جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم
چلو کباب کوبیده

دو سیخ

۹۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

مرغ سرخ شده ۴۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم
زرشک پلو با مرغ سرخ شده

ران

۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

جوجه کباب سینه مرغ ۲۴۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم، نان فانتزی
خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ

۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

جوجه کباب با استخوان ۲۴۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم، نان فانتزی
خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ

۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

جوجه کباب فیله مرغ ۲۸۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم، نان فانتزی
خوراک جوجه کباب ممتاز

یک سیخ

۷۲,۰۰۰ تومان

شوید پلو با مرغ سرخ شده

مرغ سرخ شده ۴۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم شوید پلو با برنج ایرانی، دورچین: ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم
شوید پلو با مرغ سرخ شده

ران

۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب کامل

یک سیخ کباب کامل گوشت گوسفندی ۱۳۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم
چلو کباب کامل
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم
چلو کباب برگ
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۸۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم
چلو کباب کوبیده

دو سیخ

۹۵,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ساده
۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک بره کباب محمد

یک سیخ کباب بره فیله گوسفندی ۲۴۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم، نان فانتزی
خوراک بره کباب محمد
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۱۸۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم، نان فانتزی
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس محمد

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوسفندی ۱۲۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۲۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم...
خوراک کباب میکس محمد
۱۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۴۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم، نان فانتزی
خوراک کباب لقمه زعفرانی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۹۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم، نان فانتزی
خوراک کباب کوبیده

یک سیخ

۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

جوجه کباب سینه مرغ ۲۴۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم، نان فانتزی
خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ

۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

جوجه کباب با استخوان ۲۴۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم، نان فانتزی
خوراک جوجه کباب با استخوان

یک سیخ

۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

جوجه کباب فیله مرغ ۲۸۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم، نان فانتزی
خوراک جوجه کباب ممتاز

یک سیخ

۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب قفقازی

جوجه کباب سینه مرغ قفقازی ۳۰۰ گرمی، دورچین: گوجه کبابی، ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم، نان فانتزی
خوراک جوجه کباب قفقازی

یک سیخ

۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت گردن بره

۴۰۰ گرم گردن بره سس پز شده، دورچین: ته چین، خیارشور، لیموترش، کلم، نان فانتزی
خوراک گوشت گردن بره
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت ماهیچه بره

۴۰۰ گرم ماهیچه بره سس پز شده، دورچین: ته چین، خیارشور، لیموترش، کلم، نان فانتزی
خوراک گوشت ماهیچه بره
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ رتی

۴۰۰ گرم مرغ رتی (داخل فر آماده میشود)، دورچین: گوجه، ته چین، خیارشور، لیموترش، کلم، نان فانتزی
خوراک مرغ رتی

ران

۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

ماهی قزل آلا سرخ شده ۴۰۰ گرمی، دورچین: گوجه، ته چین، خیارشور، لیموترش، کلم، نان فانتزی
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۰۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

ته چین با مرغ

۴۰۰ گرم ران مرغ، ۴۰۰ گرم ته چین با برنج ایرانی، دورچین: خیارشور، لیمو ترش، کلم
ته چین با مرغ
۹۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

مرغ سرخ شده ۴۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، دورچین: ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم
زرشک پلو با مرغ سرخ شده

ران

۸۵,۰۰۰ تومان

شوید پلو با مرغ سرخ شده

مرغ سرخ شده ۴۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم شوید پلو با برنج ایرانی، دورچین: ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم
شوید پلو با مرغ سرخ شده

ران

۸۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا سرخ شده

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ شده ۴۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم
چلو ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۳۵,۰۰۰ تومان

شوید پلو با ماهی قزل آلا سرخ شده

یک عدد ماهی قزل آلا سرخ شده ۴۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم شوید پلو با برنج ایرانی، دورچین: ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم
شوید پلو با ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۳۵,۰۰۰ تومان

ته چین ساده (بدون مرغ)

۴۰۰ گرم ته چین با برنج ایرانی
ته چین ساده (بدون مرغ)
۴۵,۰۰۰ تومان

شوید پلو ساده

۳۰۰ گرم شوید پلو با برنج ایرانی، خلال، زرشک
شوید پلو ساده
۳۵,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۳۰ گرم گوشت گوسفندی و گوساله تکه ای، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی

۳۰۰ گرم خورشت قورمه سبزی، ۳۰ گرم گوشت گوسفندی و گوساله، بدون برنج
خورشت قورمه سبزی
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، سیب زمینی سرخ شده خلالی، ۳۰ گرم گوشت گوسفندی و گوساله تکه ای، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی

۳۰۰ گرم خورشت قیمه سیب زمینی، سیب زمینی سرخ کرده خلالی، ۳۰ گرم گوشت گوسفندی و گوساله، بدون برنج
خورشت قیمه سیب زمینی
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۳۰ گرم گوشت گوسفندی و گوساله تکه ای، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان

۳۰۰ گرم خورشت قیمه بادمجان، ۳۰ گرم گوشت گوسفندی و گوساله، بدون برنج
خورشت قیمه بادمجان
۳۰,۰۰۰ تومان

غذای فرنگی

جوجه چینی

۳۰۰ گرم فیله مرغ، ته چین، سیب زمینی سرخ کرده، خیارشور، لیمو ترش، کلم، سس
جوجه چینی
۹۵,۰۰۰ تومان

شنیسل مرغ

۳۰۰ گرم شنیسل سینه مرغ، سیب زمینی سرخ شده، دورچین: ته چین، خیارشور، لیمو ترش، کلم، سس قرمز
شنیسل مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل (یک نفره)

دست ساز، یک نفره
سالاد فصل (یک نفره)
۲۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

دست ساز، ۴ نفره
سالاد فصل
۹۵,۰۰۰ تومان

سوپ جو

یک نفره
سوپ جو
۱۲,۰۰۰ تومان

خورشت ماست

۳۰۰ گرم
خورشت ماست
۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت ماست

دست ساز
خورشت ماست

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره
ماست موسیر
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۶,۲۵۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۷,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۹,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۵۰۰ تومان