جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا بدون خمیر

پیتزا کیجی

ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، فیله استیک گوشت، فیله مرغ، سوسیس، قارچ، گوجه، گوجه، زیتون، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا کیجی

یک نفره

۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، قارچ، گوجه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا میکس

یک نفره

۲۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

پیتزا اسپشیال

یک نفره

۲۳,۰۰۰ تومان

خانواده

رایگان

پیتزا استیک

راسته گوساله مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا استیک

یک نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

پیتزا چیکن

یک نفره

۲۱,۰۰۰ تومان

خانواده

رایگان

پیتزا بی بی کیو چیکن

فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه، سس مخصوص
پیتزا بی بی کیو چیکن

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا میت لاورز

گوشت چرخ کرده، قارچ، سس مخصوص
پیتزا میت لاورز

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل هالوپینو، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره

۲۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۷۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

قارچ، گوجه، ذرت، فلفل دلمه، زیتون، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۱۷,۵۰۰ تومان

خانواده

۵۹,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر زغالی

۱۳۰ گرم گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، سس مخصوص
همبرگر زغالی
۱۷,۵۰۰ تومان

چیز برگر زغالی

۱۳۰ گرم گوشت، پنیرگودا، کاهو، خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، سس مخصوص
چیز برگر زغالی
۱۹,۵۰۰ تومان

کیجی برگر

۱۵۰ گرم گوشت، قارچ، ژامبون، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، سس مخصوص
کیجی برگر
۲۴,۰۰۰ تومان

دبل کیجی برگر

۳۰۰ گرم گوشت، قارچ، ژامبون، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، سس مخصوص
دبل کیجی برگر
۲۸,۰۰۰ تومان

دبل همبرگر

۳۰۰ گرم گوشت، کاهو، خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، سس مخصوص
دبل همبرگر
۲۷,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

۳۰۰ گرم گوشت، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، سس مخصوص
دبل چیز برگر
۲۹,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

سینه مرغ گریل شده، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، پیاز جعفری
چیکن برگر
۱۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

هات داگ، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، پیازجعفری، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ
۱۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ گریل

ساندویچ سینه مرغ گریل
۱۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ویژه

۳ فیله مرغ، پنیر، قارچ، ژامبون مرغ، کاهو، خیارشور، گوجه، پیازجعفری، سس مخصوص
ساندویچ مرغ ویژه
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، خیارشور، گوجه، پیازجعفری، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری

ژامبون مرغ، پنیر، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، پیازجعفری، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوخاری

ساندویچ زینگر

سینه مرغ سوخاری، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، پیازجعفری، سس مخصوص
ساندویچ زینگر
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هالو زینگر

سینه مرغ سوخاری، پنیر گودا، فلفل هالوپینو، کاهو، خیارشور، گوجه، پیازجعفری، سس مخصوص
ساندویچ هالو زینگر
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ دبل دان

۲ عدد سینه مرغ سوخاری، بدون نان، پنیر، ژامبون مرغ، کاهو، خیارشور، گوجه، پیازجعفری، سس مخصوص
ساندویچ دبل دان
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ دبل زینگر

۲ عدد سینه مرغ سوخاری، پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، پیازجعفری، سس مخصوص
ساندویچ دبل زینگر
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ دبل هالو زینگر

۲ عدد سینه مرغ سوخاری، پنیر گودا، فلفل هالوپینو، کاهو، خیارشور، گوجه، پیازجعفری، سس مخصوص
ساندویچ دبل هالو زینگر
۲۹,۰۰۰ تومان

پاستا

پنه مرغ

پنه، فیله مرغ، قارچ، سس الفردو
پنه مرغ
۲۵,۵۰۰ تومان

پنه گوشت

پنه، گوشت راسته گوساله، قارچ، سس آلفردو
پنه گوشت
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ، چیپس، کاهو، خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، چیپس، کاهو، خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)

ژامبو گوشت و مرغ، چیپس، کاهو، خیارشور، گوجه، پیاز جعفری، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون میکس (سرد)
۱۴,۰۰۰ تومان

سوخاری

بال سوخاری

۶ تکه همراه با سیب زمینی
بال سوخاری
۱۵,۵۰۰ تومان

فیله مرغ استریپس (چهار تکه)

همراه با سیب زمینی
فیله مرغ استریپس (چهار تکه)
۲۰,۰۰۰ تومان

فیله مخصوص کیجی

فیله سوخاری (۳ تکه)، سیب زمینی، قارچ سوخاری
فیله مخصوص کیجی
۲۱,۰۰۰ تومان

کیجی باکس

۲ تکه فیله مرغ، ۲ تکه بال، ۲ تکه میگو، قارچ، سیب زمینی
کیجی باکس
۲۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

قارچ سوخاری

۸ تکه همراه با سیب زمینی
قارچ سوخاری
۱۱,۰۰۰ تومان

نان سیر

۴ تکه
نان سیر
۹,۵۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۸,۵۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی سرخ شده، ژامبون، پنیر، سس مخصوص
سیب زمینی ویژه
۱۳,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار مرغ

فیله مرغ، کاهو، زیتون، گوجه گیلاسی، سس سزار
سالاد سزار مرغ
۲۱,۰۰۰ تومان

سالاد بالزامیک

کاهو پیچ، پنیر صبحانه، قارچ، گوجه، زیتون
سالاد بالزامیک
۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو پیچ، خیار، گوجه، هویج
سالاد فصل
۸,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱,۸۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۳,۲۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

ماالشعیر قوطی
۲,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی

دوغ قوطی
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۸۰۰ تومان

لیموناد

لیموناد
۲,۷۰۰ تومان

اورنجینا

اورنجینا
۱,۵۰۰ تومان

موهیتو

موهیتو
۲,۷۰۰ تومان