جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا استیک آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز، دونر گوشت گوساله تکه ای، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا استیک آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۶۰,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۳ سانتی متری)

۳۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز، گوشت گوساله چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۴۵,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۳ سانتی متری)

۳۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز، قارچ، ژامبون مرغ و گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا، گوشت گوساله چرخ شده، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا ویژه آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۳ سانتی متری)

۳۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز، دونر سینه مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۳ سانتی متری)

۳۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز، پپرونی ۶۵%، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۳ سانتی متری)

۳۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گلچین آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز، شامل برش های مختلفی از پیتزای: (ویژه، استیک قارچ، مرغ قارچ)، پپرونی، کالباس خشک، فلفل دلمه، ذرت
پیتزا گلچین آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۳ سانتی متری)

۳۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز، سوسیس هات داگ ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا سوسیس و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

چهار نفره (۳۳ سانتی متری)

۳۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۲ سانتی متری، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا قارچ آمریکایی (یک نفره)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا آمریکایی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز ۲۲ سانتی متری، گوجه، پنیر پیتزا، پودر آویشن
پیتزا مارگاریتا آمریکایی (یک نفره)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی دست ساز، گوجه، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، کلم بروکلی
پیتزا سبزیجات آمریکایی

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۵۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه، نوع نان به انتخاب شما
همبرگر
۹۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۵۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، نوع نان به انتخاب شما
چیز برگر
۸۸,۵۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۵۰ گرمی، قارچ، یک ورق پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، نوع نان به انتخاب شما
چیز برگر با قارچ
۱۰۰,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر با قارچ

۲ عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۵۰ گرمی، قارچ، ۲ ورق پنیر گودا، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
دوبل چیز برگر با قارچ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر شرکتی ۹۰% ۱۵۰ گرمی، ۲ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، خیارشور، گوجه، نوع نان به انتخاب شما
رویال برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ دونر گوشت

۲۰۰ گرم دونر گوشت گوساله، گوجه، خیارشور، کاهو، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت
ساندویچ دونر گوشت
۱۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ دونر مرغ

۲۰۰ گرم دونر سینه مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت
ساندویچ دونر مرغ
۱۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۹۰% ۲۲۰ گرمی، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۷۵,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری گوشت با پنیر

۳ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری گوشت با پنیر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری مرغ با پنیر

۳ ورق ژامبون مرغ ۹۰%، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری مرغ با پنیر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۴ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۴ ورق ژامبون مرغ ۹۰%، کاهو، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۷۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، زیتون، هویج، لیمو، کلم قرمز (یک نفره)
سالاد فصل
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده (یک نفره)
سیب زمینی سرخ شده
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، ژامبون مرغ ۹۰%، (یک نفره)
سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر
۹۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیس ساده، پنیر پیتزا (یک نفره)
چیپس و پنیر
۸۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکا کولا زیرو

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر هوفنبرگ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر هوفنبرگ قوطی

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

ساده

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان