جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا (آمریکایی)

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۲۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

یک نفره

۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

پیتزا مکزیکی

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سالار

پیتزا سالار

یک نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

پیتزا ویژه

یک نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره

۱۷,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ترکی

پیتزا ترکی

یک نفره

۲۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

پیتزا رست بیف

یک نفره

۲۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۷,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص ۲۲۲

۱۲۰ گرم برگر گوشت دست ساز، ژامبون، چیپس، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر مخصوص 222
۲۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

۱۲۰ گرم برگر گوشت دست ساز، چیپس، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر مخصوص
۱۷,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

۱۳۰ گرم برگر گوشت شرکتی، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر معمولی
۷,۰۰۰ تومان

همبرگر کتلت کالباس

۱۲۰ گرم برگر گوشت شرکتی، یک تکه کتلت گوشت، کالباس، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر کتلت کالباس
۹,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه

۱۲۰ گرم برگر گوشت دست ساز، یک تکه کتلت گوشت، یک اسلایس کالباس، سوسیس، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان گرد
همبرگر ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

همبرگر تنوری

۱۲۰ گرم برگر گوشت دست ساز، یک اسلایس ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، نان گرد
همبرگر تنوری
۱۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۲۰ گرم برگر گوشت دست ساز، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان گرد
قارچ برگر
۱۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۲۰ گرم برگر گوشت دست ساز، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان گرد
چیز برگر
۱۹,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲۴۰ گرم برگر گوشت دست ساز، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان گرد
دوبل برگر
۳۱,۰۰۰ تومان

کپل برگر

۲۴۰ گرم برگر گوشت دست ساز، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان گرد
کپل برگر
۳۱,۰۰۰ تومان

میکس برگر

۱۲۰ گرم برگر گوشت دست ساز، ۲۰۰ گرم فیله مرغ، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان گرد
میکس برگر
۲۶,۰۰۰ تومان

هات داگ

ساندویچ ببر گرسنه

یک عدد هات داگ، ۲۵۰ گرم گوشت گوساله، ۲۰۰ گرم فیله مرغ، ۱۵۰ گرم پپرونی، پنیر گودا، پنیر پیتزا، نان باگت
ساندویچ ببر گرسنه
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه ۲۲۲

یک عدد هات داگ، ژامبون؛ قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر، کنجد، سس قارچ، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه 222
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مکزیکی

یک عدد هات داگ، ۱۰۰ گرم گوشت گوساله، ۱۰۰ گرم مرغ، سس قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ هات داگ مکزیکی
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رست بیف

یک عدد هات داگ، ۱۵۰ گرم گوشت ریش ریش شده، سس قارچ، نان باگت
ساندویچ هات داگ رست بیف
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و مرغ

یک عدد هات داگ، ۱۵۰ گرم سینه مرغ ریش ریش شده، سس قارچ، نان باگت
ساندویچ هات داگ با قارچ و مرغ
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و گوشت

یک عدد هات داگ، ۲۰۰ گرم گوشت گوساله، سس قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ هات داگ با قارچ و گوشت
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری با سس قارچ

یک عدد هات داگ، چیپس، سس قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ هات داگ تنوری با سس قارچ
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری دوبل

یک عدد هات داگ، چیپس، ۲ اسلایس پنیر، سس قارچ، نان باگت
ساندویچ هات داگ پنیری دوبل
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کوردن بلو ویژه

۲۰۰ گرم گوشت گوساله، ۱۵۰ گرم فیله مرغ، ۱۵۰ گرم پپرونی، پنیر گودا، پنیر پیتزا، نان باگت
ساندویچ کوردن بلو ویژه
۳۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه ۲۲۲

۱۵۰ گرم گوشت گوساله، ۱۵۰ گرم سینه مرغ، ژامبون، سس مخصوص، پنیر، فلفل، قارچ، نان باگت
ساندویچ ویژه 222
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۲۰۰ گرم گوشت ریش ریش شده، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی گوشت

۲۰۰ گرم کباب ترکی گوشت، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی گوشت
۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۶ اسلایس ژامبون، قارچ، پنیر، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری ویژه

۶ اسلایس ژامبون، ۱۰۰ گرم گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری ویژه
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس مخصوص

۵ اسلایس کالباس، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کالباس مخصوص
۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و گوشت

۱۵۰ گرم سینه مرغ، ۱۵۰ گرم گوشت گوساله، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مرغ و گوشت
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس

سوسیس، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ سوسیس

مخصوص

۹,۰۰۰ تومان

تنوری (با قارچ و پنیر)

۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۱۵۰-۲۰۰ گرم خوراک بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ بندری

ساده

۹,۰۰۰ تومان

تنوری (با قارچ و پنیر)

۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۲۰۰ گرم سینه مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مرغ

ساده

۱۲,۰۰۰ تومان

تنوری (با قارچ و پنیر)

۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فلافل

ساده

۷,۰۰۰ تومان

تنوری (با قارچ و پنیر)

۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت

۲ تکه کتلت گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کتلت

ساده

۷,۰۰۰ تومان

تنوری (با قارچ و پنیر)

۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ زاپاتا

گوشت چرخ کرده، ژامبون، پنیر، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ زاپاتا
۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مکزیکی

۱۰۰ گرم گوشت گوساله، ۱۰۰ گرم مرغ، فلفل دلمه ای، پنیر، قارچ، نان باگت (طعم ساندویچ به انتخاب شما)
ساندویچ مکزیکی
۱۳,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی تنوری
۱۴,۰۰۰ تومان

سس قارچ

سس قارچ
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

سون آپ

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۵,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۵,۰۰۰ تومان

سون آپ

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده عالیس

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده عالیس

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

هلو

۶,۰۰۰ تومان

سیب

۶,۰۰۰ تومان

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

انگور

۶,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان