جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۷۰%، ژامبون مرغ و قارچ ۷۰%، ژامبون سبزیجات، کالباس خشک ۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی نگینی،...
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۷۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه نگینی، زیتون، پنیر پیتزا میکس، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی نگینی، زیتون، پنیر پیتزا میکس، سس مخصوص
پیتزا مرغ آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوسفندی چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه نگینی، زیتون، پنیر پیتزا میکس، سس مخصوص
پیتزا گوشت آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

ماکارونی (پرسی)

۴۵۰ گرم ماکارونی، سویا، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲ عدد نان لواش، به همراه یک عدد سس مایونز و یک عدد سس کچاپ
ماکارونی (پرسی)
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوسفندی چرخ شده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه نگینی، زیتون، پنیر پیتزا میکس، سس مخصوص
پیتزا گوشت آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ ریش ریش شده، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی نگینی، زیتون، پنیر پیتزا میکس، سس مخصوص
پیتزا مرغ آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۷۰%، فلفل دلمه ای، قارچ، گوجه نگینی، زیتون، پنیر پیتزا میکس، سس مخصوص
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۷۰%، ژامبون مرغ و قارچ ۷۰%، ژامبون سبزیجات، کالباس خشک ۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی نگینی،...
پیتزا مخصوص آمریکایی

مینی (۲۰ سانتی متری)

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۱ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

برگر

برگر معمولی

یک عدد برگر شرکتی ۳۰%، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان گرد
برگر معمولی
۳۰,۰۰۰ تومان

برگر دستی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
برگر دستی
۷۰,۰۰۰ تومان

برگر ذغالی

یک عدد برگر ذغالی دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
برگر ذغالی
۷۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا میکس، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
دوبل برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر تنوری

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، چیپس، قارچ، پنیر پیتزا میکس، سس قارچ، نان هات داگ
دوبل برگر تنوری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا میکس، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
چیز برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، پنیر پیتزا میکس، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
دوبل چیز برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، قارچ، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
قارچ برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

هات برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، یک عدد هات داگ ۷۰%، قارچ، پنیر پیتزا میکس، چیپس، نان هات داگ
هات برگر
۱۰۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، یک ورق ژامبون گوشت ۸۰%، پنیر پیتزا میکس، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان برگر
رویال برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد استیک فیله مرغ طعم دار شده با سس مخصوص ۱۱۰ گرمی، پنیر پیتزا میکس، قارچ، گوجه، خیارشور، سس، کاهو
چیکن برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کباب ترکی گوشت

۱۱۰ گرم کباب ترکی گوشت مغز ران گوساله، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کباب ترکی گوشت
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر ویژه

یک عدد استیک فیله مرغ طعم دار شده با سس مخصوص ۱۱۰ گرمی، یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، گوجه فرنگی، خیار شور، سس مخصوص، ...
ساندویچ سوپر ویژه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ شکاری تنوری

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۲۰ گرمی، یک عدد استیک فیله مرغ طعم دار شده با سس مخصوص ۱۱۰ گرمی، قارچ، چیپس، پنیر پیتزا میکس، نان...
ساندویچ شکاری تنوری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک تنوری

یک عدد استیک فیله مرغ طعم دار شده با سس مخصوص ۲۱۰ گرمی، قارچ، چیپس، پنیر پیتزا میکس، نان باگت فرانسوی
ساندویچ استیک تنوری
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ و قارچ

یک عدد استیک فیله مرغ طعم دار شده با سس مخصوص ۱۱۰ گرمی، قارچ، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ استیک مرغ و قارچ
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

۱۰۰ گرم سینه و ران مرغ ریش ریش شده، قارچ، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ مرغ و قارچ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات استیک

یک عدد هات داگ ۷۰%، یک عدد استیک فیله مرغ طعم دار شده با سس مخصوص ۱۱۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا میکس، چیپس، سس مخصوص، نان هات داگ
ساندویچ هات استیک
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ کراکف

نصف یک عدد هات داگ کراکف ۷۰%، ژامبون گوشت و مرغ ۸۰%، پنیر پیتزا میکس، قارچ، چیپس، سس مخصوص، نان هات داگ
ساندویچ هات داگ کراکف
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ ۷۰%، ژامبون گوشت و مرغ، ۳۰ گرم گوشت گوسفندی چرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا میکس، سس مخصوص، نان هات داگ
ساندویچ هات داگ ویژه
۸۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ کلاسیک

یک عدد هات داگ ۷۰%، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، سس مخصوص، نان هات داگ
ساندویچ هات داگ کلاسیک
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۵ ورق ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، چیپس، پنیر پیتزا میکس، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس مخصوص

۱.۵ عدد کوکتل گوشت ۵۵%، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ سوسیس مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری ساده

سوسیس مرغ ۵۵%، پیاز، رب گوجه فرنگی، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ سوسیس بندری ساده
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری با قارچ و پنیر

سوسیس مرغ ۵۵%، پیاز، رب گوجه فرنگی، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ سوسیس بندری با قارچ و پنیر
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس

۴ ورق ژامبون گوشت ۸۰%، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کالباس
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کتلت

۲ عدد کتلت، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ کتلت
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل

۵ قرص فلافل، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ فلافل
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل تنوری

۵ قرص فلافل، چیپس، پنیر پیتزا میکس، قارچ، نان باگت
ساندویچ فلافل تنوری
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۵ ورق ژامبون گوشت ۸۰%، گوجه فرنگی، خیار شور، کاهو، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۵۰,۰۰۰ تومان

بریان

مرغ بریان کامل

یک عدد مرغ بریان کامل
مرغ بریان کامل
۱۸۰,۰۰۰ تومان

نصف مرغ بریان

نصف مرغ کامل
نصف مرغ بریان
۹۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

کباب ترکی گوشت (پرسی)

۲۵۰ گرم کباب ترکی گوشت مغز ران گوساله، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲ عدد نان لواش، به همراه یک عدد سس مایونز و یک عدد سس کچاپ
کباب ترکی گوشت (پرسی)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

استیک فیله مرغ (پرسی)

یک عدد استیک فیله مرغ طعم دار شده با سس مخصوص ۳۰۰ گرمی، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲ عدد نان لواش، به همراه یک عدد سس مایونز و یک عدد سس...
استیک فیله مرغ (پرسی)
۹۰,۰۰۰ تومان

بندری (پرسی)

۲۷۰ گرم، سوسیس مرغ ۵۵%، پیاز، رب، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲ عدد نان لواش، به همراه یک عدد سس مایونز و یک عدد سس کچاپ
بندری (پرسی)
۶۵,۰۰۰ تومان

ماکارونی (پرسی)

۴۵۰ گرم ماکارونی، سویا، قارچ، گوجه، کاهو، خیارشور، ۲ عدد نان لواش، به همراه یک عدد سس مایونز و یک عدد سس کچاپ
ماکارونی (پرسی)
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

۱۶۰ گرم، کاهو، کلم سفید، گوجه فرنگی، خیار، هویج
سالاد فصل
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا میکس
سیب زمینی با پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۷,۵۰۰ تومان

میرندا

۷,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میرندا

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

میرندا

۱۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی عالیس

۳۳۰ میلی لیتر
 ماءالشعیر قوطی عالیس

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

انگور

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده

لیموناد

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
 ماءالشعیر خانواده عالیس

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۷,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده عالیس

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده عالیس
۲۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی یلتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان