جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا هشت تکه

پیتزا هشت تکه
۱۱,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

پیتزا مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۱۱,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۱۱,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۵,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

همبرگر معمولی
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

ساندویچ بلغاری
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ آلمانی

ساندویچ آلمانی
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

ساندویچ فلافل
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ دل و جگر مرغ

ساندویچ دل و جگر مرغ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط جگر و بندری

ساندویچ مخلوط جگر و بندری
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و گوجه

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و گوجه
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز با قارچ و گوجه

ساندویچ مغز با قارچ و گوجه
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز با قارچ و پنیر

ساندویچ مغز با قارچ و پنیر
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر

ساندویچ بلغاری با قارچ و پنیر
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون تنوری با قارچ و پنیر
۱۴,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

سوسیس بندری (پرسی)

سوسیس بندری (پرسی)
۱۵,۰۰۰ تومان

دل و جگر (پرسی)

دل و جگر (پرسی)
۱۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده ویژه

سیب زمینی سرخ کرده ویژه
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای
۲,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱/۵ لیتر
دلستر خانواده
۶,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان