جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

خمیر دستی، کالباس خشک، گوشت پوره، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل دودی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا مخلوط

مینی

۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

متوسط

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۵
۳۶۰,۰۰۰ ۳۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر دستی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل دودی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص

مینی

۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

خانواده

۵
۳۴۰,۰۰۰ ۳۲۳,۰۰۰ تومان

متوسط

۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر دستی، سوسیس پپرونی، سس تاباسکو، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی

مینی

۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

متوسط

۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر دستی ۱۰۰%، پنیر میکس شده پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر

۱۰۰ گرم

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر دستی، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و گوشت

خانواده

۵
۳۴۰,۰۰۰ ۳۲۳,۰۰۰ تومان

مینی

۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر دستی، ذرت، نخود فرنگی، گوجه، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سیاه دانه
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

متوسط

۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر دستی ،فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ

خانواده

۵
۳۳۰,۰۰۰ ۳۱۳,۵۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

قارچ برگر

همبرگر دستی ۱۰۰%، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
قارچ برگر

۱۵۰ گرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۱۰۰ گرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد همبرگر دستی ۱۰۰%، دو لایه پنیر میکس شده پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل چیز برگر

۱۵۰ گرم

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

۱۰۰ گرم

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

میکس برگر

۱ عدد همبر گر دستی گوشت ۱۰۰%، ۱ عدد همبرگر مرغ دستی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
میکس برگر

۱۰۰ گرم

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر دستی ۱۰۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر مخصوص

۱۰۰ گرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

آنی برگر

همبرگر دستی ۱۰۰%، ژامبون گوشت سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان
آنی برگر

۱۰۰ گرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

همبرسالاد

همبرگر دستی ۱۰۰%، سالاد اندونزی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرسالاد

۱۰۰ گرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

رویال برگر

همبرگر دستی ۱۰۰، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
رویال برگر

۱۰۰ گرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر دستی ۱۰۰%، پنیر میکس شده پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر

۱۰۰ گرم

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

میکس برگر با قارچ و پنیر

۱ عدد همبر گر دستی گوشت ۱۰۰%، ۱ عدد همبرگر مرغ دستی، دو لایه میکس قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
میکس برگر با قارچ و پنیر

۱۰۰ گرم

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

چیز برگر مرغ با قارچ

همبرگر مرغ دستی ۱۰۰%، پنیر میکس شده پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر مرغ با قارچ

۱۵۰ گرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۱۰۰ گرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

همبرگر دستی ۱۰۰%، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
ماشروم برگر

۱۰۰ گرم

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

بیکن برگر

همبرگر دستی ۱۰۰%، سوسیس مجاری تفت داده شده،کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
بیکن برگر

۱۰۰ گرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد همبرگر دستی ۱۰۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل برگر

۱۰۰ گرم

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

دوبل برگر با قارچ و پنیر

۲ عدد همبرگر دستی ۱۰۰%، ۲ لایه میکس قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل برگر با قارچ و پنیر

۱۵۰ گرم

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

همبرگر مرغ دستی ۱۰۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیکن برگر

۱۰۰ گرم

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر مرغ

همبرگر مرغ دستی ۱۰۰%، پنیر میکس شده پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر مرغ

۱۰۰ گرم

۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه ۳۰ سیب

یک عدد همبرگر گوشت دستی ۱۰۰%، قارچ، پنیر، کوکتل دودی، سس سرآشپز، فلفل دلمه، گوجه، خیار شور، کاهو، نان گرد
همبرگر ویژه 30 سیب

۱۰۰ گرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر شرکتی،گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
همبرگر
۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ مجاری کاله(۲۰۰گرمی)، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

ساندویچ جگر گوساله

۱۲۰ گرم جگر خالص گوساله، سیرداغ، پیازداغ، سس پیاز،گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ جگر گوساله
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

ساندویچ میکس مغز و زبان

مغز گوساله، زبان گوساله، پیاز داغ، سیر، پیاز، سس پیاز، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ میکس مغز و زبان
۵
۸۴,۰۰۰ ۷۹,۸۰۰ تومان

ساندویچ زبان

۸۰ گرم زبان پخته شده گوساله، پیاز داغ، سیر داغ، سس پیاز، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ زبان
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ مغز

مغز گوساله، پیاز داغ، سیر، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ مغز
۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا

ژامبون گوشت و مرغ۹۰درصد، کوکتل دودی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس سر آشپز
ساندویچ پیتزا
۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

ساندویچ زاپاتا

۵۰گرم گوشت پخته شده، ۵۰گرم فیله مرغ پخته شده ریش شده، سس پیاز، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ زاپاتا
۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

ساندویچ گوشت و مرغ

۵۰ گرم گوشت پخته شده، ۵۰ گرم فیله مرغ پخته شده ریش شده،فلفل دلمه، سس پیاز، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ گوشت و مرغ
۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ

فیله مرغ پخته شده، سس پیاز، قارچ،فلفل دلمه، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ مرغ با قارچ
۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ پخته شده ریش شده، سس پیاز، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۵
۵۹,۰۰۰ ۵۶,۰۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ مجاری کاله(۲۰۰گرمی)،میکس قارچ و پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

فلافل دستی، قارچ، پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

ساندویچ فلاسیس

فلافل، سوسیس بندری، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ فلاسیس
۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

ساندویچ شامی بابلی

شامی، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ شامی بابلی
۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

سوسیس آلمانی، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ سوسیس آلمانی
۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر دستی، ذرت، نخود فرنگی، گوجه، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سیاه دانه
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خانواده

۵
۳۲۰,۰۰۰ ۳۰۴,۰۰۰ تومان

مینی

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

متوسط

۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر دستی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل دودی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص

مینی

۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

متوسط

۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۵
۳۴۰,۰۰۰ ۳۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ۳۰ سیب

خمیر دستی، گوشت پوره، فیله مرغ، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل دودی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، سیاه دانه، کنجد
پیتزا مخصوص 30 سیب

مینی

۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

متوسط

۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۸۵,۲۵۰ تومان

خانواده

۵
۳۹۰,۰۰۰ ۳۷۰,۵۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر دستی، کالباس خشک، گوشت پوره، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، کوکتل دودی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا مخلوط

مینی

۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰ تومان

متوسط

۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۵
۳۶۰,۰۰۰ ۳۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و زبان

خمیر دستی، ۱۶۰گرم زبان پخته ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، کنجد، سیاه دانه
پیتزا قارچ و زبان

مینی

۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۸,۲۵۰ تومان

متوسط

۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰ تومان

خانواده

۵
۳۸۰,۰۰۰ ۳۶۱,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر دستی، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا قارچ و گوشت

مینی

۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

خانواده

۵
۳۴۰,۰۰۰ ۳۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

خمیر دستی، فیله مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و مرغ

مینی

۵
۱۱۰,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ تومان

متوسط

۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۵۶,۷۵۰ تومان

خانواده

۵
۳۳۰,۰۰۰ ۳۱۳,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر دستی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سیاه دانه، کنجد
پیتزا قارچ و پنیر

مینی

۵
۹۵,۰۰۰ ۹۰,۲۵۰ تومان

متوسط

۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۷,۷۵۰ تومان

خانواده

۵
۲۹۰,۰۰۰ ۲۷۵,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی

خمیر دستی، ذرت، نخود فرنگی، گوجه، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای،کنجد و سیاه دانه
پیتزا سبزیجات آمریکایی

خانواده

۵
۳۲۰,۰۰۰ ۳۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر دستی، سوسیس پپرونی، سس تاباسکو، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی

مینی

۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

متوسط

۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۵
۳۴۰,۰۰۰ ۳۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

خمیر دستی، کالباس خشک، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، سس تاباسکو، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مکزیکی

مینی

۵
۱۱۵,۰۰۰ ۱۰۹,۲۵۰ تومان

متوسط

۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۵
۳۴۰,۰۰۰ ۳۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه سر آشپز

خمیر دستی، گوشت، فیله مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سیاه دانه، کنجد
پیتزا ویژه سر آشپز

مینی

۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰ تومان

متوسط

۵
۱۹۵,۰۰۰ ۱۸۵,۲۵۰ تومان

خانواده

۵
۳۹۰,۰۰۰ ۳۷۰,۵۰۰ تومان

همبرگر

همبرگر مخصوص

همبرگر دستی ۱۰۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرگر مخصوص

۱۰۰ گرم

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

آنی برگر

همبرگر دستی ۱۰۰%، ژامبون گوشت سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان
آنی برگر

