جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب برگ

چلو کباب برگ
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

چلو کباب چنجه
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس

چلو کباب میکس
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب تبریزی

چلو کباب تبریزی
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

چلو کباب نگینی
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

چلو کباب کوبیده
۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

چلو کباب کوبیده مخصوص
۱۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش شمال

چلو جوجه کباب ترش شمال
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (فیله)

چلو جوجه کباب (فیله)
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

چلو جوجه کباب
۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

چلو جوجه کباب مخصوص
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ

خوراک کباب برگ
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

خوراک کباب چنجه
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

خوراک کباب میکس
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تبریزی

خوراک کباب تبریزی
۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

خوراک کباب نگینی
۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

خوراک کباب کوبیده
۵,۵۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

خوراک کباب کوبیده مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش شمال

خوراک جوجه کباب ترش شمال
۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (فیله)

خوراک جوجه کباب (فیله)
۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

خوراک جوجه کباب
۵,۵۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۱۰,۰۰۰ تومان

بال کبابی

بال کبابی
۷,۰۰۰ تومان

کتف کبابی

کتف کبابی
۸,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۷,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
۷,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا
۱۶,۰۰۰ تومان

شوید پلو با ماهی قزل آلا

شوید پلو با ماهی قزل آلا
۱۶,۰۰۰ تومان

چلو گوشت

چلو گوشت
۱۳,۰۰۰ تومان

کوفته تبریزی

کوفته تبریزی
۱۱,۰۰۰ تومان

شیرین پلو

شیرین پلو
۱۱,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۹,۵۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت فسنجان

چلو خورشت فسنجان
۱۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۷,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۷,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۸,۵۰۰ تومان

چلو خورشت آلو اسفناج

چلو خورشت آلو اسفناج
۹,۰۰۰ تومان

غذای روزانه

عدس پلو

عدس پلو
۷,۵۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۲,۵۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۲,۵۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۲,۰۰۰ تومان

ماست و اسفناج

ماست و اسفناج
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

بطری

۱,۰۰۰ تومان

قوطی

۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۳,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۳,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

دوغ کوچک
۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی
۱,۰۰۰ تومان