جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

۲۳سانتی بیکن، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر دانمارکی، پنیر چدار
پیتزا مخلوط

کوچک

۱۵
۱۴۱,۰۰۰ ۱۱۹,۸۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۹,۰۰۰ ۱۶۰,۶۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۳۷,۰۰۰ ۲۰۱,۴۵۰ تومان

پیتزا پپرونی

۳۳سانتی پپرونی ویژه تند، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر هلندی
پیتزا پپرونی

بزرگ

۱۵
۲۱۹,۰۰۰ ۱۸۶,۱۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

کوچک

۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

پیتزا رست بیف

۲۳سانتی۱۰۰ گرم، گوشت خالص رست شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر دانمارکی
پیتزا رست بیف

کوچک

۱۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۰,۲۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۹۶,۰۰۰ ۲۵۱,۶۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

۲۸سانتی گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر دانمارکی
پیتزا گوشت و قارچ

متوسط

۱۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۶۵,۷۵۰ تومان

کوچک

۱۵
۱۴۳,۰۰۰ ۱۲۱,۵۵۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

۲۳سانتی سینه مرغ طعم دار شده، قارچ، پنیر دانمارکی فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ

کوچک

۱۵
۱۴۱,۰۰۰ ۱۱۹,۸۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۷,۰۰۰ ۱۵۸,۹۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۳۹,۰۰۰ ۲۰۳,۱۵۰ تومان

پیتزا اسپشیال

۲۸ سانتی تکه های فیله مرغ، بیکن، قارچ، فلفل دلمه ای،ذرت،ریحان، پنیر دانمارکی، پنیر هلندی
پیتزا اسپشیال

متوسط

۱۵
۱۸۷,۰۰۰ ۱۵۸,۹۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۲۹,۰۰۰ ۱۹۴,۶۵۰ تومان

تخفیف‌دارها

پیتزا سوسیس و قارچ

۲۳ سانتی سوسیس ۹۰% ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، پنیر دانمارکی سس سیر
پیتزا سوسیس و قارچ

کوچک

۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۶۳,۰۰۰ ۱۳۸,۵۵۰ تومان

گردسوز برگر

۱۵۰ گرم گوشت، ۲ عدد فیله مرغ گریل، بیکن کریپسی، قارچ پنیر چدار، گوجه، کاهو، سس مخصوص، سیب زمینی
گردسوز برگر
۱۵
۱۶۹,۰۰۰ ۱۴۳,۶۵۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۲ تکه فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر چدار،گوجه کاهو سس مخصوص، سیب زمینی
ساندویچ فیله مرغ
۱۵
۱۲۷,۰۰۰ ۱۰۷,۹۵۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۵۰گرم گوشت خالص رست بیف، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت ویژه
ساندویچ رست بیف
۱۵
۱۵۹,۰۰۰ ۱۳۵,۱۵۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

۴ عدد کوکتل پنیر پارمسان کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص سس خردل نان باگت مخصوص
ساندویچ کوکتل پنیری
۱۵
۹۷,۰۰۰ ۸۲,۴۵۰ تومان

دبل قارچ برگر

دبل قارچ برگر
۱۵
۱۶۱,۰۰۰ ۱۳۶,۸۵۰ تومان

دبل برگر

دبل برگر
۱۵
۱۵۹,۰۰۰ ۱۳۵,۱۵۰ تومان

همبرگر ساده

۱۵۰ گرم گوشت تازه، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی
همبرگر ساده
۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

چیز برگر دوبل

۳۰۰ گرم گوشت تازه، کاهو، پنیر چدار، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی
چیز برگر دوبل
۱۵
۱۶۱,۰۰۰ ۱۳۶,۸۵۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم گوشت تازه، کاهو، پنیر چدار، گوجه،سس مخصوص به همراه سیب زمینی
چیز برگر
۱۵
۱۳۱,۰۰۰ ۱۱۱,۳۵۰ تومان

برگر مکزیکن (دوبل)

۳۰۰ گرم گوشت تازه، کاهو، هالوپینو، گوجه، سیب زمینی
برگر مکزیکن (دوبل)
۱۵
۱۶۲,۰۰۰ ۱۳۷,۷۰۰ تومان

ساندویچ دونر گوشت گردسوز

۱۶۰گرم گوشت دونر، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ دونر گوشت گردسوز
۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

برگر مکزیکن

۱۵۰ گرم گوشت تازه، کاهو، هالوپینو تند، گوجه، سیب زمینی
برگر مکزیکن
۱۵
۱۳۱,۰۰۰ ۱۱۱,۳۵۰ تومان

کانتری برگر (دوبل)

۳۰۰ گرم گوشت خالص، بیکن کریپسی، پنیر چدار، گوجه کاهو، سیب زمینی
کانتری برگر (دوبل)
۱۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۰,۲۵۰ تومان

کانتری برگر

۱۵۰ گرم گوشت، بیکن کریپسی، پنیر چدار، گوجه، سیب زمینی
کانتری برگر
۱۵
۱۳۷,۰۰۰ ۱۱۶,۴۵۰ تومان

برگر نوستالژی (دوبل)

۳۰۰ گرم گوشت تازه، پیاز، جعفری، خیار، کاهو، سیب زمینی
برگر نوستالژی (دوبل)
۱۵
۱۶۳,۰۰۰ ۱۳۸,۵۵۰ تومان

برگر نوستالژی

۱۵۰ گرم گوشت تازه، پیاز، جعفری، خیار، سیب زمینی
برگر نوستالژی
۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

اسپشیال برگر (دوبل)

۳۰۰ گرم گوشت خالص، قارچ، یک لایه پنیر، سس زرشک، سیب زمینی
اسپشیال برگر (دوبل)
۱۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۰,۲۵۰ تومان

اسپشیال برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص، قارچ، دولایه پنیر، سس زرشک به همراه سیب زمینی
اسپشیال برگر
۱۵
۱۳۷,۰۰۰ ۱۱۶,۴۵۰ تومان

ذغالی برگر دوبل

۳۰۰ گرم گوشت تازه، قارچ کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی
ذغالی برگر دوبل
۱۵
۱۶۱,۰۰۰ ۱۳۶,۸۵۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری گردسوز

۳تکه فیله مرغ سوخاری، قارچ، پنیر چدار، ریحان، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ سوخاری گردسوز
۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیر ویژه گردسوز

هات داگ مجاری، بیکن پنیر دانمارکی، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس خردل، سس مخصوص گردسوز، نان باگت مخصوص
ساندویچ هات داگ پنیر ویژه گردسوز
۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

قارچ برگر

۱۵۰ گرم گوشت تازه، قارچ کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی
قارچ برگر
۱۵
۱۳۱,۰۰۰ ۱۱۱,۳۵۰ تومان

پاستا پنه بلونز

پاستا پنه، سس مخصوص بلونز، گوشت مزه دار شده، ریحان
پاستا پنه بلونز
۱۵
۱۷۳,۰۰۰ ۱۴۷,۰۵۰ تومان

فیله مرغ کبابی

۴ تکه فیله مرغ طعم دار شده کبابی، به همراه سبزیجات گریل شده
فیله مرغ کبابی
۱۵
۱۴۷,۰۰۰ ۱۲۴,۹۵۰ تومان

چیکن استراگانف

۲۲۰گرم تکه های فیله مرغ تازه، قارچ، سس خامه مخصوص، سیب زمینی سرخ شده
چیکن استراگانف
۱۵
۱۶۹,۰۰۰ ۱۴۳,۶۵۰ تومان

دونر مرغ پرسی

۲۰۰ گرم گوشت مرغ،گوجه،خیارشور،جعفری،نان باگت
دونر مرغ پرسی
۱۵
۱۵۸,۰۰۰ ۱۳۴,۳۰۰ تومان

پاستا اربیاتا

پاستا سس تند ایتالیایی قازچ سیر فیله مرغ
پاستا اربیاتا
۱۵
۱۳۲,۰۰۰ ۱۱۲,۲۰۰ تومان

پاستا پنه تند اربیاتا با گوشت

پاستا، سس تند ایتالیایی، قارچ، سیر، ۲۱۰گرم راسته خالص گوساله
پاستا پنه تند اربیاتا با گوشت
۱۵
۲۲۹,۰۰۰ ۱۹۴,۶۵۰ تومان

پاستا پنه آلفردو با گوشت

سس آلفردو، ۲۱۰ گرم راسته گوساله، پنه، قارچ، پنیر پارمسان
پاستا پنه آلفردو با گوشت
۱۵
۲۳۳,۰۰۰ ۱۹۸,۰۵۰ تومان

پاستا پنه آلفردو

سس آلفردو، تکه های فیله مرغ، پاستا پنه قارچ پنیر پارمسان
پاستا پنه آلفردو
۱۵
۱۶۹,۰۰۰ ۱۴۳,۶۵۰ تومان

پاستا پنه پستو

تکه های فیله مرغ، سس پستو، شامل، ریحون، گردو. ادویه، پاستا پنه پنیر پارمسان
پاستا پنه پستو
۱۵
۱۷۱,۰۰۰ ۱۴۵,۳۵۰ تومان

سینه سوخاری ۲ تکه

۲ تکه سینه مرغ سوخاری بدون پوست، سیب زمینی و نان
سینه سوخاری ۲ تکه
۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ مجاری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس خردل، سس مخصوص گردسوز، نان باگت مخصوص
ساندویچ هات داگ
۱۵
۷۳,۰۰۰ ۶۲,۰۵۰ تومان

ران سوخاری ۲ تکه

۲ تکه ران مرغ سوخاری بدون پوست، سیب زمینی به همراه نان
ران سوخاری ۲ تکه
۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

فیله سوخاری چهار تکه

به همراه سیب زمینی و نان
فیله سوخاری چهار تکه
۱۵
۱۵۹,۰۰۰ ۱۳۵,۱۵۰ تومان

مرغ سوخاری (پنج تکه بال و کتف)

به همراه سیب زمینی و نان
مرغ سوخاری (پنج تکه بال و کتف)
۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه سینه مرغ)

۳ تکه سینه مرغ سوخاری بدون پوست، سیب زمینی و نان
مرغ سوخاری (سه تکه سینه مرغ)
۱۵
۱۵۹,۰۰۰ ۱۳۵,۱۵۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه ران مرغ)

۳ تکه ران مرغ سوخاری بدون پوست، سیب زمینی و نان
مرغ سوخاری (سه تکه ران مرغ)
۱۵
۱۵۹,۰۰۰ ۱۳۵,۱۵۰ تومان

ساندویچ دونر گوشت و مرغ

۱۶۰ گرم دونر گوشت مرغ قارچ پنیر سس مخصوص
ساندویچ دونر گوشت و مرغ
۱۵
۱۴۳,۰۰۰ ۱۲۱,۵۵۰ تومان

ساندویچ دونر مرغ

۱۶۰ گرم دونر مرغ قارچ پنیر سس مخصوص
ساندویچ دونر مرغ
۱۵
۱۴۳,۰۰۰ ۱۲۱,۵۵۰ تومان

ساندویچ بیکن سرد

بیکن گوشت مرغ، چیپس خلالی، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، سس سزار
ساندویچ بیکن سرد
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

ساندویچ بیکن تنوری ویژه گردسوز

بیکن، قارچ، پنیر دانمارکی، پنیر چدار، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت مخصوص
ساندویچ بیکن تنوری ویژه گردسوز
۱۵
۱۴۹,۰۰۰ ۱۲۶,۶۵۰ تومان

ذغالی برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص، کاهو، گوجه، جعفری، سس باربیکیو مخصوص، سیب زمینی
ذغالی برگر
۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

رویال برگر

۱۵۰گرم گوشت خالص، بیکن قارچ پنیر تنوری ، دو عدد فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص سس باربیکیو
رویال برگر
۱۵
۱۶۹,۰۰۰ ۱۴۳,۶۵۰ تومان

پیتزا پستو

۳۳تکه های فیله مرغ، سس پستو، زیتون، پنیر هلندی
پیتزا پستو

بزرگ

۱۵
۲۲۹,۰۰۰ ۱۹۴,۶۵۰ تومان

پیتزا گردسوز

۲۸ سانتی بیکن، پپرونی، قارچ، زیتون، سس مخصوص، پنیر هلندی پنیر دانمارکی
پیتزا گردسوز

متوسط

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

کوچک

۱۵
۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۸,۱۵۰ تومان

پیتزا پپرونی

۳۳سانتی پپرونی ویژه تند، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر هلندی
پیتزا پپرونی

بزرگ

۱۵
۲۱۹,۰۰۰ ۱۸۶,۱۵۰ تومان

پیتزا

پیتزا سوسیس و قارچ

۲۳ سانتی سوسیس ۹۰% ، قارچ ، فلفل دلمه ای ، پنیر دانمارکی سس سیر
پیتزا سوسیس و قارچ

کوچک

۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۶۳,۰۰۰ ۱۳۸,۵۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۰۳,۰۰۰ ۱۷۲,۵۵۰ تومان

پیتزا رست بیف

۲۳سانتی۱۰۰ گرم، گوشت خالص رست شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر دانمارکی
پیتزا رست بیف

کوچک

۱۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۰,۲۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۲۴۹,۰۰۰ ۲۱۱,۶۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۹۶,۰۰۰ ۲۵۱,۶۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

۲۳سانتی تکه های فیله مرغ، بیکن، قارچ، فلفل دلمه ای،ذرت،ریحان، پنیر دانمارکی، پنیر هلندی
پیتزا اسپشیال

کوچک

۱۵
۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۸,۱۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۷,۰۰۰ ۱۵۸,۹۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۲۹,۰۰۰ ۱۹۴,۶۵۰ تومان

پیتزا پستو

۲۳سانتی تکه های فیله مرغ، سس پستو، زیتون، پنیر هلندی
پیتزا پستو

کوچک

۱۵
۱۳۷,۰۰۰ ۱۱۶,۴۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۲۹,۰۰۰ ۱۹۴,۶۵۰ تومان

پیتزا مکزیکی (تند)

۲۳سانتی تکه های فیله مرغ مرینت شده، فلفل تند هالپینو، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر دانمارکی، سس فلفل
پیتزا مکزیکی (تند)

کوچک

۱۵
۱۴۳,۰۰۰ ۱۲۱,۵۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۹۳,۰۰۰ ۱۶۴,۰۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۹,۰۰۰ ۲۱۱,۶۵۰ تومان

پیتزا پپرونی

۲۳سانتی پپرونی ویژه تند، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر هلندی پنیر دانمارکی
پیتزا پپرونی

کوچک

۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۷۵,۰۰۰ ۱۴۸,۷۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۱۹,۰۰۰ ۱۸۶,۱۵۰ تومان

پیتزا گردسوز

۲۳سانتی بیکن، پپرونی، قارچ، زیتون، سس مخصوص، پنیر هلندی پنیر دانمارکی
پیتزا گردسوز

کوچک

۱۵
۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۸,۱۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۵,۰۰۰ ۱۵۷,۲۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۲۹,۰۰۰ ۱۹۴,۶۵۰ تومان

پیتزا گوشت گردسوز

۲۳سانتی گوشت قارچ، فلفل دلمه ای، ریحان، پنیر دانمارکی
پیتزا گوشت گردسوز

کوچک

۱۵
۱۴۳,۰۰۰ ۱۲۱,۵۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۹۷,۰۰۰ ۱۶۷,۴۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۹,۰۰۰ ۲۱۱,۶۵۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

۲۳سانتی گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر دانمارکی
پیتزا گوشت و قارچ

کوچک

۱۵
۱۴۳,۰۰۰ ۱۲۱,۵۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۶۵,۷۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۹,۰۰۰ ۲۱۱,۶۵۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ

۲۳سانتی گوشت مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر دانمارکی
پیتزا گوشت و مرغ

کوچک

۱۵
۱۴۳,۰۰۰ ۱۲۱,۵۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۹,۰۰۰ ۱۶۰,۶۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۴۵,۰۰۰ ۲۰۸,۲۵۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

۲۳سانتی سینه مرغ طعم دار شده، قارچ، پنیر دانمارکی فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ

کوچک

۱۵
۱۴۱,۰۰۰ ۱۱۹,۸۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۷,۰۰۰ ۱۵۸,۹۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۳۹,۰۰۰ ۲۰۳,۱۵۰ تومان

پیتزا مخلوط

۲۳سانتی بیکن، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر دانمارکی، پنیر چدار
پیتزا مخلوط

کوچک

۱۵
۱۴۱,۰۰۰ ۱۱۹,۸۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۸۹,۰۰۰ ۱۶۰,۶۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۲۳۷,۰۰۰ ۲۰۱,۴۵۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

۲۳ سانتی .گوجه، ریحان، پنیر
پیتزا مارگاریتا

کوچک

۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۲۳,۰۰۰ ۱۰۴,۵۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۱۵۹,۰۰۰ ۱۳۵,۱۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات

۲۳سانتی قارچ، زیتون کدو، بادمجان، ذرت، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، پنیر دانمارکی
پیتزا سبزیجات

