جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

برگر چیزیچ ذغالی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
برگر چیزیچ ذغالی
۱۰
۸۵,۹۰۰ ۷۷,۳۱۰ تومان

برگر ماشرومیچ ذغالی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
برگر ماشرومیچ ذغالی
۱۰
۸۸,۹۰۰ ۸۰,۰۱۰ تومان

ساندویچ هات داگیچ ویژه ذغالی

یک عدد هات داگ ۸۰%، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگیچ ویژه ذغالی
۷۹,۹۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

برگر ماشرومیچ ذغالی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
برگر ماشرومیچ ذغالی
۱۰
۸۸,۹۰۰ ۸۰,۰۱۰ تومان

برگر چیلیچ ذغالی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ادویه مکزیکی، یک ورق پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان...
برگر چیلیچ ذغالی
۱۰
۸۸,۹۰۰ ۸۰,۰۱۰ تومان

برگر اسموکیچ ذغالی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس باربیکیو، نان گرد
برگر اسموکیچ ذغالی
۱۰
۸۸,۹۰۰ ۸۰,۰۱۰ تومان

برگر چیزیچ ذغالی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
برگر چیزیچ ذغالی
۱۰
۸۵,۹۰۰ ۷۷,۳۱۰ تومان

همبریچ ذغالی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
همبریچ ذغالی
۱۰
۸۴,۹۰۰ ۷۶,۴۱۰ تومان

برگر

برگر تریپلیچ ذغالی

۳ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۳ ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
برگر تریپلیچ ذغالی
۱۱۳,۹۰۰ تومان

برگریچ ذغالی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۲ عدد فیله مرغ ۸۰ گرمی، ۱۶۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، ۲ ورق پنیر گودا، ...
برگریچ ذغالی
۱۰۹,۹۰۰ تومان

برگر چوریتسو ذغالی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک عدد سوسیس چوریتسو، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، ن...
برگر چوریتسو ذغالی
۱۰۹,۹۰۰ تومان

برگر میکس دابلیچ ذغالی

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۲ عدد فیله مرغ ۸۰ گرمی، ۲ ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، ن...
برگر میکس دابلیچ ذغالی
۱۰۷,۹۰۰ تومان

برگر ژامبون دابلیچ ذغالی

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۱۶۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، ۲ ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس م...
برگر ژامبون دابلیچ ذغالی
۱۰۷,۹۰۰ تومان

برگر دابلیچ ذغالی

۲ عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ۲ ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
برگر دابلیچ ذغالی
۱۰۲,۹۰۰ تومان

برگر ماشرومیچ ذغالی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
برگر ماشرومیچ ذغالی
۱۰
۸۸,۹۰۰ ۸۰,۰۱۰ تومان

برگر چیلیچ ذغالی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، ادویه مکزیکی، یک ورق پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان...
برگر چیلیچ ذغالی
۱۰
۸۸,۹۰۰ ۸۰,۰۱۰ تومان

برگر اسموکیچ ذغالی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس باربیکیو، نان گرد
برگر اسموکیچ ذغالی
۱۰
۸۸,۹۰۰ ۸۰,۰۱۰ تومان

برگر چیزیچ ذغالی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
برگر چیزیچ ذغالی
۱۰
۸۵,۹۰۰ ۷۷,۳۱۰ تومان

همبریچ ذغالی

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
همبریچ ذغالی
۱۰
۸۴,۹۰۰ ۷۶,۴۱۰ تومان

برگر چیکنیچ ذغالی

یک عدد برگر دست ساز فیله مرغ ۲۰۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد
برگر چیکنیچ ذغالی
۸۴,۹۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف ویژه

۱۵۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف ویژه
۱۲۴,۹۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف ساده

۱۵۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ رست بیف ساده
۱۱۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغیچ ذغالی

۴ عدد فیله مرغ گریل شده، یک اسلایس پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فیله مرغیچ ذغالی
۸۸,۹۰۰ تومان

ساندویچ رویالیچ ذغالی

یک عدد هات داگ ۸۰%، پنیر پیتزا، قارچ، ۳۰۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رویالیچ ذغالی
۸۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ هات داگیچ ویژه ذغالی

یک عدد هات داگ ۸۰%، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگیچ ویژه ذغالی
۷۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ هات داگیچ ساده ذغالی

یک عدد هات داگ ۸۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگیچ ساده ذغالی
۷۴,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبونیچ مرغ ذغالی

۲۴۰ گرم ژامبون مرغ ۹۰%، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبونیچ مرغ ذغالی
۸۴,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبونیچ گوشت ذغالی

۲۴۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبونیچ گوشت ذغالی
۸۴,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبونیچ گوشت (سرد)

۲۸۰ گرم ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبونیچ گوشت (سرد)
۷۹,۹۰۰ تومان

ساندویچ ژامبونیچ مرغ (سرد)

۲۸۰ گرم ژامبون مرغ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبونیچ مرغ (سرد)
۷۹,۹۰۰ تومان

پیش غذا

سالاد کلم

سالاد کلم شرکتی (یک نفره)
سالاد کلم
۱۴,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، هویچ رنده شده، شرکتی (یک نفره)
سالاد فصل
۱۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی
۴۹,۹۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

۱۷۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا
سیب زمینی با پنیر
۶۱,۹۰۰ تومان

گردالیچ

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر پیتزا سرخ شده
گردالیچ
۶۴,۹۰۰ تومان

سیب زمینی مخلوط

۴۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، ۲ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، یک عدد فیله مرغ، پنیر پیتزا
سیب زمینی مخلوط
۷۶,۹۰۰ تومان

نان سیر

نان برگر، پنیر پیتزا، پودر سیر، سبزی مخصوص
نان سیر
۴۹,۹۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۶۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

لیموناد

۱۲,۸۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

هلو

۱۳,۶۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۶۰۰ تومان

کلاسیک

۱۳,۶۰۰ تومان

سیب

۱۳,۶۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

دوغ لیوانی خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر

۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۲۰۰ تومان