جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

کوکتل دودی، پپرونی، ژامبون ۹۰ درصد مرغ، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

(سایز قالب قطر ۳۵ سانت.مناسب ۳ نفر) پیتزا نزدیک به سبک ایتالیایی
پیتزا پپرونی

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

رویال بیف، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا استیک

یک نفره

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

کوکتل دودی، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا یونانی

دو نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص گرین

مرغ گریل، برگر، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا مخصوص گرین

دو نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۱۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ گریل و قارچ

سینه مرغ گریل، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص (سایز قالب قطر ۳۵ سانت.مناسب ۳ نفر)
پیتزا مرغ گریل و قارچ

خانواده

۱۹۰,۰۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا مرغ گرین

لازانیا مرغ گرین
۹۵,۰۰۰ تومان

لازانیا گوشت گرین

لازانیا گوشت گرین
۹۹,۰۰۰ تومان

لازانیا گوشت و مرغ گرین

لازانیا گوشت و مرغ گرین
۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مرغ و قارچ مینی

پیتزا مرغ و قارچ مینی
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ مینی

پیتزا گوشت و قارچ مینی
۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی مینی

پیتزا پپرونی مینی
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی مینی

پیتزا یونانی مینی
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص گرین

مرغ گریل، برگر، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا مخصوص گرین

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژیگو

گوشت گریل، کوکتل دودی، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا ژیگو

دو نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک

رویال بیف، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا استیک

یک نفره

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ گریل و قارچ

سینه مرغ گریل، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا مرغ گریل و قارچ

یک نفره

۱۰۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوخاری

مرغ برگر سوخاری، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا سوخاری

دو نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا برگر (گوشت و قارچ)

برگر، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا برگر (گوشت و قارچ)

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

کوکتل دودی، پپرونی، ژامبون ۹۰ درصد مرغ، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

کالباس پپرونی، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا پپرونی

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

کوکتل دودی، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا یونانی

یک نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

گوجه، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا مارگاریتا
۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلوس

فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر میکس، سس مخصوص
پیتزا فیلوس
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پاروس (دونفره)

گوشت گوساله رست شده.پپرونی.پنیر چدار مرکزی.قارچ.پنیر میکس. سس ریکاردو.سس مخصوص عسل
پیتزا پاروس (دونفره)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دونر (دو نفره)

دونر کباب(کباب ترکی) قارچ.پنیر میکس.سس ریکاردو.سس مخصمص عسل
پیتزا دونر (دو نفره)
۱۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مخصوص گرین

۱۲۰ گرم گوشت گوساله، سینه مرغ گریل، قارچ، پنیر
ساندویچ مخصوص گرین
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیل ماک

فیله مرغ گریل، قارچ و پنیر
ساندویچ فیل ماک
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سینه مرغ گریل

ساندویچ سینه مرغ گریل
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ دبل هات

۲ عدد هات داگ، قارچ، پنیر پیتزا
ساندویچ دبل هات
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

هات داگ، قارچ، پنیر
ساندویچ هات داگ ویژه
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری مرغ

ژامبون ۹۰ درصد، قارچ، پنیر میکس
ساندویچ ژامبون تنوری مرغ
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

ژامبون ۹۰ درصد مرغ
ساندویچ ژامبون سرد
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

فیله گوشت مزه دار شده، قارچ، پنیر میکس، نان باگت چارکی
ساندویچ رست بیف
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ راندوک

دونر گوشت (کباب ترکی) قارچ .پنیر میکس .نان باگت چارکی
ساندویچ راندوک
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کمبو

ژامبون تنوری.قارچ.پنیر میکس.۲ عدد هات داگ .نان باگت چارکی
ساندویچ کمبو
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کراکف

کراکف ۳۰۰ گرمی درجه یک پنیری
ساندویچ کراکف
۱۵۰,۰۰۰ تومان

برگر

گرین برگر

دبل برگر ذغالی، پنیر گودا، سس ماشروم، ژامبون، نان مک
گرین برگر
۱۴۰,۰۰۰ تومان

میکس برگر

مرغ برگر سوخاری، برگر ذغالی، پنیر گودا، سس مخصوص، نان مک
میکس برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر

۲۴۰ گرم گوشت گوساله، سس مخصوص، پنیر گودا، نان مک
دبل چیز برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

دبل چیکن برگر

دبل چیکن برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

مرغ برگر سوخاری، سس مخصوص، نان مک
چیکن برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

برگر فرانسوی

برگر ذغالی، سیب زمینی، ژامبون، سس مخصوص، پنیر گودا، نان مک
برگر فرانسوی
۹۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

برگر ذغالی، قارچ و پنیر، نان مک
ماشروم برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی (دستی)

۱۲۰ گرم گوشت گوساله، سس مخصوص، نان مک
برگر ذغالی (دستی)
۷۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۲۰ گرم گوشت، پنیر گودا
چیز برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

چوریتسو برگر

۱۲۰ گرم گوشت گوساله.سوسیس چوریستو ۹۰ درصد اینجوی.دبل گودا.نان گرد رومال
چوریتسو برگر
۱۶۰,۰۰۰ تومان

پاپاری برگر

۱۲۰ گرم گوشت گوساله .پپرونی.گودا.نان مک رومال
پاپاری برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

کوردن بلو

۳ تکه سینه مرغ رول شده با ژامبون مرغ ۹۰% و پنیر گودا، دورچین: سیب زمینی سرخ شده، سالاد کلم، نان بروتچن
کوردن بلو
۱۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی ویژه گرین

سیب ز مینی، قارچ، مرغ، پنیر
سیب زمینی ویژه گرین
۸۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با پنیر

سیب زمینی سرخ کرده با پنیر
۶۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۲۳۰ گرم
سیب زمینی سرخ کرده
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار با مرغ گریل

سالاد سزار با مرغ گریل
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد ذرت

ذرت، هویج، ژامبون، قارچ، سس، سبزیجات
سالاد ذرت
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

کتف و بال سوخاری ۶ تکه

۶ عدد کتف وبال سرخ شده بدون آرد و پودر سوخاری
کتف و بال سوخاری 6 تکه
۷۵,۰۰۰ تومان

ناگت (۶ تکه) و سیب زمینی

۲۰۰ 'گرم سیب زمینی
ناگت (6 تکه) و سیب زمینی
۵۰,۰۰۰ تومان

سس

سس عسل مخصوص

۱۵۰ گرم
سس عسل مخصوص
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

ماالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماالشعیر قوطی
۱۳,۵۰۰ تومان

ماالشعیر خانواده

ماالشعیر خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ هفت گیاه خانواده

۱ لیتر
دوغ هفت گیاه خانواده
۲۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر (رنگی)
آب معدنی کوچک
۱۰,۰۰۰ تومان

اضافات

پنیر (اضافه)

۵۰ گرم
پنیر (اضافه)
۱۰,۰۰۰ تومان

سس (اضافه)

سس (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان