(یک نفره)

۸۵,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

ناموجود

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا امریکایی.پپرونی، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای،، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی

(یک نفره)

۷۵,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

ناموجود

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا امریکایی.میکس ژامبون گوشت و مرغ، هات داگ تنوری، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخلوط

(مینی)

۴۵,۰۰۰ تومان

(یک نفره)

۷۵,۰۰۰ تومان

(دو نفره)

ناموجود

برگر

همبرگر

همبرگرشرکتی ۶۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، نان برگر
همبرگر
۳۷,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد همبرگرشرکتی ۶۰%، کالباس گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
دوبل برگر
۴۷,۰۰۰ تومان

سوپریم برگر

همبرگرشرکتی ۶۰%، رست بیف، قارچ، پنیر تست، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
سوپریم برگر
۵۸,۰۰۰ تومان

مکدونالد برگر

۲ عدد همبرگرشرکتی ۶۰%، پنیر تست، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
مکدونالد برگر
۵۴,۰۰۰ تومان

رویال برگر

همبرگرشرکتی ۶۰%، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر تست، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
رویال برگر
۴۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگرشرکتی ۶۰%، کالباس گوشت، پنیر تست، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
چیز برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

همبرگرشرکتی ۶۰%، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
قارچ برگر
۴۳,۰۰۰ تومان

بانی برگر

همبرگر شرکتی۶۰%، کالباس گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
بانی برگر
۴۲,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی

فیت برگر ذغالی

۲ عدد همبرگر ذغالی۹۰%، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
فیت برگر ذغالی
۷۸,۰۰۰ تومان

رویال برگر ذغالی

همبرگر ذغالی ۹۰%، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
رویال برگر ذغالی
۵۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

همبرگر ذغالی ۹۰%، کالباس گوشت، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
چیز برگر ذغالی
۵۴,۰۰۰ تومان

همبر ذغالی

همبر ذغالی ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
همبر ذغالی
۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

ساندویچ ویژه پالرمو

رست بیف، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر تست، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ویژه پالرمو
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط یونانی

رست بیف، فیله تنوری، پپرونی حلقه شده، قارچ، پنیر تست، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ مخلوط یونانی
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک هایت

رست بیف، هات داگ تنوری، قارچ، پنیر تست، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ استیک هایت
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه تنوری

رست بیف، میکس کالباس گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ ویژه تنوری
۷۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ گوشت و قارچ

رست بیف، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ گوشت و قارچ
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۱۰۰ گرم مرغ ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ مرغ
۵۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

سوسیس هات داگ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات داگ
۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیر

سوسیس هات داگ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات داگ پنیر
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک

استیک ۷۰% گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ استیک
۳۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۲ عدد سوسیس کوکتل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ کوکتل
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک مخصوص

۱۸۰ گرم سوسیس آلمانی، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ خوراک مخصوص
۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا

کالباس، هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ پیتزا
۵۳,۰۰۰ تومان

بشقاب

بشقاب مخصوص

خلال سیب زمینی، رست بیف، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون
بشقاب مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

بشقاب فرانسوی

خلال سیب زمینی، میکس رست بیف و مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
بشقاب فرانسوی
۷۵,۰۰۰ تومان

بشقاب ویژه

خلال سیب زمینی، میکس ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
بشقاب ویژه
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سر آشپز

خلال سیب زمینی, قارچ، پنیر، کالباس گوشت
سیب زمینی سر آشپز
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

خلال سیب زمینی، قارچ، پنیر
سیب زمینی مخصوص
۴۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی
۳۴,۰۰۰ تومان

سس اضافه

سس اضافه
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری پپسی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری سون آپ

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری سون آپ
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری میرندا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری میرندا پرتقالی
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۷,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده میرندا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده میرندا پرتقالی
۱۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

یک لیتر
دوغ خانواده
۲۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی خانواده

۱.۵ لیتر
آب معدنی خانواده
۶,۰۰۰ تومان

اضافات

پنیر (اضافه)

۱۰۰ گرم پنیر پروسس
پنیر (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

قارچ (اضافه)

۱۰۰ گرم قارچ
قارچ (اضافه)
۶,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

۱ عدد نان باگت فرانسوی
نان (اضافه)
۶,۰۰۰ تومان

نصف نان (اضافه)

نصف نان باگت فرانسوی
نصف نان (اضافه)
۳,۰۰۰ تومان