جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

مرغ سوخاری آریو اکباتان

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا مخصوص، کالباس، پپرونی، فیله مرغ، زیتون، فلفل دلمه ای، سس یک نفره
پیتزا مخصوص

(۲۹ سانتی‌متری)

۱۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا مخصوص، پپرونی، فلفل هالوپینو، ادویه مخصوص، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس یک نفره
پیتزا پپرونی

(۲۹ سانتی‌متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا مخصوص، گوشت تکه ای گوساله، سس گوجه فرنگی، زیتون سبز، ادویه مخصوص، قارچ، پنیر موزارلا، سس یک نفره
پیتزا گوشت و قارچ

(۲۹ سانتی‌متری)

۲۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا مخصوص، سس گوجه فرنگی، فیله مرغ طعم دار شده، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا اسپشیال

(۲۹ سانتی‌متری)

۲۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

خمیر پیتزا مخصوص، ژامبون گوشت، پپرونی، سوسیس، ادویه مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس یک نفره
پیتزا میکس

(۲۹ سانتی‌متری)

۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، کدو کبابی، قارچ، گوجه فرنگی، زیتون، فلفل دلمه ای، سس گوجه فرنگی، سس سیر، ادویه مخصوص، ریحان تازه، پنیر موزارلا،...
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

(۲۹ سانتی‌متری)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

دینر

۳ تکه مرغ سوخاری به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن، سس یک نفره
دینر

(اسپایسی)

۱۵۷,۰۰۰ تومان

(نرمال)

۱۵۷,۰۰۰ تومان

اسنک

۲ تکه مرغ سوخاری به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن، سس یک نفره
اسنک

(اسپایسی)

۱۲۶,۰۰۰ تومان

(نرمال)

۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن

خمیر پیتزا مخصوص، بیکن، سس گوجه فرنگی، ادویه مخصوص، پنیر موزارلا، سس یک نفره
پیتزا بیکن

(۲۹ سانتی‌متری)

۱۶۲,۰۰۰ تومان

سبد خانواده

۳ تکه مرغ سوخاری، ۶ تکه بال سوخاری، ۴ تکه فیله مرغ کریسپی به همراه ۲ پرس سیب زمینی سرخ کرده، ۲ عدد سالاد کلم، یک عدد نوشابه خانواد...
سبد خانواده

(نرمال)

۱۵
۳۶۳,۰۰۰ ۳۰۸,۵۵۰ تومان

(اسپایسی)

۱۵
۳۶۳,۰۰۰ ۳۰۸,۵۵۰ تومان

پیتزا قارچ

خمیر پیتزا مخصوص، قارچ، سس گوجه فرنگی، ادویه مخصوص، پنیر موزالا، سس یک نفره
پیتزا قارچ

(۲۹ سانتی‌متری)

۱۴۱,۰۰۰ تومان

فیله کریسپی (سه تکه)

۳ تکه فیله مرغ کریسپی به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن، سس یک نفره
فیله کریسپی (سه تکه)
۱۲۶,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

منوی خانواده

۱۲ تکه مرغ سوخاری به همراه ۴ پرس سیب زمینی سرخ کرده، ۴ عدد سالاد کلم، یک عدد نوشابه خانواده ۱.۵ لیتری، ۴ عدد نان بروتچن، سس یک نفر...
منوی خانواده

(نرمال)

۱۵
۵۵۹,۰۰۰ ۴۷۵,۱۵۰ تومان

(اسپایسی)

۱۵
۵۵۹,۰۰۰ ۴۷۵,۱۵۰ تومان

(میکس نرمال و اسپایسی)

۱۵
۵۵۹,۰۰۰ ۴۷۵,۱۵۰ تومان

منوی اکونومی

۱۵ تکه مرغ سوخاری به همراه ۵ پرس سیب زمینی سرخ کرده، ۵ عدد سالاد کلم، یک عدد نوشابه خانواده ۱.۵ لیتری، ۵ عدد نان بروتچن، سس یک نفر...
منوی اکونومی

(نرمال)

۱۵
۶۳۷,۰۰۰ ۵۴۱,۴۵۰ تومان

(اسپایسی)

۱۵
۶۳۷,۰۰۰ ۵۴۱,۴۵۰ تومان

(میکس نرمال و اسپایسی)

۱۵
۶۳۷,۰۰۰ ۵۴۱,۴۵۰ تومان

سبد خانواده

۳ تکه مرغ سوخاری، ۶ تکه بال سوخاری، ۴ تکه فیله مرغ کریسپی به همراه ۲ پرس سیب زمینی سرخ کرده، ۲ عدد سالاد کلم، یک عدد نوشابه خانواد...
سبد خانواده

(نرمال)

۱۵
۳۶۳,۰۰۰ ۳۰۸,۵۵۰ تومان

(اسپایسی)

۱۵
۳۶۳,۰۰۰ ۳۰۸,۵۵۰ تومان

پیتزا

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا مخصوص، سس گوجه فرنگی، فیله مرغ طعم دار شده، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس یک نفره
پیتزا اسپشیال

(۲۹ سانتی‌متری)

۲۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا مخصوص، کالباس، پپرونی، فیله مرغ، زیتون، فلفل دلمه ای، سس یک نفره
پیتزا مخصوص

(۲۹ سانتی‌متری)

۱۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

خمیر پیتزا مخصوص، ژامبون گوشت، پپرونی، سوسیس، ادویه مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس یک نفره
پیتزا میکس

(۲۹ سانتی‌متری)

۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا مخصوص، پپرونی، فلفل هالوپینو، ادویه مخصوص، سس گوجه فرنگی، پنیر موزارلا، سس یک نفره
پیتزا پپرونی

(۲۹ سانتی‌متری)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن

خمیر پیتزا مخصوص، بیکن، سس گوجه فرنگی، ادویه مخصوص، پنیر موزارلا، سس یک نفره
پیتزا بیکن

(۲۹ سانتی‌متری)

۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

خمیر پیتزا مخصوص، قارچ، سس گوجه فرنگی، ادویه مخصوص، پنیر موزالا، سس یک نفره
پیتزا قارچ

(۲۹ سانتی‌متری)

۱۴۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا مخصوص، کدو کبابی، قارچ، گوجه فرنگی، زیتون، فلفل دلمه ای، سس گوجه فرنگی، سس سیر، ادویه مخصوص، ریحان تازه، پنیر موزارلا،...
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

(۲۹ سانتی‌متری)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا مخصوص، گوجه فرنگی، سس گوجه فرنگی، سس سیر، ادویه، زیتون، مخصوص، پنیر موزارلا، سس یک نفره
پیتزا مارگاریتا

(۲۹ سانتی‌متری)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

خمیر پیتزا مخصوص، گوشت تکه ای گوساله، سس گوجه فرنگی، زیتون سبز، ادویه مخصوص، قارچ، پنیر موزارلا، سس یک نفره
پیتزا گوشت و قارچ

(۲۹ سانتی‌متری)

۲۰۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن آریو

خمیر پیتزا مخصوص، فیله مرغ گریل شده، قارچ، زیتون، سس گوجه فرنگی، ادویه مخصوص، پنیر موزارلا، سس یک نفره
پیتزا چیکن آریو

(۲۹ سانتی‌متری)

۱۶۲,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر (ساده)

یک عدد برگر گوشت ۱۵۰ گرمی، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد مک، سس یک نفره
همبرگر (ساده)
۱۰۹,۰۰۰ تومان

دوبل برگر (ساده)

۲ عدد برگر گوشت ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد مک، سس یک نفره
دوبل برگر (ساده)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر (ساده)

یک عدد برگر گوشت ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد مک، سس یک نفره
چیز برگر (ساده)
۱۲۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر (ساده)

یک عدد برگر گوشت ۱۵۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد مک، سس یک نفره
قارچ برگر (ساده)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر (ساده)

یک عدد برگر گوشت ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد مک، سس یک نفره
هالوپینو برگر (ساده)
۱۲۹,۰۰۰ تومان

مایتی برگر (ساده)

۲ عدد سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، ریحان تازه، سس مخصوص اریو نان گرد مک، سس یک نفره
مایتی برگر (ساده)
۱۳۶,۰۰۰ تومان

میکس برگر (ساده)

یک عدد برگر گوشت ۱۵۰ گرمی، یک عدد سینه مرغ سوخاری، سس مخصوص، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد مک، سس یک نفره
میکس برگر (ساده)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

گریل چیکن برگر (ساده)

یک عدد برگر مرغ گریل شده ۱۵۰ گرمی، کاهو، ریحان، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان گرد مک، سس یک نفره
گریل چیکن برگر (ساده)
۹۹,۰۰۰ تومان

چیکن فیله برگر (ساده)

یک عدد سینه مرغ، پنیر گودا، کاهو، ریحان، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان گرد مک، سس یک نفره
چیکن فیله برگر (ساده)
۱۱۱,۰۰۰ تومان

همبرگر کمبو

همبرگر (کمبو)

یک عدد برگر گوشت ۱۵۰ گرمی، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد مک، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نوشابه قوطی ۳۳۰ می...
همبرگر (کمبو)
۱۷۱,۰۰۰ تومان

دوبل برگر (کمبو)

۲ عدد برگر گوشت ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، سس مخصوص، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد مک، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک نوشابه قوطی ...
دوبل برگر (کمبو)
۲۲۷,۰۰۰ تومان

چیز برگر (کمبو)

یک عدد برگر گوشت ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد مک، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک نوشابه قوطی ۳۳۰ میلی لیتری،...
چیز برگر (کمبو)
۱۸۹,۰۰۰ تومان

قارچ برگر (کمبو)

یک عدد برگر گوشت ۱۵۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد مک، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک نوشا...
قارچ برگر (کمبو)
۱۹۲,۰۰۰ تومان

هالوپینو برگر (کمبو)

یک عدد برگر گوشت ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد مک، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک نوشابه...
هالوپینو برگر (کمبو)
۱۸۹,۰۰۰ تومان

مایتی برگر (کمبو)

۲ عدد سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، ریحان تازه، سس مخصوص، نان گرد مک، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک نوشابه قوط...
مایتی برگر (کمبو)
۱۹۵,۰۰۰ تومان

میکس برگر (کمبو)

یک عدد برگر گوشت ۱۵۰ گرمی، یک عدد سینه مرغ سوخاری، سس مخصوص، پنیر گودا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، نان گرد مک، به همراه سیب زمینی ...
میکس برگر (کمبو)
۲۱۳,۰۰۰ تومان

گریل چیکن برگر (کمبو)

یک عدد برگر مرغ گریل شده ۱۵۰ گرمی، کاهو، ریحان، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان گرد مک، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک نوشابه قوطی ۳۳۰ ...
گریل چیکن برگر (کمبو)
۱۵۸,۰۰۰ تومان

چیکن فیله برگر (کمبو)

یک عدد سینه مرغ، پنیر گودا، کاهو، ریحان، گوجه فرنگی، سس مخصوص، نان گرد مک، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک نوشابه قوطی ۳۳۰ میلی لی...
چیکن فیله برگر (کمبو)
۱۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف

۹۰ گرم گوشت، قارچ و پنیر، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ رست بیف
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ زینگر (ساده)

۲۰۰ گرم سینه مرغ سوخاری، کاهو، ریحان تازه، سس مخصوص، نان گرد سس یک نفره
ساندویچ زینگر (ساده)
۱۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ زینگر با پنیر (ساده)

۲۰۰ گرم سینه مرغ سوخاری . کاهو. ریحان تازه. پنیر گودا. سس مخصوص. نان گرد. سس یک نفر
ساندویچ زینگر با پنیر (ساده)
۱۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر اسپایسی زینگر (ساده)

۲۰۰ گرم سینه مرغ سوخاری، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، پنیر، ریحان، سس مخصوص، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ سوپر اسپایسی زینگر (ساده)
۱۲۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ پانینی (ساده)

۲۰۰ گرم فیله مرغ سوخاری، ریحان، کدو سرخ شده، پنیر گودا، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ پانینی (ساده)
۱۰۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیلر (ساده)

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، ریحان تازه، گوجه فرنگی، کاهو، ۲ اسلایس ژامبون گوشت، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ فیلر (ساده)
۱۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (ساده)

یک عدد هات داگ، گوجه فرنگی، کاهو، خیار شور، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ هات داگ (ساده)
۹۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (ساده)

یک عدد هات داگ، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه فرنگی، کاهو، خیار شور، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ هات داگ ویژه (ساده)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ داگ دان (ساده)

۲ عدد سینه مرغ سوخاری، پنیر گودا، پنیر پیتزا، نصف هات داگ، (سرو بدون نان)
ساندویچ داگ دان (ساده)
۱۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ کینگ دان (ساده)

۲ عدد سینه مرغ سوخاری، یک عدد برگر گوشت ۱۵۰ گرمی، پنیر پیتزا، پیتزا گودا، (سرو بدون نان)
ساندویچ کینگ دان (ساده)
۱۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ساب مارین (ساده)

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ ساب مارین (ساده)
۱۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم (ساده)

فیله مرغ سوخاری، ژامبون مرغ، ریحان، گوجه فرنگی، کاهو، پنیر گودا، نان باگت، سس یک نفره
ساندویچ سوپریم (ساده)
۱۲۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کمبو

ساندویچ رست بیف (کمبو)

۹۰ گرم گوشت، قارچ و پنیر، سس مخصوص، کاهو، گوجه، خیارشور
ساندویچ رست بیف (کمبو)
۲۱۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ زینگر (کمبو)

۲۰۰ گرم سینه مرغ سوخاری، کاهو، ریحان تازه، سس مخصوص، نان باگت، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک نوشابه قوطی ۳۳۰ میلی لیتری، سس یک ن...
ساندویچ زینگر (کمبو)
۱۶۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ زینگر با پنیر (کمبو)

۲۰۰ گرم سینه مرغ سوخاری، کاهو، ریحان تازه، پنیر گودا، سس مخصوص، نان گرد، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک نوشابه قوطی
ساندویچ زینگر با پنیر (کمبو)
۱۷۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپر اسپایسی زینگر (کمبو)

۲۰۰ گرم سینه مرغ سوخاری، فلفل هالوپینو، کاهو، گوجه، پنیر، ریحان، سس مخصوص، نان باگت، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک نوشابه قوطی ۳...
ساندویچ سوپر اسپایسی زینگر (کمبو)
۱۸۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ پانینی (کمبو)

۲۰۰ گرم فیله مرغ سوخاری، ریحان، کدو سرخ شده، پنیر گودا، نان باگت، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک نوشابه قوطی ۳۳۰ میلی لیتری، سس ...
ساندویچ پانینی (کمبو)
۱۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیلر (کمبو)

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، ریحان تازه، گوجه فرنگی، کاهو، ۲ اسلایس ژامبون گوشت، نان باگت، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک نوشابه قوطی ۳...
ساندویچ فیلر (کمبو)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ (کمبو)

یک عدد هات داگ، گوجه فرنگی، کاهو، خیار شور، نان باگت، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک نوشابه قوطی ۳۳۰ میلی لیتری، سس یک نفره
ساندویچ هات داگ (کمبو)
۱۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (کمبو)

یک عدد هات داگ، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه فرنگی، کاهو، خیار شور، نان باگت، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک نوشابه قوطی ۳۳۰ میلی لیتری...
ساندویچ هات داگ ویژه (کمبو)
۱۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ داگ دان (کمبو)

۲ عدد سینه مرغ سوخاری، پنیر گودا، پنیر پیتزا، نصف هات داگ، (سرو بدون نان)، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک نوشابه قوطی ۳۳۰ میلی لی...
ساندویچ داگ دان (کمبو)
۲۰۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کینگ دان (کمبو)

۲ عدد سینه مرغ سوخاری، یک عدد برگر گوشت ۱۵۰ گرمی، پنیر پیتزا، پیتزا گودا، (سرو بدون نان)، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک نوشابه ق...
ساندویچ کینگ دان (کمبو)
۲۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ساب مارین (کمبو)

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر پیتزا، نان باگت، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک نوشابه ...
ساندویچ ساب مارین (کمبو)
۱۹۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوپریم (کمبو)

فیله مرغ سوخاری، ژامبون مرغ، ریحان، گوجه فرنگی، کاهو، پنیر گودا، نان باگت، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک نوشابه قوطی ۳۳۰ میلی لی...
ساندویچ سوپریم (کمبو)
۱۸۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

مرغ سوخاری ۶ تکه

۶ تکه مرغ سوخاری به همراه دوپرس سیب زمینی سرخ کرده. دو عدد سالاد کلم. دو عدد نان بروتچن. سس تک نفره
مرغ سوخاری 6 تکه
۲۸۷,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری ۶ تکه نرمال

۶ تکه مرغ سوخاری به همراه دو پرس سیب زمینی سرخ کرده. دو عدد سالاد کلم . دو عدد نان بروتچن . سس تک نفره
مرغ سوخاری 6 تکه نرمال
۲۸۷,۰۰۰ تومان

مرغ سوخاری ۶ تکه اسپایسی

۶ تکه مرغ سوخاری به همراه دو پرس سیب زمینی سرخ کرده. دو عدد سالاد کلم. دو عدد نان بروتچن. سس تک نفره
مرغ سوخاری 6 تکه اسپایسی
۲۸۷,۰۰۰ تومان

تک سوخاری نرمال

یک تکه مرغ سوخاری. سس تک نفره
تک سوخاری نرمال
۴۲,۰۰۰ تومان

تک سوخاری اسپایسی

یک تکه مرغ سوخاری. سس تک نفره
تک سوخاری اسپایسی
۴۲,۰۰۰ تومان

تک فیله

یک تکه فیله سوخاری . سس تک نفره
تک فیله
۳۸,۰۰۰ تومان

اسنک

۲ تکه مرغ سوخاری به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن، سس یک نفره
اسنک

(نرمال)

۱۲۶,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۲۶,۰۰۰ تومان

دینر

۳ تکه مرغ سوخاری به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن، سس یک نفره
دینر

(نرمال)

۱۵۷,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۵۷,۰۰۰ تومان

اکستریم

یک تکه مرغ سوخاری، ساندویچ زینگر (۲۰۰ گرم سینه مرغ سوخاری، کاهو، ریحان تازه، سس مخصوص، نان باگت) به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک ع...
اکستریم

(نرمال)

۱۶۴,۰۰۰ تومان

(اسپایسی)

۱۶۴,۰۰۰ تومان

فیله کریسپی (سه تکه)

۳ تکه فیله مرغ کریسپی به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم، یک عدد نان بروتچن، سس یک نفره
فیله کریسپی (سه تکه)
۱۲۶,۰۰۰ تومان

فیله کریسپی (پنج تکه)

۵ تکه فیله مرغ کریسپی به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم، ۱ عدد نان بروتچن، سس یک نفره
فیله کریسپی (پنج تکه)
۱۷۸,۰۰۰ تومان

فیله کریسپی (نه تکه)

۹ تکه فیله مرغ کریسپی به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم، ۲ عدد نان بروتچن، سس یک نفره
فیله کریسپی (نه تکه)
۳۱۸,۰۰۰ تومان

چیکن استیس

۲ سیخ سینه مرغ لقمه ای تند به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم، ۱عدد نان بروچن سس یک نفره
چیکن استیس
۱۲۶,۰۰۰ تومان

جت شریمپو

۱۰ عدد میگو سوخاری، سس سیر به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم، ۳ عدد نان بروتچن، سس یک نفره
جت شریمپو
۱۶۵,۰۰۰ تومان

شریمپو پلاس

۱۰ عدد میگو سوخاری، سس سیر، قارچ سوخاری به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد سالاد کلم، ۱عدد نان بروتچن، سس یک نفره
شریمپو پلاس
۱۹۲,۰۰۰ تومان

دبل دان (ساده)

۲ عدد سینه مرغ سوخاری، پنیر گودا، پنیر لازانیا، ژامبون گوشت، سس مخصوص
دبل دان (ساده)
۱۴۷,۰۰۰ تومان

دبل دان (کمبو)

۲ عدد سینه مرغ سرخاری (زینگر)، پنیر گودا سفید و زرد، ژامبون گوشت، به همراه سیب زمینی سرخ کرده، یک نوشابه قوطی ۳۳۰ میلی لیتری، سس ی...
دبل دان (کمبو)
۲۰۷,۰۰۰ تومان

سوخاری خانواده

منوی خانواده

۱۲ تکه مرغ سوخاری به همراه ۴ پرس سیب زمینی سرخ کرده، ۴ عدد سالاد کلم، یک عدد نوشابه خانواده ۱.۵ لیتری، ