جست‌وجو در اسنپ‌فود

منوی صبحانه

کره عسل

کره عسل
۶,۰۰۰ تومان

خامه عسل

خامه عسل
۶,۰۰۰ تومان

عدسی

عدسی
۶,۰۰۰ تومان

سوسیس تخم مرغ

سوسیس تخم مرغ
۷,۰۰۰ تومان

سوپراملت ویژه گلها

سوپراملت ویژه گلها
۱۱,۰۰۰ تومان

املت مخصوص گلها

املت مخصوص گلها
۷,۰۰۰ تومان

منوی اصلی

دیزی

دیزی
۱۳,۰۰۰ تومان

کوفته

کوفته
۸,۰۰۰ تومان