جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب لقمه نگین دار

چلو کباب لقمه نگین دار

با برنج ایرانی

۱۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

۲۲۰ گرم
چلو جوجه کباب ممتاز

با برنج ایرانی

۱۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه ممتاز

چلو کباب لقمه ممتاز

با برنج ایرانی

۱۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۱۸۰ گرم
چلو جوجه کباب مخصوص

با برنج ایرانی

۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

چلو کباب کوبیده مخصوص

با برنج ایرانی

۱۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی قزل آلا

چلو ماهی قزل آلا

با برنج ایرانی

۱۴,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ران سس پز

زرشک پلو با مرغ ران سس پز

با برنج ایرانی

۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

با برنج ایرانی

۹,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی

با برنج ایرانی

۹,۵۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب لقمه نگین دار

خوراک کباب لقمه نگین دار
۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

خوراک جوجه کباب ممتاز
۸,۵۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه ممتاز

خوراک کباب لقمه ممتاز
۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

خوراک جوجه کباب مخصوص
۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

خوراک کباب کوبیده مخصوص
۶,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی

خورشت قیمه سیب زمینی
۴,۵۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی

خورشت قورمه سبزی
۴,۵۰۰ تومان

پیش غذا و سالاد

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۲,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۲,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

بطری

۱,۰۰۰ تومان

قوطی

۱,۵۰۰ تومان

خانواده

۲,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر

قوطی

۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۲,۵۰۰ تومان

دوغ

دوغ

لیوانی

۱,۰۰۰ تومان

خانواده

۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی

کوچک

۵۰۰ تومان

خانواده

۱,۰۰۰ تومان