۱۰۰ گرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

همبرسالاد

همبرگر دستی ۱۰۰%، سالاد اندونزی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
همبرسالاد

۱۰۰ گرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

رویال برگر

همبرگر دستی ۱۰۰، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
رویال برگر

۱۰۰ گرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

همبرگر دستی ۱۰۰%، پنیر میکس شده پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر

۱۰۰ گرم

۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد همبرگر دستی ۱۰۰%، دو لایه پنیر میکس شده پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل چیز برگر

۱۰۰ گرم

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

همبرگر دستی ۱۰۰%، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
قارچ برگر

۱۰۰ گرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

ماشروم برگر

همبرگر دستی ۱۰۰%، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
ماشروم برگر

۱۰۰ گرم

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

بیکن برگر

همبرگر دستی ۱۰۰%، سوسیس مجاری تفت داده شده،کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
بیکن برگر

۱۰۰ گرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد همبرگر دستی ۱۰۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل برگر

۱۰۰ گرم

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

دوبل برگر با قارچ و پنیر

۲ عدد همبرگر دستی ۱۰۰%، ۲ لایه میکس قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دوبل برگر با قارچ و پنیر

۱۵۰ گرم

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

همبرگر مرغ دستی ۱۰۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیکن برگر

۱۰۰ گرم

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر مرغ

همبرگر مرغ دستی ۱۰۰%، پنیر میکس شده پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر مرغ

۱۰۰ گرم

۱۰
۷۵,۰۰۰ ۶۷,۵۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

چیز برگر مرغ با قارچ

همبرگر مرغ دستی ۱۰۰%، پنیر میکس شده پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر مرغ با قارچ

۱۰۰ گرم

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

میکس برگر

۱ عدد همبر گر دستی گوشت ۱۰۰%، ۱ عدد همبرگر مرغ دستی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
میکس برگر

۱۰۰ گرم

۱۰
۱۰۵,۰۰۰ ۹۴,۵۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۱۲۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ تومان

میکس برگر با قارچ و پنیر

۱ عدد همبر گر دستی گوشت ۱۰۰%، ۱ عدد همبرگر مرغ دستی، دو لایه میکس قارچ و پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
میکس برگر با قارچ و پنیر

۱۰۰ گرم

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۱۴۵,۰۰۰ ۱۳۰,۵۰۰ تومان

همبرگر ویژه ۳۰ سیب

یک عدد همبرگر گوشت دستی ۱۰۰%، قارچ، پنیر، کوکتل دودی، سس سرآشپز، فلفل دلمه، گوجه، خیار شور، کاهو، نان گرد
همبرگر ویژه 30 سیب

۱۰۰ گرم

۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

همبرگر

همبرگر شرکتی،گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
همبرگر
۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ شامی بابلی

شامی، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ شامی بابلی
۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس بندری، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ بندری
۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر

سوسیس بندری، قارچ، پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو، فلفل دلمه، نان باگت
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر
۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

ساندویچ بندری مخصوص

تهیه شده از هات داگ مجاری کاله، فلفل دلمه، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ بندری مخصوص
۵
۵۸,۰۰۰ ۵۵,۱۰۰ تومان

ساندویچ میکس قارچ و پنیر

قارچ، پنیر، سس پیاز، فلفل دلمه، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ میکس قارچ و پنیر
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

کوکتل گوشت،گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ کوکتل
۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

کوکتل، پنیر میکس شده پیتزا، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ کوکتل پنیری
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۱۴۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰%، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (ُسرد)

۱۴۰ گرم ژامبون مرغ ۹۰%، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ (ُسرد)
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون با پنیر

ژامبون گوشت تنوری، پنیر پیتزا، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون با پنیر
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

سوسیس آلمانی، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ سوسیس آلمانی
۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل لبنانی

فلافل دستی، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ فلافل لبنانی
۵
۴۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر

فلافل دستی، قارچ، پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ فلافل با قارچ و پنیر
۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

ساندویچ فلاسیس

فلافل، سوسیس بندری، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ فلاسیس
۵
۵۷,۰۰۰ ۵۴,۱۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ

هات داگ مجاری کاله(۲۰۰گرمی)، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

هات داگ مجاری کاله(۲۰۰گرمی)،میکس قارچ و پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ پخته شده ریش شده، سس پیاز، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۵
۵۹,۰۰۰ ۵۶,۰۵۰ تومان

ساندویچ مرغ با قارچ

فیله مرغ پخته شده، سس پیاز، قارچ،فلفل دلمه، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ مرغ با قارچ
۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

ساندویچ گوشت و مرغ

۵۰ گرم گوشت پخته شده، ۵۰ گرم فیله مرغ پخته شده ریش شده،فلفل دلمه، سس پیاز، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ گوشت و مرغ
۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

ساندویچ زاپاتا

۵۰گرم گوشت پخته شده، ۵۰گرم فیله مرغ پخته شده ریش شده، سس پیاز، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ زاپاتا
۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

ساندویچ پیتزا

ژامبون گوشت و مرغ۹۰درصد، کوکتل دودی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس سر آشپز
ساندویچ پیتزا
۵
۷۹,۰۰۰ ۷۵,۰۵۰ تومان

ساندویچ مغز

مغز گوساله، پیاز داغ، سیر، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ مغز
۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

ساندویچ زبان

۸۰ گرم زبان پخته شده گوساله، پیاز داغ، سیر داغ، سس پیاز، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ زبان
۵
۸۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ میکس مغز و زبان

مغز گوساله، زبان گوساله، پیاز داغ، سیر، پیاز، سس پیاز، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ میکس مغز و زبان
۵
۸۴,۰۰۰ ۷۹,۸۰۰ تومان

ساندویچ جگر گوساله

۱۲۰ گرم جگر خالص گوساله، سیرداغ، پیازداغ، سس پیاز،گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ جگر گوساله
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

ساندویچ قارچ و زبان

زبان گوساله،سیر داغ، پیاز داغ، سس پیاز،ادویه، گوجه، خیار شور، کاهو، نان باگت
ساندویچ قارچ و زبان
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

سالاد و پیش غذا

نان سیر مینی

خمیر دستی پیتزا، سیر تازه شمال، پنیر پیتزا، سیاه دانه، کنجد
نان سیر مینی
۶۵,۰۰۰ تومان

نان سیر مخصوص

خمیر دستی پیتزا، سیر تازه شمال، پنیر پیتزا، سیاه دانه، کنجد
نان سیر مخصوص
۹۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی
سیب زمینی سرخ شده
۵۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویج
سالاد فصل
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

ذرت، نخود فرنگی، کلم سفید، کلم قرمز، هویج، خیار شور، سس مخصوص سر آشپز، ژامبون گوشت
سالاد اندونزی
۲۸,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی بزرگ (۴ نفره)

ژامبون گوشت، ذرت، نخود فرنگی، کلم سفید، کلم قرمز، هویج، خیار شور، سس مخصوص سر آشپز
سالاد اندونزی بزرگ (۴ نفره)
۶۸,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص ۳۰ سیب

نان تست، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
اسنک مخصوص ۳۰ سیب
۴۵,۰۰۰ تومان

اسنک مخصوص

نان تست، سوسیس بلغاری، پنیر، فلفل دلمه ای
اسنک مخصوص
۴۳,۰۰۰ تومان

اسنک فیله مرغ

نان تست، سینه مرغ پخته شده، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
اسنک فیله مرغ
۴۵,۰۰۰ تومان

اسنک گوشت

نان تست، گوشت پخته شده، فلفل دلمه ای
اسنک گوشت
۴۵,۰۰۰ تومان

اسنک پپرونی

نان تست سوسیس پپرونی، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
اسنک پپرونی
۴۵,۰۰۰ تومان

اسنک گوشت و قارچ و پنیر

نان تست،گوشت پخته شده، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر
اسنک گوشت و قارچ و پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

لیموناد

لیموناد
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۹,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۹,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۹,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکاکولا

۱۱,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۱,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۲۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

ناموجود

ماالشعیر شیشه ای هی دی

۳۰۰ میلی لیتر
ماالشعیر شیشه ای هی دی

لیمویی

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان