جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ شده گوساله، گوشت گوساله تکه ای، سینه مرغ نگینی، ژامبون میکس گوشت و مرغ ۷۰%، سوسیس انگشتی ۷۰%، پنیر پ...
پیتزا مخصوص آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس گوشت ماتادلا ۴۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط آمریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۷۰%، پنیر پیتزا، فلفل هالوپینو تند، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زیتون، سس تند
پیتزا پپرونی آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زیتون
پیتزا رست بیف آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی ۷۰%، پنیر پیتزا، فلفل هالوپینو تند، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زیتون، سس تند
پیتزا پپرونی ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ شده گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۲۰ گرم گوشت گوساله رست شده، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف

با قارچ و پنیر پیتزا

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، استیک گوشت گوساله، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زیتون، سس سیر
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ طعم دار شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زیتون، سس آلفردو
پیتزا چیکن آلفردو ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف آلفردو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله تنوری، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زیتون، سس آلفردو
پیتزا بیف آلفردو ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن گارلیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ طعم دار شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زیتون، سس گارلیک
پیتزا چیکن گارلیک ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا امریکانو آمریکایی

خمیر پیتزا دو لایه آمریکایی، سس مخصوص، ۱۵۰ گرم ژامبون مرغ ۷۰%، ۳۰ گرم گوشت فیله گوساله، ۳۰ گرم سینه مرغ، ۶۰ گرم قارچ طعم دار شده، ...
پیتزا امریکانو آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، ۱۶۰ گرم پنیر پیتزا، ۱۸۰ گرم استیک گوشت گوساله ورقه ای، پیاز، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا استیک ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکانا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، سس تند، ۱۲۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، ۱۰۰ گرم پپرونی ۹۰%، ۳۰ گرم قارچ، فلفل دلمه ای...
پیتزا مکزیکانا ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه ایتالیایی

خمیر پیتزا رولی ایتالیایی، سس مخصوص، ۱۲۰ گرم ژامبون مرغ ۷۰%، ۴۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، ۱۷۰ گرم پنیر پیتزا، ۳۰ گر...
پیتزا کالزونه ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص پیتزا، ۱۵۰ گرم بیکن گوشت ۹۰%، ۴۰ گرم قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، ۱۶۰ گرم پنیر پیتزا
پیتزا بیکن ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا کاپری ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، ۱۲۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، یک ورق بیکن گوشت ۹۰%، ۳۰ گرم قارچ، فلفل دلمه ای، زیتو...
پیتزا کاپری ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آل پلو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، ۴ عدد فیله مرغ گریل شده، ۳۰ گرم قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون سیاه، ۱۶۰ گرم پنیر پیتزا
پیتزا آل پلو ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن سیسیلی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، سس باربیکیو، ۱۵۰ گرم استیک مرغ، ۳۰ گرم قارچ، گوجه گیلاسی، فلفل دلمه ای، ۱۶۰ گرم پنیر پیتزا، زیتون
پیتزا چیکن سیسیلی ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلتو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت راسته گوساله کبریتی ۱۶۰ گرم، سس سیر، ۱۶۰ گرم پنیر پیتزا، ۴۰ گرم قارچ طعم دارشده، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا فیلتو ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پیتزا میلانو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، ۱۶۰ گرم پنیر پیتزا، ۱۶۰ گرم گوشت گوساله تکه ای، ۳۰ گرم قارچ طعم دارشده، پیاز، زیتون، فلفل دلمه ای
پیتزا میلانو ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چانو ایتالیایی

خمیرپیتزا، سس آلفردو، گوشت استیک ورقه ای ۱۶۰ گرم، پیاز، فلفل دلمه ای، گوجه گیلاسی، پنیر پیتزا ۱۷۰ گرم
پیتزا چانو ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، استیک گوشت گوساله، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زیتون، سس سیر
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف آلفردو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله تنوری، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زیتون، سس آلفردو
پیتزا بیف آلفردو ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن گارلیک ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ طعم دار شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زیتون، سس گارلیک
پیتزا چیکن گارلیک ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آلفردو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ طعم دار شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زیتون، سس آلفردو
پیتزا چیکن آلفردو ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی ۷۰%، پنیر پیتزا، فلفل هالوپینو تند، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زیتون، سس تند
پیتزا پپرونی ایتالیایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا امریکانو آمریکایی

خمیر پیتزا دو لایه آمریکایی، سس مخصوص، ۱۵۰ گرم ژامبون مرغ ۷۰%، ۳۰ گرم گوشت فیله گوساله، ۳۰ گرم سینه مرغ، ۶۰ گرم قارچ طعم دار شده، ...
پیتزا امریکانو آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پالرمو آمریکایی

خمیر پیتزا دو لایه آمریکایی، سس مخصوص، ۱۵۰ گرم ژامبون مرغ ۷۰%، ۵۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، ۶۰ گرم قارچ طعم دار شده...
پیتزا پالرمو آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مونترال آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ۱۵۰ گرم ژامبون مرغ ۷۰%، ۵۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، ۵۰ گرم گوشت گوساله رست بیف، ۶۰ ...
پیتزا مونترال آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فورسیزن آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ترکیب چهار نوع پیتزا گوشت و قارچ، مرغ و قارچ، پپرونی، رست بیف، ۱۶۰ پنیر پیتزا
پیتزا فورسیزن آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، ۱۲۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، ۶۰ گرم پپرونی ۹۰%، سس تند، فلفل هالوپینو، ۶۰ گرم قارچ ...
پیتزا مکزیکی آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استافد کراست آمریکایی

خمیر پیتزا، سس مخصوص، ۱۵۰ گرم ژامبون مرغ ۷۰%، ۵۰ گرم پپرونی ۹۰%، ۴۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، ۶۰ گرم قارچ طعم دار ش...
پیتزا استافد کراست آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زیتون
پیتزا رست بیف آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ شده گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ شده گوساله، سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا میکس گوشت و قارچ آمریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ شده گوساله، گوشت گوساله تکه ای، سینه مرغ نگینی، ژامبون میکس گوشت و مرغ ۷۰%، سوسیس انگشتی ۷۰%، پنیر پ...
پیتزا مخصوص آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۱۵,۰۰۰ تومان

پیتز مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ تکه ای، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتز مرغ و قارچ آمریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۷۰%، پنیر پیتزا، فلفل هالوپینو تند، فلفل دلمه ای، قارچ، ذرت، زیتون، سس تند
پیتزا پپرونی آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، کالباس گوشت ماتادلا ۴۰%، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط آمریکایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

برگر

سان برگر

یک عدد برگر زغالی دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۲ عدد تخم مرغ، یک ورق پنیر گودا، ۲۵ گرم پنیر پیتزا رنده شده، کاهو،...
سان برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سان پلاس برگر

یک عدد برگر زغالی دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۴۰ گرم پپرونی ۹۰%، یک ورق بیکن گوشت ۹۰%، ۲ عدد تخم مرغ، ۲ عدد پنیر...
سان پلاس برگر
۱۵۵,۰۰۰ تومان

بیکن برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، یک ورق بیکن گوشت ۹۰%، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ طعم دا...
بیکن برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

بیف برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۵۰ گرم گوشت گوساله رست بیف، یک ورق پنیر گودا، ۳۰ گرم پنیر پیتزا رنده شده...
بیف برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

بیگ برگر

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۲ عدد پنیر ورقه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ طعم دارشده، ۲۵ گرم پنیر پیت...
بیگ برگر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان برگرمک
همبرگر ذغالی

معمولی

۶۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر پیتزا

۸۵,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، یک ورق ژامبون گوشت ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان برگرمک
برگر مخصوص
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، سس قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان برگر
ماشروم برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

میکس برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی, یک تکه سینه مرغ گریل، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان برگرمک
میکس برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ تنوری نیم متری

۱.۵ عدد سوسیس هات داگ ۶۰%، قارچ، پنیر پیتزا، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت نیم متری
ساندویچ هات داگ تنوری نیم متری
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ امریکن هات داگ

یک و نیم عدد هات داگ ۹۰%، ۲ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، ۶۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی چرخ شده، ۱۰۰ گرم پنیر پیتزا، ۱۰۰ گرم قارچ طعم ...
ساندویچ امریکن هات داگ
۱۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن هات داگ

۱.۵ عدد هات داگ ۶۰%، سینه مرغ طعم دارشده نگینی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، خیارشور، نان مخصوص نیم متری
ساندویچ چیکن هات داگ
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف هات داگ

یک ونیم عدد هات داگ ۶۰%، گوشت رست بیف گوساله، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت نیم متری
ساندویچ رست بیف هات داگ
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیش تن

۱۰۰ گرم ماهی تن، سس مخصوص، قارچ طعم دارشده، پنیر پیتزا، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیش تن
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک چیلی

۱۲۰ گرم گوشت بیف گوساله، قارچ طعم دارشده، سس تند، فلفل هالوپینو، پنیر پیتزا، نان باگت
ساندویچ استیک چیلی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ساب استیک

۱۲۰ گرم گوشت بیف گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ساب استیک
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ساب چیکن

۱۲۰ گرم مرغ نگینی طعم دارشده، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ساب چیکن
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۲۰ گرم گوشت گوساله رست شده، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رست بیف

با قارچ و پنیر پیتزا

۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۱۲۰ گرم فیله مرغ گریل شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت، یک عدد سس یک نفره مایونز
ساندویچ مرغ
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری مخصوص (اقتصادی)

سوسیس آلمانی ۶۰%، رب گوجه فرنگی، پیاز، ادویه، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان باگت
ساندویچ بندری مخصوص (اقتصادی)

با قارچ و پنیر پیتزا

۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

۱.۵ عدد سوسیس هات داگ ۶۰%، ۴۰ گرم گوشت چرخ شده مخلوط گوساله و گوسفندی، پنیر پیتزا، قارچ طعم دارشده، ژامبون ۸۰%گوشت، سس مخصوص، نان ...
ساندویچ هات داگ مخصوص
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۵ورق ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان مخصوص،پنیر گودا دو ورق، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

نان سیر کالزونه

خمیر پیتزا ایتالیایی کالزونه، سبزیجات معطر، پنیر پیتزا
نان سیر کالزونه

۳۰ سانتی متری

۷۵,۰۰۰ تومان

نان سیر ساده

خمیر پیتزا ایتالیایی، سبزیجات معطر، پنیر
نان سیر ساده

۳۰ سانتی متری

۶۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه خانواده لیموناد زمزم

یک لیتر
نوشابه خانواده لیموناد زمزم
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۸,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان