جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مخصوص پپرونی، قارچ، پنیر، زیتون، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو
پیتزا پپرونی (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۶۳,۰۰۰ ۱۴۶,۷۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ ساتی متری)

۱۰
۱۹۲,۰۰۰ ۱۷۲,۸۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته گوساله، قارچ، پنیر، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۲۳۶,۰۰۰ ۲۱۲,۴۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ ساتی متری)

۱۰
۲۸۹,۰۰۰ ۲۶۰,۱۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، قارچ، نخود فرنگی، کلم بروکلی، کاپاریس، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

دو نفره (۲۸ ساتی متری)

۱۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۵۲,۱۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

پنه ماکارونی، سس مخصوص آلفردو، مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون
پاستا چیکن آلفردو
۱۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۳۴,۱۰۰ تومان

فیله استریپس (پنج تکه)

۵ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
فیله استریپس (پنج تکه)
۱۰
۲۰۹,۰۰۰ ۱۸۸,۱۰۰ تومان

فیله استریپس (سه تکه)

۳ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
فیله استریپس (سه تکه)
۱۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۶۱,۱۰۰ تومان

پیتزا کارینو (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا کارینو (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۶۱,۱۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ ساتی متری)

۱۰
۲۰۸,۰۰۰ ۱۸۷,۲۰۰ تومان

پیتزا ویژه کلیز (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، راسته گوساله، فیله مرغ گریل شده، گوشت چرخ کرده، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا ویژه کلیز (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۲۰۷,۰۰۰ ۱۸۶,۳۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ ساتی متری)

۱۰
۲۵۹,۰۰۰ ۲۳۳,۱۰۰ تومان

ساندویچ تاپ هات داگ

یک عدد هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ تاپ هات داگ
۱۰
۱۰۹,۰۰۰ ۹۸,۱۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

یک عدد برگر ۱۵۰ گرمی شرکتی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ادویه مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، پنیر گودا، نان برگر
چیز برگر مخصوص
۱۰
۱۰۷,۰۰۰ ۹۶,۳۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا میگو (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، میگو سوخاری، پنیرمخصوص، قارچ، زیتون اسلایس، فلفل دلمه ای، هالوپینو
پیتزا میگو (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۲۰۱,۰۰۰ ۱۸۰,۹۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ ساتی متری)

۱۰
۲۳۷,۰۰۰ ۲۱۳,۳۰۰ تومان

پیتزا ویژه کلیز (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، راسته گوساله، فیله مرغ گریل شده، گوشت چرخ کرده، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا ویژه کلیز (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۲۰۷,۰۰۰ ۱۸۶,۳۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ ساتی متری)

۱۰
۲۵۹,۰۰۰ ۲۳۳,۱۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، استیک گوشت، سس آلفردو، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا سیر و استیک (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۲۴۹,۰۰۰ ۲۲۴,۱۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ ساتی متری)

۱۰
۲۹۹,۰۰۰ ۲۶۹,۱۰۰ تومان

پیتزا زبان (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، زبان گوساله، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا زبان (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۲۲۲,۰۰۰ ۱۹۹,۸۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ ساتی متری)

۱۰
۲۵۷,۰۰۰ ۲۳۱,۳۰۰ تومان

پیتزا رست بیف (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، راسته گوساله، قارچ، پنیر، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۲۳۶,۰۰۰ ۲۱۲,۴۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ ساتی متری)

۱۰
۲۸۹,۰۰۰ ۲۶۰,۱۰۰ تومان

پیتزا میت لاور (آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت طعم دار چرخ کرده، قارچ، پنیر، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا میت لاور (آمریکایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۲۰۳,۰۰۰ ۱۸۲,۷۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ ساتی متری)

۱۰
۲۳۹,۰۰۰ ۲۱۵,۱۰۰ تومان

پیتزا چیکن فاهیتا (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله طعم دار گریل شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا چیکن فاهیتا (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۷۰,۱۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ ساتی متری)

۱۰
۲۲۷,۰۰۰ ۲۰۴,۳۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مخصوص پپرونی، قارچ، پنیر، زیتون، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو
پیتزا پپرونی (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۶۳,۰۰۰ ۱۴۶,۷۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ ساتی متری)

۱۰
۱۹۲,۰۰۰ ۱۷۲,۸۰۰ تومان

پیتزا کارینو (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت و مرغ، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا کارینو (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۶۱,۱۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ ساتی متری)

۱۰
۲۰۸,۰۰۰ ۱۸۷,۲۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

خمیر پیتزا آمریکایی، ذرت، قارچ، نخود فرنگی، کلم بروکلی، کاپاریس، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا سبزیجات (آمریکایی)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ ساتی متری)

۱۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۵۲,۱۰۰ تومان

پیتزا استافد کراست (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸ سانتی متری، گوشت راسته گوساله چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا استافد کراست (دو نفره)
۱۰
۲۸۹,۰۰۰ ۲۶۰,۱۰۰ تومان

پیتزا کالزونه (دو نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸ سانتی متری، ژامبون گوشت و مرغ، گوشت چرخ کرده، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر، قارچ
پیتزا کالزونه (دو نفره)
۱۰
۲۵۷,۰۰۰ ۲۳۱,۳۰۰ تومان

برگر

برگر مخصوص

یک عدد برگر ۱۵۰ گرمی شرکتی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ادویه مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان برگر
برگر مخصوص
۱۰
۹۹,۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

یک عدد برگر ۱۵۰ گرمی شرکتی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ادویه مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، پنیر گودا، نان برگر
چیز برگر مخصوص
۱۰
۱۰۷,۰۰۰ ۹۶,۳۰۰ تومان

ماشروم برگر مخصوص

یک عدد برگر ۱۵۰ گرمی شرکتی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ادویه مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، قارچ کاراملی، پنیر مخصوص، نان ...
ماشروم برگر مخصوص
۱۰
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان

برگر بیکن گوشت

یک عدد برگر ۱۵۰ گرمی شرکتی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ادویه مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، بیکن گوشت، پنیر گودا، پنیر موز...
برگر بیکن گوشت
۱۰
۱۶۹,۰۰۰ ۱۵۲,۱۰۰ تومان

دوبل برگر

یک عدد برگر ۱۵۰ گرمی شرکتی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، ادویه مخصوص، کاهو، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، پنیر گودا، نان برگر
دوبل برگر
۱۰
۱۶۷,۰۰۰ ۱۵۰,۳۰۰ تومان

فایو استار برگر

یک عدد برگر ۱۵۰ گرمی شرکتی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، سینه مرغ گریل شده، سس مخصوص، پنیر مخصوص، قارچ کاراملی، نان برگر
فایو استار برگر
۱۰
۱۸۷,۰۰۰ ۱۶۸,۳۰۰ تومان

بیگ برگر

۵۰۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، فیله مرغ گریل شده، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان برگر
بیگ برگر
۱۰
۴۷۹,۰۰۰ ۴۳۱,۱۰۰ تومان

چوریتسو برگر

سوسیس حلزونی گوشت گوسفندی، ماشروم، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
چوریتسو برگر
۱۰
۱۲۹,۰۰۰ ۱۱۶,۱۰۰ تومان

گریل چیکن برگر

یک عدد برگر فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر مخصوص، گوجه کاهو، خیارشور، نان برگر
گریل چیکن برگر
۱۰
۱۲۲,۰۰۰ ۱۰۹,۸۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد برگر ۱۵۰ گرمی شرکتی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی، یک عدد شنیسل گریل شده ماشروم، کاهو، گوجه، خیارشور، نان برگر
چیکن برگر
۱۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۳۴,۱۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ اوجان VIP (بدون نان)

۲ تکه سینه مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پیتزا، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ اوجان VIP (بدون نان)
۱۰
۱۸۹,۰۰۰ ۱۷۰,۱۰۰ تومان

ساندویچ فیلادلفیا استیک

استیک، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیلادلفیا استیک
۱۰
۱۷۳,۰۰۰ ۱۵۵,۷۰۰ تومان

ساندویچ کلیز ویژه

رست بیف، فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کلیز ویژه
۱۰
۱۵۷,۰۰۰ ۱۴۱,۳۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت راسته گوساله، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۰
۱۶۷,۰۰۰ ۱۵۰,۳۰۰ تومان

ساندویچ زبان

زبان گوساله اسلایس شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ زبان
۱۰
۱۶۳,۰۰۰ ۱۴۶,۷۰۰ تومان

سوپر ساندویچ

فیله مرغ گریل شده، ژامبون گوشت، پنیر گودا، خیار شور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
سوپر ساندویچ
۱۰
۱۲۳,۰۰۰ ۱۱۰,۷۰۰ تومان

چوریتسو ساندویج

سوسیس مخصوص گوسفندی ماشروم کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
چوریتسو ساندویج
۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ تاپ هات داگ

یک عدد هات داگ، ژامبون، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ تاپ هات داگ
۱۰
۱۰۹,۰۰۰ ۹۸,۱۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۳ تا ۴ ورق ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۰
۱۰۳,۰۰۰ ۹۲,۷۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۳ تا ۴ ورق ژامبون گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال سیب زمینی، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۰
۵۹,۰۰۰ ۵۳,۱۰۰ تومان

ساندویچ ویژه سرد

۵۰ گرم ژامبون مرغ، ۱۵۰ گرم ژامبون گوشت، ۱۰۰ گرم ژامبون پپرونی
ساندویچ ویژه سرد
۱۰
۷۹,۰۰۰ ۷۱,۱۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون قارچ و مرغ (سرد)

۳ تا ۴ ورق ژامبون قارچ و مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال سیب زمینی، نان باگت
ساندویچ ژامبون قارچ و مرغ (سرد)
۱۰
۵۹,۰۰۰ ۵۳,۱۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۳ تا ۴ ورق ژامبون مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال سیب زمینی، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۰
۴۹,۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی (سرد)

پپرونی، کاهو، گوجه، خیارشور، خلال سیب زمینی، نان باگت
ساندویچ پپرونی (سرد)
۱۰
۶۷,۰۰۰ ۶۰,۳۰۰ تومان

سوخاری

بشقاب سوخاری

۲ تکه کنتاکی، ۳ تکه فیله استرپس، ۶ تکه قارچ سوخاری، سیب‌ زمینی سرخ شده
بشقاب سوخاری
۱۰
۲۹۸,۰۰۰ ۲۶۸,۲۰۰ تومان

میگو سوخاری

۱۲ تکه میگو سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
میگو سوخاری
۱۰
۱۹۷,۰۰۰ ۱۷۷,۳۰۰ تومان

فیله استریپس (پنج تکه)

۵ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
فیله استریپس (پنج تکه)
۱۰
۲۰۹,۰۰۰ ۱۸۸,۱۰۰ تومان

فیله استریپس (سه تکه)

۳ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
فیله استریپس (سه تکه)
۱۰
۱۷۹,۰۰۰ ۱۶۱,۱۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ تکه مرغ سوخاری نرمال، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
مرغ سوخاری (دو تکه)
۱۰
۱۶۸,۰۰۰ ۱۵۱,۲۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ تکه مرغ سوخاری نرمال، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
مرغ سوخاری (سه تکه)
۱۰
۱۹۸,۰۰۰ ۱۷۸,۲۰۰ تومان

مرغ سوخاری (پنج تکه)

۵ تکه مرغ سوخاری نرمال، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
مرغ سوخاری (پنج تکه)
۱۰
۲۶۹,۰۰۰ ۲۴۲,۱۰۰ تومان

مرغ سوخاری (هشت تکه)

۸ تکه مرغ سوخاری نرمال، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
مرغ سوخاری (هشت تکه)
۱۰
۳۳۶,۰۰۰ ۳۰۲,۴۰۰ تومان

مرغ سوخاری خانواده

۱۲ تکه مرغ سوخاری نرمال، سیب زمینی، سالاد کلم، نان بروتچن، سس مخصوص
مرغ سوخاری خانواده
۱۰
۴۶۷,۰۰۰ ۴۲۰,۳۰۰ تومان

غذای ایتالیایی

استیک فیله مینیون (اسلایس)

۲۵۰ گرم فیله گوساله طعم دار شده، سبزیجات تولو تولو، سس مخصوص، نان مخصوص
استیک فیله مینیون (اسلایس)
۱۰
۲۸۹,۰۰۰ ۲۶۰,۱۰۰ تومان

استیک مرغ

۳۰۰ گرم فیله مرغ
استیک مرغ
۱۰
۲۴۹,۰۰۰ ۲۲۴,۱۰۰ تومان

بیف استراگانوف

۱۰۰ گرم گوشت استیک، سس قارچ، سیب زمینی خلال
بیف استراگانوف
۱۰
۱۹۲,۰۰۰ ۱۷۲,۸۰۰ تومان

چیکن استراگانوف

۱۲۰ گرم فیله مرغ، سس قارچ، سیب زمینی خلال
چیکن استراگانوف
۱۰
۱۵۹,۰۰۰ ۱۴۳,۱۰۰ تومان

بشقاب زبان

۲۰۰ گرم زبان گوساله، سیب زمینی سرخ شده، سبزیجات، سس قارچ
بشقاب زبان
۱۰
۲۵۸,۰۰۰ ۲۳۲,۲۰۰ تومان

بشقاب ماهی قزل آلا

یک عدد ماهی سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سبزیجات، سس قارچ
بشقاب ماهی قزل آلا
۱۰
۲۱۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ تومان

بشقاب میگو

۱۵ تکه میگو سوخاری، سیب زمینی خلالی، سبزیجات، سس مخصوص
بشقاب میگو
۱۰
۱۹۹,۰۰۰ ۱۷۹,۱۰۰ تومان

بشقاب سبزیجات

کدو، بادمجان، بروکلی، ذرت، زیتون، نخودفرنگی، کرفس، سبزیجات معطر
بشقاب سبزیجات
۱۰
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۷,۱۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا، گوشت چرخ کرده، سس مخصوص، ماشروم، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون
لازانیا
۱۰
۲۱۷,۰۰۰ ۱۹۵,۳۰۰ تومان

پاستا چیکن آلفردو

پنه ماکارونی، سس مخصوص آلفردو، مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون
پاستا چیکن آلفردو
۱۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۳۴,۱۰۰ تومان

سالاد

سالاد کلم ویژه

کلم، هویج، کشمش، سس مخصوص، سبزیجات معطر، ذرت، نخود فرنگی
سالاد کلم ویژه
۱۰
۹۷,۰۰۰ ۸۷,۳۰۰ تومان

سالاد اسپشیال (یک نفره)

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، زیتون سبز، زیتون سیاه، هویچ، پنیر پارمسان، کاپاریس، کلم بروکلی، فیله مرغ گریل شده، سس مخصوص
سالاد اسپشیال (یک نفره)
۱۰
۱۴۹,۰۰۰ ۱۳۴,۱۰۰ تومان

سالاد رونیکا (یک نفره)

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، ریحان، تخم کتان، پنیر پارمسان، فیله مرغ گریل شده، تخم گشنیز، تربچه اسلایس شده، سس مخصوص
سالاد رونیکا (یک نفره)
۱۰
۱۵۷,۰۰۰ ۱۴۱,۳۰۰ تومان

سالاد سزار (یک نفره)

کاهو، گوجه گیلاسی، خیار، زیتون سبز، زیتون سیاه، نان سوخاری، پنیر پارمسان، فیله مرغ گریل شده
سالاد سزار (یک نفره)
۱۰
۱۳۷,۰۰۰ ۱۲۳,۳۰۰ تومان

سالاد فصل (یک نفره)

کاهو، خیار، گوجه، هویچ، سس مخصوص
سالاد فصل (یک نفره)
۱۰
۹۷,۰۰۰ ۸۷,۳۰۰ تومان

سالاد ماکارونی مرغ (سرد)

ماکارونی، مرغ، سس، پرس یک نفره
سالاد ماکارونی مرغ (سرد)
۱۰
۴۸,۰۰۰ ۴۳,۲۰۰ تومان

سالاد ماکارونی ژامبون (سرد)

ماکارونی، ژامبون، سس، پرس یک نفره
سالاد ماکارونی ژامبون (سرد)
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

سالاد ماکارونی باربیکیو (سرد)

ماکارونی، لاربیکیو، پرس یک نفره
سالاد ماکارونی باربیکیو (سرد)
۱۰
۴۲,۰۰۰ ۳۷,۸۰۰ تومان

سالاد ماکارونی سبزیجات (سرد)

ماکارونی، سبزیجات، سس، پرس یک نفره
سالاد ماکارونی سبزیجات (سرد)
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

پرس یک نفره
سالاد کلم
۱۰
۸,۰۰۰ ۷,۲۰۰ تومان

پیش غذا

پنیر سوخاری

۱۰ تکه
پنیر سوخاری
۱۰
۹۷,۰۰۰ ۸۷,۳۰۰ تومان

چیکن پاپ کورن

فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ شده، سس مخصوص
چیکن پاپ کورن
۱۰
۱۳۹,۰۰۰ ۱۲۵,۱۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۲ عدد
قارچ سوخاری
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

پیاز سوخاری

۱۰ عدد
پیاز سوخاری
۱۰
۸۸,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی متری، سس سیر، پنیر موزارلا، سس مخصوص، زیتون، فلفل دلمه ای
نان سیر
۱۰
۸۷,۰۰۰ ۷۸,۳۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی سرخ شده، ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر موزارلا
سیب زمینی مخصوص
۱۰
۱۷۵,۰۰۰ ۱۵۷,۵۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

۴ تکه سیب زمینی شکم پر با ژامبون و سبزیجات، پنیر پیتزا
سیب زمینی تنوری
۱۰
۹۲,۰۰۰ ۸۲,۸۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

پرس یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

نان مینی مک

یک عدد
نان مینی مک
۱۰
۴,۰۰۰ ۳,۶۰۰ تومان

سس

سس رونیکا

یک نفره
سس رونیکا
۳۵
۸,۰۰۰ ۵,۲۰۰ تومان

سس سزار

یک نفره
سس سزار
۳۵
۱۲,۰۰۰ ۷,۸۰۰ تومان

سس فصل

یک نفره
سس فصل
۳۵
۶,۰۰۰ ۳,۹۰۰ تومان

سس سیر

یک نفره
سس سیر
۳۵
۶,۰۰۰ ۳,۹۰۰ تومان

سس اسپشیال

یک نفره
سس اسپشیال
۳۵
۱۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰ تومان

سس سانتافه

یک نفره
سس سانتافه
۳۵
۶,۰۰۰ ۳,۹۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر بطری

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر بطری

لیمو نعنا

۱۸,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

سون آپ

۱۰,۰۰۰ تومان

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۱,۰۰۰ تومان

هلو

۱۱,۰۰۰ تومان

مالت

۱۱,۰۰۰ تومان

انرژی زا one Day

انرژی زا one Day

۲۵۰ میلی لیتر

۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی همراه با غذا

فراست لیمو نعنا (موهیتو)

۴۰۰ میلی لیتر
فراست لیمو نعنا (موهیتو)
۳۵
۳۸,۰۰۰ ۲۴,۷۰۰ تومان

بلک لیموناد

۴۰۰ میلی لیتر، سیروپ کاراسایو، لیمو، لیموناد، آناناس، سودا
بلک لیموناد
۳۵
۳۱,۰۰۰ ۲۰,۱۵۰ تومان

بلک اپل

۴۰۰ میلی لیتر، آب آلبالو، سیب
بلک اپل
۳۵
۳۶,۰۰۰ ۲۳,۴۰۰ تومان

اسموتی سیب

۴۰۰ میلی لیتر
اسموتی سیب
۳۵
۳۴,۰۰۰ ۲۲,۱۰۰ تومان

پانچ هلو

۴۰۰ میلی لیتر
پانچ هلو
۳۵
۴۲,۰۰۰ ۲۷,۳۰۰ تومان

پانچ انبه

۴۰۰ میلی لیتر
پانچ انبه
۳۵
۴۲,۰۰۰ ۲۷,۳۰۰ تومان

پانچ آناناس

۴۰۰ میلی لیتر
پانچ آناناس
۳۵
۳۱,۰۰۰ ۲۰,۱۵۰ تومان

پانچ پرتقال

۴۰۰ میلی لیتر
پانچ پرتقال
۳۵
۴۱,۰۰۰ ۲۶,۶۵۰ تومان

شیک

شیک نوتلا

۴۰۰ میلی لیتر
شیک نوتلا
۶۵,۰۰۰ تومان

شیک بادام زمینی

۴۰۰ میلی لیتر
شیک بادام زمینی
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

شیک کیت کت

۴۰۰ میلی لیتر
شیک کیت کت
۱۵
۶۶,۰۰۰ ۵۶,۱۰۰ تومان

شیک شکلات

۴۰۰ میلی لیتر
شیک شکلات
۱۵
۵۸,۰۰۰ ۴۹,۳۰۰ تومان

شیک شکلات تلخ

۴۰۰ میلی لیتر
شیک شکلات تلخ
۶۸,۰۰۰ تومان

شیک وانیل

۴۰۰ میلی لیتر
شیک وانیل
۶۰,۰۰۰ تومان

شیک تیرامیسو

۴۰۰ میلی لیتر
شیک تیرامیسو
۷۰,۰۰۰ تومان

کیک

کیک روز

یک اسلایس چیز کیک هویج، گردو
کیک روز
۴۸,۰۰۰ تومان

دسر کراسان

یک عدد
دسر کراسان
۵۱,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی

یک عدد
کیک شکلاتی
۴۸,۰۰۰ تومان