جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

فست فود گرد برگر کتونه

پیتزا

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

مینی

۱۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

 پیتزا گوشت و قارچ

مینی

۲۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

 پیتزا رست بیف

مینی

۲۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا کالازومی

 پیتزا کالازومی

مینی

۱۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

   پیتزا مخصوص

مینی

۲۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

   پیتزا پپرونی

مینی

۱۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا هروئیکا

   پیتزا هروئیکا

مینی

۲۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون

   پیتزا بوقلمون

مینی

۲۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان (یک نفره)

   پیتزا زبان (یک نفره)
۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا کراکف

   پیتزا کراکف

مینی

۱۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

برگر

کمبو برگر کتونه

سیب زمینی، نوشابه
کمبو برگر کتونه
۳۰,۰۰۰ تومان

کمبو چیکن برگر

سیب زمینی، نوشابه
کمبو چیکن برگر
۲۲,۰۰۰ تومان

برگر مخلوط

برگر مخلوط
۲۲,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

چیکن برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

قارچ برگر مخلوط

قارچ برگر مخلوط
۲۵,۰۰۰ تومان

چیز قارچ برگر مخلوط

چیز قارچ برگر مخلوط
۲۸,۰۰۰ تومان

چیز چیکن

چیز چیکن
۱۷,۰۰۰ تومان

چیز قارچ چیکن

چیز قارچ چیکن
۲۰,۰۰۰ تومان

دوبل میکس برگر

دوبل میکس برگر
۳۲,۰۰۰ تومان

دوبل برگر مخلوط

دوبل برگر مخلوط
۳۶,۰۰۰ تومان

بانی برگر

بانی برگر
۲۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخلوط

چیز برگر مخلوط
۲۵,۰۰۰ تومان

زیتون برگر

زیتون برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

چیلی برگر
۲۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

قارچ چیکن

قارچ چیکن
۱۷,۰۰۰ تومان

دونر

ساندویچ دونر گوشت

ساندویچ دونر گوشت
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر گوشت پنیری

ساندویچ دونر گوشت پنیری
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مرغ

ساندویچ دونر مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مرغ پنیری

ساندویچ دونر مرغ پنیری
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مخلوط

ساندویچ دونر مخلوط
۱۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ دونر مخلوط پنیری

ساندویچ دونر مخلوط پنیری
۲۱,۵۰۰ تومان

خوراک دونر گوشت

نان باگت، پیاز و جعفری، گوجه خیارشور، کاهو، سس قرمز، سس سفید
خوراک دونر گوشت
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک دونر مرغ

نان باگت، پیاز و جعفری، گوجه خیارشور، کاهو، سس قرمز، سس سفید
خوراک دونر مرغ
۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک دونر مخلوط

نان باگت، پیاز و جعفری، گوجه خیارشور، کاهو، سس قرمز، سس سفید
خوراک دونر مخلوط
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

ساندویچ هات داگ پنیری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ قارچ وپنیری

ساندویچ هات داگ قارچ وپنیری
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیلی داگ

ساندویچ چیلی داگ
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رول داگ

ساندویچ رول داگ
۲۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکو سوسیس

ساندویچ چیکو سوسیس
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف پنیری

ساندویچ کراکف پنیری
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل کتونی بزرگ

ساندویچ کوکتل کتونی بزرگ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هندی مخصوص

ساندویچ هندی مخصوص
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ هندی مخصوص پنیری

ساندویچ هندی مخصوص پنیری
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

ساندویچ کوکتل پنیری
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

ساندویچ رست بیف
۳۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیفتک مخصوص

ساندویچ بیفتک مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست دودی

ساندویچ رست دودی
۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ زبان مخصوص

ساندویچ زبان مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ

ساندویچ  استیک مرغ
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ پنیری

ساندویچ فیله مرغ پنیری
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک بوقلمون

ساندویچ استیک بوقلمون
۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ (سرد)

ساندویچ رِیال مخصوص

ساندویچ رِیال مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کاپی

ساندویچ کاپی
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن بوقلمون سرد

ساندویچ بیکن بوقلمون سرد
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن گوشت سرد

ساندویچ بیکن گوشت سرد
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی سرد

ساندویچ پپرونی سرد
۱۹,۰۰۰ تومان

کلاب

کلاب هرونیکا

کلاب هرونیکا
۲۸,۰۰۰ تومان

کلاب گوشت

کلاب گوشت
۲۶,۰۰۰ تومان

کلاب بوقلمون

کلاب بوقلمون
۳۰,۰۰۰ تومان

کلاب پپرونی

کلاب پپرونی
۲۲,۰۰۰ تومان

کلاب سالامی

کلاب سالامی
۲۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی (دو نفره)

سیب زمینی (دو نفره)
۱۸,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۱۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی قارچ کتونی

سیب زمینی قارچ کتونی
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی پنیری

سیب زمینی پنیری
۱۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری پنیری

قارچ سوخاری پنیری
۱۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی و قارچ پنیری

سیب زمینی و قارچ پنیری
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل (دو نفره)

سالاد فصل (دو نفره)
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

سالاد ماکارونی
۸,۰۰۰ تومان

سالاد الویه

سالاد الویه
۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فیله مرغ

سالاد فیله مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۲,۶۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲,۶۰۰ تومان

اسپرایت

۲,۶۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ میلی لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۴,۳۰۰ تومان

اسپرایت

۴,۳۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هی دی

استوایی

۴,۵۰۰ تومان

لیمو

۴,۵۰۰ تومان

هلو

۴,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

یک لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

هلو

۳,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۳,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ میلی لیتر
دوغ خانواده
۵,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

نیم لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۲۰۰ تومان