جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا مخلوط

پیتزا مخلوط
۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات
۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

پیتزا مخصوص
۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی
۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

پیتزا ویژه
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

پیتزا قارچ و مرغ
۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

پیتزا قارچ و گوشت
۱۶,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر ذغالی

همبرگر ذغالی
۸,۰۰۰ تومان

همبرگر تنوری

همبرگر تنوری
۸,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

همبرگر مخصوص
۸,۰۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۹,۵۰۰ تومان

همبرگر قارچ و پنیر

همبرگر قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر قارچ و پنیر

رویال برگر قارچ و پنیر
۱۳,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ فلافل لبنانی

ساندویچ فلافل لبنانی
۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

ساندویچ سوسیس بندری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس کوکتل

ساندویچ سوسیس کوکتل
۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس هات داگ

ساندویچ سوسیس هات داگ
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری

ساندویچ سوسیس بلغاری
۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

ساندویچ فیله مرغ
۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری با قارچ و پنیر

ساندویچ ژامبون تنوری با قارچ و پنیر
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

ساندویچ ژامبون گوشت
۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ کرده با قارچ و پنیر
۶,۵۰۰ تومان

اسنک (دو تکه)

اسنک (دو تکه)
۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

نوشابه بطری
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

نوشابه خانواده
۴,۵۰۰ تومان

دلستر خانواده

دلستر خانواده
۴,۵۰۰ تومان

دوغ لیوانی

دوغ لیوانی
۱,۵۰۰ تومان