جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

یک نفره
پیتزا مخصوص

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

چهار نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

جوان
پیتزا پپرونی

جوان

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

چهار نفره

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

جوان
پیتزا گوشت و قارچ

جوان

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص لوکانو

همبرگر مخصوص لوکانو
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا گوشت و قارچ چهارنفره

پیتزا گوشت و قارچ چهارنفره
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ چهارنفره

پیتزا مرغ و قارچ چهارنفره
۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

مینی
پیتزا مخصوص

مینی

۵۰,۰۰۰ تومان

جوان

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۹۵,۰۰۰ تومان

چهار نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

جوان
پیتزا گوشت و قارچ

جوان

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

جوان
پیتزا مرغ و قارچ

جوان

۶۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

جوان
پیتزا پپرونی

جوان

۷۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

چهار نفره

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

یک نفره
پیتزا رست بیف
۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

جوان
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

جوان

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره

۷۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص لوکانو

همبرگر مخصوص لوکانو
۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ذغالی

همبرگر ذغالی
۵۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

بانی برگر

بانی برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

یک نفره
سالاد فصل
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد ژامبون

یک نفره
سالاد ژامبون
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده
۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

یک نفره
سیب زمینی با پنیر
۵۰,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای (شش تکه)

پیاز حلقه ای (شش تکه)
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۲۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۲۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۲۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان