جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخصوص رومانا

پیتزا مخصوص رومانا
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

پیتزا چیکن
۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا فیلت

پیتزا فیلت
۲۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک

پیتزا سیر و استیک
۲۸,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون

پیتزا بوقلمون
۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پستو

پیتزا پستو
۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۲۲,۵۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۲۳,۵۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

پیتزا مارگاریتا
۱۷,۵۰۰ تومان

پاستا

پاستا پنه آلفردو با مرغ

پاستا پنه آلفردو با مرغ
۲۴,۰۰۰ تومان

پاستا پنه آلفردو با فیله گوساله

پاستا پنه آلفردو با فیله گوساله
۲۶,۵۰۰ تومان

لازانیا

لازانیا
۲۶,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد بینادا

سالاد بینادا
۱۹,۰۰۰ تومان

سالاد یونانی

سالاد یونانی
۱۶,۰۰۰ تومان

سالاد فیلت

سالاد فیلت
۲۲,۰۰۰ تومان

سالاد میکس

سالاد میکس
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد آواکادو

سالاد آواکادو
۲۱,۰۰۰ تومان

سالاد بوقلمون

سالاد بوقلمون
۱۹,۰۰۰ تومان

سالاد سالمون

سالاد سالمون
۲۴,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی

سیب زمینی
۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر گودا

سیب زمینی با پنیر گودا
۹,۰۰۰ تومان

بشقاب قارچ

بشقاب قارچ
۸,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۷,۰۰۰ تومان

سوپ اسفناج

سوپ اسفناج
۱۴,۰۰۰ تومان

سوپ قارچ

سوپ قارچ
۱۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس قارچ

سیب زمینی با سس قارچ
۹,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

لیموناد

لیموناد
۷,۰۰۰ تومان

هندوانه

هندوانه
۷,۰۰۰ تومان

پرتقال

پرتقال
۹,۰۰۰ تومان

کرفس و لیمو

کرفس و لیمو
۷,۰۰۰ تومان

پرتقال و هویج

پرتقال و هویج
۸,۰۰۰ تومان

موهیتو

موهیتو
۷,۰۰۰ تومان

هویج

هویج
۷,۰۰۰ تومان