کوچک

۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

متوسط

۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

بزرگ

۱۵
۱۶۹,۰۰۰ ۱۴۳,۶۵۰ تومان

پیتزا کالزونه

بیکن، پپرونی، ریحان قارچ، فلفل دلمه ای زیتون، پنیر چدار، پنیر دانمارکی
پیتزا کالزونه
۱۵
۲۰۷,۰۰۰ ۱۷۵,۹۵۰ تومان

پیتزا چهار فصل بزرگ

۳۳سانتی چهار طمع
پیتزا چهار فصل بزرگ
۱۵
۲۲۹,۰۰۰ ۱۹۴,۶۵۰ تومان

برگر

رویال برگر

۱۵۰گرم گوشت خالص، بیکن قارچ پنیر تنوری ، دو عدد فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت، سس مخصوص سس باربیکیو
رویال برگر
۱۵
۱۶۹,۰۰۰ ۱۴۳,۶۵۰ تومان

قارچ برگر

۱۵۰ گرم گوشت تازه، قارچ کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی
قارچ برگر
۱۵
۱۳۱,۰۰۰ ۱۱۱,۳۵۰ تومان

ذغالی برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص، کاهو، گوجه، جعفری، سس باربیکیو مخصوص، سیب زمینی
ذغالی برگر
۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

ذغالی برگر دوبل

۳۰۰ گرم گوشت تازه، قارچ کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی
ذغالی برگر دوبل
۱۵
۱۶۱,۰۰۰ ۱۳۶,۸۵۰ تومان

اسپشیال برگر

۱۵۰ گرم گوشت خالص، قارچ، دولایه پنیر، سس زرشک به همراه سیب زمینی
اسپشیال برگر
۱۵
۱۳۷,۰۰۰ ۱۱۶,۴۵۰ تومان

اسپشیال برگر (دوبل)

۳۰۰ گرم گوشت خالص، قارچ، یک لایه پنیر، سس زرشک، سیب زمینی
اسپشیال برگر (دوبل)
۱۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۰,۲۵۰ تومان

برگر نوستالژی

۱۵۰ گرم گوشت تازه، پیاز، جعفری، خیار، سیب زمینی
برگر نوستالژی
۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

برگر نوستالژی (دوبل)

۳۰۰ گرم گوشت تازه، پیاز، جعفری، خیار، کاهو، سیب زمینی
برگر نوستالژی (دوبل)
۱۵
۱۶۳,۰۰۰ ۱۳۸,۵۵۰ تومان

کانتری برگر

۱۵۰ گرم گوشت، بیکن کریپسی، پنیر چدار، گوجه، سیب زمینی
کانتری برگر
۱۵
۱۳۷,۰۰۰ ۱۱۶,۴۵۰ تومان

کانتری برگر (دوبل)

۳۰۰ گرم گوشت خالص، بیکن کریپسی، پنیر چدار، گوجه کاهو، سیب زمینی
کانتری برگر (دوبل)
۱۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۰,۲۵۰ تومان

برگر مکزیکن

۱۵۰ گرم گوشت تازه، کاهو، هالوپینو تند، گوجه، سیب زمینی
برگر مکزیکن
۱۵
۱۳۱,۰۰۰ ۱۱۱,۳۵۰ تومان

برگر مکزیکن (دوبل)

۳۰۰ گرم گوشت تازه، کاهو، هالوپینو، گوجه، سیب زمینی
برگر مکزیکن (دوبل)
۱۵
۱۶۲,۰۰۰ ۱۳۷,۷۰۰ تومان

گردسوز برگر

۱۵۰ گرم گوشت، ۲ عدد فیله مرغ گریل، بیکن کریپسی، قارچ پنیر چدار، گوجه، کاهو، سس مخصوص، سیب زمینی
گردسوز برگر
۱۵
۱۶۹,۰۰۰ ۱۴۳,۶۵۰ تومان

چیز برگر

۱۵۰ گرم گوشت تازه، کاهو، پنیر چدار، گوجه،سس مخصوص به همراه سیب زمینی
چیز برگر
۱۵
۱۳۱,۰۰۰ ۱۱۱,۳۵۰ تومان

چیز برگر دوبل

۳۰۰ گرم گوشت تازه، کاهو، پنیر چدار، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی
چیز برگر دوبل
۱۵
۱۶۱,۰۰۰ ۱۳۶,۸۵۰ تومان

همبرگر ساده

۱۵۰ گرم گوشت تازه، کاهو، گوجه، سس مخصوص، سیب زمینی
همبرگر ساده
۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

دبل برگر

دبل برگر
۱۵
۱۵۹,۰۰۰ ۱۳۵,۱۵۰ تومان

دبل قارچ برگر

دبل قارچ برگر
۱۵
۱۶۱,۰۰۰ ۱۳۶,۸۵۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کوکتل پنیری

۴ عدد کوکتل پنیر پارمسان کاهو گوجه خیارشور سس مخصوص سس خردل نان باگت مخصوص
ساندویچ کوکتل پنیری
۱۵
۹۷,۰۰۰ ۸۲,۴۵۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۵۰گرم گوشت خالص رست بیف، گوجه، خیار شور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت ویژه
ساندویچ رست بیف
۱۵
۱۵۹,۰۰۰ ۱۳۵,۱۵۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۲ تکه فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر چدار،گوجه کاهو سس مخصوص، سیب زمینی
ساندویچ فیله مرغ
۱۵
۱۲۷,۰۰۰ ۱۰۷,۹۵۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ سوخاری گردسوز

۳تکه فیله مرغ سوخاری، قارچ، پنیر چدار، ریحان، سس مخصوص
ساندویچ فیله مرغ سوخاری گردسوز
۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ دونر گوشت گردسوز

۱۶۰گرم گوشت دونر، قارچ، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ دونر گوشت گردسوز
۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیر ویژه گردسوز

هات داگ مجاری، بیکن پنیر دانمارکی، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس خردل، سس مخصوص گردسوز، نان باگت مخصوص
ساندویچ هات داگ پنیر ویژه گردسوز
۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ مجاری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس خردل، سس مخصوص گردسوز، نان باگت مخصوص
ساندویچ هات داگ
۱۵
۷۳,۰۰۰ ۶۲,۰۵۰ تومان

ساندویچ بیکن تنوری ویژه گردسوز

بیکن، قارچ، پنیر دانمارکی، پنیر چدار، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت مخصوص
ساندویچ بیکن تنوری ویژه گردسوز
۱۵
۱۴۹,۰۰۰ ۱۲۶,۶۵۰ تومان

ساندویچ بیکن سرد

بیکن گوشت مرغ، چیپس خلالی، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، سس سزار
ساندویچ بیکن سرد
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

ساندویچ دونر مرغ

۱۶۰ گرم دونر مرغ قارچ پنیر سس مخصوص
ساندویچ دونر مرغ
۱۵
۱۴۳,۰۰۰ ۱۲۱,۵۵۰ تومان

ساندویچ دونر گوشت و مرغ

۱۶۰ گرم دونر گوشت مرغ قارچ پنیر سس مخصوص
ساندویچ دونر گوشت و مرغ
۱۵
۱۴۳,۰۰۰ ۱۲۱,۵۵۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری (سه تکه ران مرغ)

۳ تکه ران مرغ سوخاری بدون پوست، سیب زمینی و نان
مرغ سوخاری (سه تکه ران مرغ)
۱۵
۱۵۹,۰۰۰ ۱۳۵,۱۵۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه سینه مرغ)

۳ تکه سینه مرغ سوخاری بدون پوست، سیب زمینی و نان
مرغ سوخاری (سه تکه سینه مرغ)
۱۵
۱۵۹,۰۰۰ ۱۳۵,۱۵۰ تومان

مرغ سوخاری (پنج تکه بال و کتف)

به همراه سیب زمینی و نان
مرغ سوخاری (پنج تکه بال و کتف)
۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

فیله سوخاری چهار تکه

به همراه سیب زمینی و نان
فیله سوخاری چهار تکه
۱۵
۱۵۹,۰۰۰ ۱۳۵,۱۵۰ تومان

ران سوخاری ۲ تکه

۲ تکه ران مرغ سوخاری بدون پوست، سیب زمینی به همراه نان
ران سوخاری ۲ تکه
۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

سینه سوخاری ۲ تکه

۲ تکه سینه مرغ سوخاری بدون پوست، سیب زمینی و نان
سینه سوخاری ۲ تکه
۱۵
۱۲۹,۰۰۰ ۱۰۹,۶۵۰ تومان

پاستا

پاستا پنه بلونز

پاستا پنه، سس مخصوص بلونز، گوشت مزه دار شده، ریحان
پاستا پنه بلونز
۱۵
۱۷۳,۰۰۰ ۱۴۷,۰۵۰ تومان

پاستا پنه پستو

تکه های فیله مرغ، سس پستو، شامل، ریحون، گردو. ادویه، پاستا پنه پنیر پارمسان
پاستا پنه پستو
۱۵
۱۷۱,۰۰۰ ۱۴۵,۳۵۰ تومان

پاستا پنه آلفردو

سس آلفردو، تکه های فیله مرغ، پاستا پنه قارچ پنیر پارمسان
پاستا پنه آلفردو
۱۵
۱۶۹,۰۰۰ ۱۴۳,۶۵۰ تومان

پاستا پنه آلفردو با گوشت

سس آلفردو، ۲۱۰ گرم راسته گوساله، پنه، قارچ، پنیر پارمسان
پاستا پنه آلفردو با گوشت
۱۵
۲۳۳,۰۰۰ ۱۹۸,۰۵۰ تومان

پاستا پنه تند اربیاتا با گوشت

پاستا، سس تند ایتالیایی، قارچ، سیر، ۲۱۰گرم راسته خالص گوساله
پاستا پنه تند اربیاتا با گوشت
۱۵
۲۲۹,۰۰۰ ۱۹۴,۶۵۰ تومان

پاستا اربیاتا

پاستا سس تند ایتالیایی قازچ سیر فیله مرغ
پاستا اربیاتا
۱۵
۱۳۲,۰۰۰ ۱۱۲,۲۰۰ تومان

غذای پرسی

دونر مرغ پرسی

۲۰۰ گرم گوشت مرغ،گوجه،خیارشور،جعفری،نان باگت
دونر مرغ پرسی
۱۵
۱۵۸,۰۰۰ ۱۳۴,۳۰۰ تومان

چیکن استراگانف

۲۲۰گرم تکه های فیله مرغ تازه، قارچ، سس خامه مخصوص، سیب زمینی سرخ شده
چیکن استراگانف
۱۵
۱۶۹,۰۰۰ ۱۴۳,۶۵۰ تومان

فیله مرغ کبابی

۴ تکه فیله مرغ طعم دار شده کبابی، به همراه سبزیجات گریل شده
فیله مرغ کبابی
۱۵
۱۴۷,۰۰۰ ۱۲۴,۹۵۰ تومان

بشقاب سبزیجات

کدو، بادمجان، هویج، گوجه گیلاسی،،قارچ گریل
بشقاب سبزیجات
۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی کوچک

سیب زمینی
سیب زمینی کوچک
۲۹,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سه تکه فیله مرغ گریل شده، سس سزار، کاهو، نان تست پنیر پارمسان
سالاد سزار
۱۲۱,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با فیله سوخاری

سه تکه فیله سوخاری، سس سزار، کاهو، نان تست پنیر پارمسان
سالاد سزار با فیله سوخاری
۱۲۹,۰۰۰ تومان

سالاد گردسوز

کاهو، گردو، ذرت، زیتون، بیکن، میوه های خشک، سس زرشک، سس سیر مخصوص
سالاد گردسوز
۱۲۳,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو گوجه خیار هویچ مغز تخمه افتابگردان سس سفید
سالاد فصل
۷۹,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا، سیر، پنیر
نان سیر
۶۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی گردسوز

سیب زمینی
سیب زمینی گردسوز
۵۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی، قارچ، بیکن، پنیر
سیب زمینی با پنیر
۹۹,۰۰۰ تومان

سس های دست ساز

سس زرشک

سس زرشک
۱۵,۰۰۰ تومان

سس سیر

سس سیر
۱۰,۰۰۰ تومان

سس مخصوص

سس مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

سس سزار

سس سزار
۱۰,۰۰۰ تومان

سس باربیکیو

سس باربیکیو
۱۱,۰۰۰ تومان

سس خردل

سس خردل
۱۰,۰۰۰ تومان

سس فلفل

سس فلفل
۱۱,۰۰۰ تومان

سس کچاپ

سس کچاپ
۸,۰۰۰ تومان

سس مایونز

سس مایونز
۹,۰۰۰ تومان

سس تای

سس تایلندی باطعم تند و شیرین
سس تای
۱۰,۰۰۰ تومان

سس سالسا

سس مکزیکی تند
سس سالسا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا

نوشابه خانواده فانتا
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ نعنا بدون گاز

دوغ نعنا بدون گاز
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۹,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

موهیتو

۳۳۰ میلی لیتر
موهیتو
۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۵۰۰ تومان