جست‌وجو در اسنپ‌فود

برگر

همبرگر

برگر گوشت فینی مینی، نان برگر، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور
همبرگر

۲۰۰ گرمی

۷۴,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرمی

۱۲۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

برگر گوشت فینی مینی، پنیر چدار، نان برگر، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور
چیز برگر

۲۰۰ گرمی

۷۹,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرمی

۱۳۵,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر (۲۰۰ گرمی)

برگر گوشت فینی مینی، قارچ، نان برگر، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور
ماشروم برگر (۲۰۰ گرمی)
۸۰,۰۰۰ تومان

ماشروم چیز برگر (۲۰۰ گرمی)

برگر گوشت فینی مینی، قارچ، پنیر گودا و چدار، نان برگر، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور
ماشروم چیز برگر (۲۰۰ گرمی)
۸۵,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر (۲۰۰ گرمی)

برگر گوشت فینی مینی، فلفل هالوپینو، نان برگر، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور
هالوپینو برگر (۲۰۰ گرمی)
۸۰,۰۰۰ تومان

هالوپینو چیز برگر (۲۰۰ گرمی)

برگر گوشت فینی مینی، فلفل هالوپینو، پنیر چدار، نان برگر، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور
هالوپینو چیز برگر (۲۰۰ گرمی)
۸۵,۰۰۰ تومان

هالوماش برگر (۲۰۰ گرمی)

برگر گوشت فینی مینی، فلفل هالوپینو، قارچ، نان برگر، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور
هالوماش برگر (۲۰۰ گرمی)
۹۲,۰۰۰ تومان

هالوماش چیز برگر (۲۰۰ گرمی)

برگر گوشت فینی مینی، فلفل هالوپینو، قارچ، پنیر چدار و گودا، نان برگر، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور
هالوماش چیز برگر (۲۰۰ گرمی)
۹۸,۰۰۰ تومان

بیبی برگر (۱۰۰ گرمی)

برگر گوشت فینی مینی، پنیر چدار، نان برگر، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور
بیبی برگر (۱۰۰ گرمی)
۴۷,۰۰۰ تومان

پدی ملت

برگر گوشت فینی مینی، نان تست مخصوص، پنیر گودا، پنیر چدار، سیب زمینی
پدی ملت
۹۶,۰۰۰ تومان

چور برگر

برگر گوشت ۲۰۰ گرمی ، چورستسو ، پنیر چدار ، پنیر گودا
چور برگر
۱۱۸,۰۰۰ تومان

لایر برگر

برگر گوشت فینی مینی، بیکن گوشت، پنیر گودا و چدار، کاهو، گوجه، خیارشور
لایر برگر
۱۱۲,۰۰۰ تومان

هم استیک

برگر گوشت فینی مینی، راسته گوساله، پنیر چدار، نان برگر، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور
هم استیک
۱۲۵,۰۰۰ تومان

اونی برگر

برگر گوشت، پیاز کارامل، پنیر چدار، سس، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور
اونی برگر
۸۸,۰۰۰ تومان

چیکو بیف برگر

فیله مرغ، برگر گوشت ۲۰۰ گرم، پنیر چدار و گودا و پارسمان، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور
چیکو بیف برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

چیکن ویچ

فیله مرغ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور
چیکن ویچ
۵۲,۰۰۰ تومان

چیکن چیز ویچ

فیله مرغ، پنیر پارمزان، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور
چیکن چیز ویچ
۵۸,۰۰۰ تومان

ماشروم چیکن چیز ویچ

فیله مرغ، پنیر پارمزان، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور
ماشروم چیکن چیز ویچ
۶۵,۰۰۰ تومان

فیلی چیز استیک ویچ

راسته گوساله، قارچ، پنیر چدار
فیلی چیز استیک ویچ
۹۶,۰۰۰ تومان

سوپر چیز ویچ

راسته گوساله، فیله مرغ، قارچ، پنیر چدار
سوپر چیز ویچ
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سوپر برگر چیز ویچ

برگر ۱۰۰ گرمی، فیله مرغ، پنیر، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور
سوپر برگر چیز ویچ
۸۷,۰۰۰ تومان

ماشروم سوپر برگر چیز ویچ

برگر ۱۰۰ گرمی، فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور
ماشروم سوپر برگر چیز ویچ
۹۴,۰۰۰ تومان

هانتر ویچ

سوسیس شکاری مخصوص گریل، بیکن گوساله، چیپس خلال، پنیر مخصوص
هانتر ویچ
۷۲,۰۰۰ تومان

بال و کتف سوخاری

بال و کتف سوخاری

بال و کتف، سس مخصوص
بال و کتف سوخاری

۶ عدد

۴۲,۰۰۰ تومان

۱۲ عدد

۷۸,۰۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

سالاد سزار

کاهو پیچ، فیله مرغ، نان تست طعم دار، پنیر پارمسان، سس مخصوص
سالاد سزار
۷۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی سرخ شده، ادویه مخصوص
سیب زمینی
۴۲,۰۰۰ تومان

ماشوچیز سیب

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر، ادویه مخصوص
ماشوچیز سیب
۵۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۲۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر هوفنبرگ
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۷,۰۰۰ تومان