جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های دماوند

فلافل سلف سرویس مامان جون

پر‌طرفدارها

ساندویچ فلافل

۶ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ فلافل

با قارچ و پنیر

۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس مرغ ۵۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ بندری

با قارچ و پنیر

۵۰,۰۰۰ تومان

ساده

۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۴ سانتی متری، ژامبون مرغ و گوشت ۷۰%، ژامبون پپرونی ۷۰% گوشت، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۴ سانتی متری، سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی
۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۴ سانتی متری، ژامبون مرغ و گوشت ۷۰%، ژامبون پپرونی ۷۰% گوشت، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا مخصوص آمریکایی
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۴ سانتی متری، ژامبون پپرونی ۷۰%، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا پپرونی آمریکایی
۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۴ سانتی متری، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ آمریکایی
۶۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر معمولی

یک عدد برگر شرکتی ۳۰% گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
همبرگر معمولی

با قارچ و پنیر

۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
همبرگر مخصوص

ساده

۴۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص مام

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
همبرگر مخصوص مام

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۶۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر شرکتی ۶۰% گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
دوبل برگر

ساده

۷۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۸۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% گوشت، ژامبون گوشت یا مرغ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
رویال برگر

با قارچ و پنیر

۶۰,۰۰۰ تومان

هات برگر

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% گوشت، سوسیس هات داگ ۶۰% گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
هات برگر

با قارچ و پنیر

۶۰,۰۰۰ تومان

فیله برگر

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% گوشت، ۲ عدد فیله مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
فیله برگر

ساده

۵۵,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ زاپاتا

یک عدد برگر شرکتی ۶۰% گوشت، یک عدد فیله مرغ، یک ورق ژامبون گوشت یا مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ زاپاتا

با قارچ و پنیر

۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۲ عدد فیله مرغ سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ فیله مرغ

ساده

۵۵,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۳ ورق ژامبون گوشت یا مرغ ۹۰% تنوری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون تنوری
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه

کباب لقمه شرکتی ۶۰% گوشت، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ کباب لقمه

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

سوسیس هات داگ مرغ ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات داگ

ساده

۴۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

سوسیس کوکتل مرغ ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ کوکتل

ساده

۴۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

سوسیس مرغ ۵۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ بندری

ساده

۴۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

سوسیس بلغاری مرغ ۵۵%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ بلغاری

ساده

۴۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۶ قرص فلافل، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ فلافل

ساده

۳۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کافل

۶ قرص فلافل، کالباس گوشت یا مرغ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ کافل

با قارچ و پنیر

۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

سوسیس هات داگ مرغ ۶۰%، ۲ ورق ژامبون گوشت یا مرغ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات رویال

با قارچ و پنیر

۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس آلمانی

سوسیس آلمانی ۵۰% مرغ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ سوسیس آلمانی

ساده

۳۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون (سرد)

ژامبون گوشت یا مرغ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون (سرد)
۳۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سمبوسه پیتزایی

سوسیس آلمانی ۵۰% مرغ، سیب زمینی، پنیر پیتزا
سمبوسه پیتزایی
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده

۲۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده مخصوص

۶۰۰ گرم، ژامبون گوشت و مرغ ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی سرخ شده مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکا کولا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری کوکا کولا
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری فانتا پرتقالی
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکا کولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکا کولا
۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی خوشگوار
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان