جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

مجموعه غذایی احسان

پر‌طرفدارها

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسندی ۱۱۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش تازه، کره، سماق، نان لواش
خوراک کباب کوبیده

دو سیخ

۱۵
۸۱,۰۰۰ ۶۸,۸۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰%گوشت، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۶۹,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

خوراک سوسیس بندری، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ بندری

ساده

۶۹,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۸۹,۰۰۰ تومان

همبرگر

۱۱۵ گرم برگر گوشت، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
همبرگر

ساده

۷۵,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ فلافل

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

سوسیس کوکتل فرانکس ۸۰%گوشت، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ کوکتل

ساده

۷۰,۰۰۰ تومان

با پنیر

۸۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه

جوجه کباب سینه ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش تازه، کره، سماق، نان لواش
خوراک جوجه کباب سینه

یک سیخ

۱۵
۷۲,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری

سوسیس بلغاری، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ سوسیس بلغاری

ساده

۶۹,۵۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۸۹,۵۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلوخورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰گرم خورشت، ۳۵۰گرم برنج ایرانی
چلوخورشت قیمه سیب زمینی
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

چلو کباب لقمه نگینی

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی نگینی ۲۵۰گرمی، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، کره ۱۰گرمی، سماق
چلو کباب لقمه نگینی
۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۱۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش تازه، کره، ...
خوراک کباب وزیری
۱۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۱,۱۵۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگینی

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی نگینی ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش تازه، کره، سماق، نان لواش
خوراک کباب لقمه نگینی
۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش تازه، کره، سماق، نان لواش
خوراک کباب لقمه مخصوص
۱۵
۷۹,۰۰۰ ۶۷,۱۵۰ تومان

خوراک جوجه حلزونی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ حلزونی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش تازه، کره، سماق، نان لواش
خوراک جوجه حلزونی
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه

جوجه کباب سینه ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش تازه، کره، سماق، نان لواش
خوراک جوجه کباب سینه

یک سیخ

۱۵
۷۲,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسندی ۱۱۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش تازه، کره، سماق، نان لواش
خوراک کباب کوبیده

دو سیخ

۱۵
۸۱,۰۰۰ ۶۸,۸۵۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

خوراک شنیسل مرغ
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۵
۹۴,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۱۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی،...
چلو کباب وزیری
۱۵
۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۸,۱۵۰ تومان

چلو کره

۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۱۵
۴۴,۰۰۰ ۳۷,۴۰۰ تومان

چلوجوجه حلزونی

یک سیخ جوجه حلزونی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش تازه، کره ۱۰ گرمی
چلوجوجه حلزونی
۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

چلوخورشت قرمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت, ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلوخورشت قرمه سبزی
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

چلوجوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه ۲۰۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلوجوجه کباب
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

چلوکباب لقمه مخصوص

۱سیخ لقمه ۲۰۰ گرمی, ۳۵۰گرم برنج ایرنی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش تازه، کره۱۰گرمی ، سماق
چلوکباب لقمه مخصوص
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

چلوکباب کوبیده (۱سیخ)

۱سیخ کباب کوبیده ۱۱۰گرمی، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش تازه، کره۱۰گرمی
چلوکباب کوبیده (1سیخ)
۱۵
۸۴,۰۰۰ ۷۱,۴۰۰ تومان

چلوکباب کوبیده (۲سیخ)

۲سیخ کوبیده ۱۱۰گرمی,۳۵۰گرم برنج ایرانی،گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش تازه، کره۱۰گرمی
چلوکباب کوبیده (2سیخ)
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

میرزا قاسمی

۳۰۰گرم میرزاقاسمی، گوجه، خیارشور،نان
میرزا قاسمی
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

۳۰۰ گرم کشک بادمجان، گوجه، خیارشور،نان
کشک بادمجان
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان(اضافه)

۲۵۰گرم خورشت
خورشت قیمه بادمجان(اضافه)
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

خورشت قرمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت
خورشت قرمه سبزی (اضافه)
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی(اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت
خورشت قیمه سیب زمینی(اضافه)
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

خوراک مرغ (ران)
۱۵
۶۹,۰۰۰ ۵۸,۶۵۰ تومان

خورشت

چلوخورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰گرم خورشت، ۳۵۰گرم برنج ایرانی
چلوخورشت قیمه سیب زمینی
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

چلوخورشت قرمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت, ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلوخورشت قرمه سبزی
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی(اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت
خورشت قیمه سیب زمینی(اضافه)
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

خورشت قرمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت
خورشت قرمه سبزی (اضافه)
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان(اضافه)

۲۵۰گرم خورشت
خورشت قیمه بادمجان(اضافه)
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

غذای پرسی

کشک بادمجان

۳۰۰ گرم کشک بادمجان، گوجه، خیارشور،نان
کشک بادمجان
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

میرزا قاسمی

۳۰۰گرم میرزاقاسمی، گوجه، خیارشور،نان
میرزا قاسمی
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

چلوکباب

چلوکباب کوبیده (۲سیخ)

۲سیخ کوبیده ۱۱۰گرمی,۳۵۰گرم برنج ایرانی،گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش تازه، کره۱۰گرمی
چلوکباب کوبیده (2سیخ)
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

