جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو دست همایونی نمونه (۳ نفره)

چلو دست همایونی نمونه (3 نفره)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب هشت لیک

چلو کباب هشت لیک
۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص مرشد

چلو کباب برگ مخصوص مرشد
۴,۲۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی مخصوص مرشد

چلو کباب سلطانی مخصوص مرشد
۵۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی با کوبیده گوشت شتر

چلو کباب سلطانی با کوبیده گوشت شتر
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری (ران)

چلو کباب وزیری (ران)
۴۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری (سینه)

چلو کباب وزیری (سینه)
۴۱,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص مرشد

چلو کباب کوبیده مخصوص مرشد
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص مرشد (ران)

چلو جوجه کباب مخصوص مرشد (ران)
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص مرشد (سینه)

چلو جوجه کباب مخصوص مرشد (سینه)
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو کره

چلو کره
۷,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک دست همایونی نمونه

خوراک دست همایونی نمونه
۱۷,۵۰۰ تومان

خوراک هشت لیک

خوراک هشت لیک
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص گوسفندی

خوراک کباب برگ مخصوص گوسفندی
۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی مخصوص مرشد

خوراک کباب سلطانی مخصوص مرشد
۵۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی با کوبیده گوشت شتر

خوراک کباب سلطانی با کوبیده گوشت شتر
۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری (سینه)

خوراک کباب وزیری (سینه)
۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری (ران)

خوراک کباب وزیری (ران)
۳۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده گوشت شتر

خوراک کباب کوبیده گوشت شتر
۲۱,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص مرشد

خوراک کباب کوبیده مخصوص مرشد
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص مرشد (سینه)

خوراک جوجه کباب مخصوص مرشد (سینه)
۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص مرشد (ران)

خوراک جوجه کباب مخصوص مرشد (ران)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک گردن

خوراک گردن
۷۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو گردن

چلو گردن
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۱۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۵,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافی)

خورشت قیمه بادمجان (اضافی)
۱۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافی)

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافی)
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

میرزاقاسمی

میرزاقاسمی
۱۴,۰۰۰ تومان

ماست موسیر مخصوص

ماست موسیر مخصوص
۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۵,۰۰۰ تومان

بورانی بادمجان

بورانی بادمجان
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

سالاد شیرازی
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ

دوغ

کوچک

۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۵,۰۰۰ تومان

شربت مخصوص مرشد

سکنجبین، زعفران، بیدمشک، گلاب
شربت مخصوص مرشد

کوچک

۴,۰۰۰ تومان

بزرگ

۵,۰۰۰ تومان