جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های گرگان

فلافل و اغذیه کاکو

پر‌طرفدارها

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان بولکی
ساندویچ فلافل

پنیر

۳۸,۰۰۰ تومان

ساده

۲۹,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ ۶۵%، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان بولکی
ساندویچ هات داگ

ساده

۳۶,۰۰۰ تومان

همبرگر

یک عدد برگر شرکتی ۱۰۰ گرمی، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان بولکی
همبرگر

معمولی (۳۰ درصد)

۲۸,۰۰۰ تومان

مخصوص (۶۰ درصد)

۳۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر شرکتی ۶۰٪ ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان بولکی
چیز برگر

ساده

۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک بندری

سوسیس آلمانی تند ۵۵%، فلفل دلمه ای، پیاز، رب، ادویه، دورچین: کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۳ عدد نان بولکی
خوراک بندری

نیم پرس

۵۶,۰۰۰ تومان

همبرگر دست ساز

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان بولکی
همبرگر دست ساز

ساده

۴۸,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر شرکتی ۱۰۰ گرمی، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان بولکی
همبرگر

معمولی (۳۰ درصد)

۲۸,۰۰۰ تومان

مخصوص (۶۰ درصد)

۳۶,۰۰۰ تومان

همبرگر دست ساز

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان بولکی
همبرگر دست ساز

ساده

۴۸,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۵۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر شرکتی ۶۰٪ ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان بولکی
چیز برگر

ساده

۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ

۵۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر دست ساز

یک عدد برگر دست ساز گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۱۰ گرمی، پنیر پیتزا، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان بولکی
چیز برگر دست ساز
۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ سوسیس آلمانی

یک عدد سوسیس آلمانی ۴۰%، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان بولکی
ساندویچ سوسیس آلمانی

ساده

۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۱۰۰ گرم فیله مرغ ریش ریش شده، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان بولکی
ساندویچ فیله مرغ

ساده

۴۸,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۵۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ ۶۵%، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان بولکی
ساندویچ هات داگ

ساده

۳۶,۰۰۰ تومان

پنیر

۴۳,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۲ عدد سوسیس کوکتل ۵۵%، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان بولکی
ساندویچ کوکتل
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک سوسیس و سیب زمینی

سوسیس آلمانی ۴۰%، سیب زمینی، رب، ادویه، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان بولکی
ساندویچ خوراک سوسیس و سیب زمینی

ساده

۳۶,۰۰۰ تومان

پنیر

۴۳,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک بندری

سوسیس آلمانی تند ۵۵%، فلفل دلمه ای، پیاز، رب، ادویه، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان بولکی
ساندویچ خوراک بندری
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ جگر مرغ

۱۲۰ گرم جگر مرغ، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان بولکی
ساندویچ جگر مرغ
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط جگر و سوسیس

۱۲۰ گرم مخلوط جگر مرغ و سوسیس آلمانی ۴۰%، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان بولکی
ساندویچ مخلوط جگر و سوسیس
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط مرغ، جگر و سوسیس

۱۲۰ گرم مخلوط فیله مرغ ریش ریش شده، جگر مرغ و سوسیس آلمانی ۴۰%، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان بولکی
ساندویچ مخلوط مرغ، جگر و سوسیس

ساده

۴۲,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۲ عدد نان بولکی
ساندویچ فلافل

ساده

۲۹,۰۰۰ تومان

پنیر

۳۸,۰۰۰ تومان

قارچ و پنیر

۴۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

خوراک جگر مرغ

جگر مرغ، دورچین: کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۳ عدد نان بولکی
خوراک جگر مرغ

نیم پرس

۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک سوسیس

سوسیس آلمانی ۴۰%، دورچین: کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۳ عدد نان بولکی
خوراک سوسیس

نیم پرس

۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک بندری

سوسیس آلمانی تند ۵۵%، فلفل دلمه ای، پیاز، رب، ادویه، دورچین: کاهو، کلم، گوجه، خیارشور، ۳ عدد نان بولکی
خوراک بندری

نیم پرس

۵۶,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده ساده

سیب زمینی سرخ شده ساده
سیب زمینی سرخ شده ساده

یک نفره

۲۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا
سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر

یک نفره

۳۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

لیمو

۹,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

انگور

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

انگور

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۰۰۰ تومان