چلوکباب کوبیده (۱سیخ)

۱سیخ کباب کوبیده ۱۱۰گرمی، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش تازه، کره۱۰گرمی
چلوکباب کوبیده (1سیخ)
۱۵
۸۴,۰۰۰ ۷۱,۴۰۰ تومان

چلوکباب لقمه مخصوص

۱سیخ لقمه ۲۰۰ گرمی, ۳۵۰گرم برنج ایرنی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش تازه، کره۱۰گرمی ، سماق
چلوکباب لقمه مخصوص
۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

چلوجوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه ۲۰۰گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلوجوجه کباب
۱۵
۹۹,۰۰۰ ۸۴,۱۵۰ تومان

چلوجوجه حلزونی

یک سیخ جوجه حلزونی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش تازه، کره ۱۰ گرمی
چلوجوجه حلزونی
۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

چلو کباب لقمه نگینی

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی نگینی ۲۵۰گرمی، ۳۵۰گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، کره ۱۰گرمی، سماق
چلو کباب لقمه نگینی
۱۵
۱۰۹,۰۰۰ ۹۲,۶۵۰ تومان

چلو کره

۳۵۰گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۱۵
۴۴,۰۰۰ ۳۷,۴۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۱۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی،...
چلو کباب وزیری
۱۵
۱۳۹,۰۰۰ ۱۱۸,۱۵۰ تومان

برگر

همبرگر

۱۱۵ گرم برگر گوشت، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
همبرگر

ساده

۷۵,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۹۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۱۵ گرم برگر گوشت، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
چیز برگر
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ ژامبون گوشت سرد

۴ وق ژامبون گوشت ۸۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت سرد
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ سرد

۴ ورق ژامبون مرغ ۸۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ سرد
۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس گوشت و مرغ سرد

۲ ورق ژامبون گوشت ۸۰%، ۲ ورق ژامبون مرغ ۸۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون میکس گوشت و مرغ سرد
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۱۳۵ گرم فیله مرغ طعم دار شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ جوجه کباب
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلو گوشت گوساله و گوسفندی ۱۱۰گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ کباب کوبیده
۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ فلافل

ساده

۵۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰%گوشت، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ

ساده

۶۹,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

سوسیس کوکتل فرانکس ۸۰%گوشت، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ کوکتل

ساده

۷۰,۰۰۰ تومان

با پنیر

۸۰,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری

سوسیس بلغاری، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ سوسیس بلغاری

ساده

۶۹,۵۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۸۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری

خوراک سوسیس بندری، خیارشور، گوجه، نان باگت
ساندویچ بندری

ساده

۶۹,۰۰۰ تومان

با قارچ و پنیر

۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون سرد

۴ اسلایس ژامبون، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت، ۲ عدد سس سفید (یک نفره)
ساندویچ ژامبون سرد
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون با قارچ و پنیر

۳ اسلایس ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، پنیر، خیارشور، گوجه، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون با قارچ و پنیر
۸۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ (ران)

زرشک پلو با مرغ (ران)
۱۵
۹۴,۰۰۰ ۷۹,۹۰۰ تومان

خوراک

خوراک شنیسل مرغ

خوراک شنیسل مرغ
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسندی ۱۱۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش تازه، کره، سماق، نان لواش
خوراک کباب کوبیده

دو سیخ

۱۵
۸۱,۰۰۰ ۶۸,۸۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب سینه

جوجه کباب سینه ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش تازه، کره، سماق، نان لواش
خوراک جوجه کباب سینه

یک سیخ

۱۵
۷۲,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

خوراک جوجه حلزونی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ حلزونی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش تازه، کره، سماق، نان لواش
خوراک جوجه حلزونی
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

خوراک کباب لقمه مخصوص

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش تازه، کره، سماق، نان لواش
خوراک کباب لقمه مخصوص
۱۵
۷۹,۰۰۰ ۶۷,۱۵۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگینی

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی نگینی ۲۵۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش تازه، کره، سماق، نان لواش
خوراک کباب لقمه نگینی
۱۵
۸۹,۰۰۰ ۷۵,۶۵۰ تومان

خوراک کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۱۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش تازه، کره، ...
خوراک کباب وزیری
۱۵
۱۱۹,۰۰۰ ۱۰۱,۱۵۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

خوراک مرغ (ران)
۱۵
۶۹,۰۰۰ ۵۸,۶۵۰ تومان

پیش غذا

ماست و خیار

ماست و خیار
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱۵,۰۰۰ تومان

پک گوجه و خیارشور

۱۵۰ گرم گوجه و خیارشور
پک گوجه و خیارشور
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

فلافل (قرص)

پک فلافل (۱۰عدد قرص فلافل) بدون مخلفات
فلافل (قرص)
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)
سیب زمینی
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، قارچ، پنیر (یک نفره)
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۵۵,۰۰۰ تومان

نان باگت (اضافه)

نان باگت (اضافه)
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

لیموناد شیشه ای

۲۸۰ml
لیموناد شیشه ای
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زیرو
۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای بهنوش

۳۲۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای بهنوش

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۲۵۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۱۲,۰۰۰ تومان