جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کوبیده معمولی

۳۵۰ گرم برنج ۱۰۰ گرم گوشت مخلوط گوجه کره زعفران
چلو کوبیده معمولی
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه معمولی

برنج ۳۵۰ گرم برنج سینه مرغ ۱۸۰ گرم گوجه کره
چلو جوجه معمولی
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه فیله حلزونی

۳۰۰ گرم برنج ، ۲۵۰ گرم فیله مرغ
چلو جوجه فیله حلزونی
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

۲۰۰ گرم فیله گوساله، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو کباب سلطانی
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

۳۰۰ گرم فیله گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو کباب برگ ممتاز
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازی

۱۰۰ گرم سینه مرغ، ۱۰۰ گرم فیله گوساله همراه با فلفل دلمه و پیاز، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو کباب قفقازی
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب یونانی

۱ سیخ، ۱۵۰ گرم فیله گوساله، ۱۵۰ گرم فیله مرغ (حلزونی شکل)، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو کباب یونانی
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

۱۵۰ گرم فیله مرغ، ۱۵۰ گرم فیله گوساله، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو کباب بختیاری
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

۲۰۰ گرم جوجه کباب، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو کباب وزیری
۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب زعفرانی ممتاز

۲۰۰ گرم کباب کوبیده، دورچین، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو کباب زعفرانی ممتاز
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب زعفرانی مخصوص

چلو کباب زعفرانی مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده زعفرانی نگین دار مخصوص

چلو کباب کوبیده زعفرانی نگین دار مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده زعفرانی نگین دار ممتاز

۲۰۰ گرم کباب کوبیده، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو کباب کوبیده زعفرانی نگین دار ممتاز
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو کباب کوبیده مخصوص (دو سیخ)
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده ممتاز (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو کباب کوبیده ممتاز (دو سیخ)
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۲۵۰ گرم سینه مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو جوجه کباب مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

۲۵۰ گرم فیله مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو جوجه کباب ممتاز
۴۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۳۵۰ گرم جوجه کباب، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو جوجه کباب با استخوان
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو کره
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

۲۰۰ گرم فیله گوساله، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده، دورچین
خوراک کباب سلطانی
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

۳۰۰گرم فیله گوساله
خوراک کباب برگ ممتاز
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی

۱۰۰ گرم سینه مرغ، ۱۰۰ گرم فیله گوساله همراه با فلفل دلمه و پیاز، دورچین
خوراک کباب قفقازی
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب فیله یونانی

یک سیخ، ۱۵۰ گرم فیله گوساله، ۱۵۰ گرم فیله مرغ (حلزونی شکل)، دورچین
خوراک کباب فیله یونانی
۵۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

۱۵۰ گرم فیله مرغ، ۱۵۰ گرم فیله گوساله، دورچین
خوراک کباب بختیاری
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

۲۰۰ گرم جوجه کباب، ۱۰۰ گرم کباب کوبیده، دورچین
خوراک کباب وزیری
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

۲۰۰ گرم کباب کوبیده، ۵۰ گرم سینه مرغ، دورچین
خوراک کباب نگین دار
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده معمولی (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده ۱۰۰ گرمی، دورچین
خوراک کباب کوبیده معمولی (دو سیخ)
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده زعفرانی (یک سیخ)

۲۰۰ گرم کباب کوبیده، دورچین
خوراک کباب کوبیده زعفرانی (یک سیخ)
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب فیله حلزونی

۳۰۰ گرم فیله مرغ، دورچین
خوراک جوجه کباب فیله حلزونی
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۲۵۰ گرم سینه مرغ، دورچین
خوراک جوجه کباب مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۳۵۰ گرم جوجه
خوراک جوجه کباب با استخوان
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه گوسفندی

۴۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، دورچین
خوراک ماهیچه گوسفندی
۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک گوشت گوسفندی

۴۰۰ گرم گوشت گوسفندی، دورچین
خوراک گوشت گوسفندی
۶۵,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

۱ عدد ران و سینه مرغ (۷۰۰ گرم)، دورچین
خوراک اکبر جوجه
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلای کبابی یا سرخ شده، دورچین
خوراک ماهی
۴۲,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ، دورچین
خوراک مرغ
۲۷,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۸۰ گرم گوشت گوسفندی
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۱۸,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۸۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی سرخ شده
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۱۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه گوسفندی

۴۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو ماهیچه گوسفندی
۹۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی

۴۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
باقالی پلو با ماهیچه گوسفندی
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو گوشت گوسفندی

۴۰۰گرم گوشت گوسفندی-۴۰۰گرم برنج ۱۰۰%ایرانی
چلو گوشت گوسفندی
۷۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گوشت گوسفندی

۴۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
باقالی پلو با گوشت گوسفندی
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

مرغ کوچک
چلو اکبر جوجه
۵۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلای کبابی یا سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو ماهی قزل آلا
۵۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهی

۴۰۰ گرم ماهی قزل آلای کبابی یا سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
باقالی پلو با ماهی
۵۲,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
زرشک پلو با مرغ
۳۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ ممتاز

زرشک پلو با مرغ ممتاز
۴۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

۳۵۰ گرم ران مرغ، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
باقالی پلو با مرغ
۴۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۸۰ گرم گوشت گوسفندی، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو خورشت قورمه سبزی
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۸۰ گرم گوشت گوسفندی، سیب زمینی سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۸۰ گرم گوشت گوسفندی، بادمجان سرخ شده، ۴۰۰ گرم برنج ۱۰۰% ایرانی هاشمی
چلو خورشت قیمه بادمجان
۲۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو پیچ، خیار، گوجه، هویج، سس تک نفره
سالاد فصل
۸,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۸,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۳,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

ماست چکیده
۸,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۱,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۶,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۱۱,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۳,۰۰۰ تومان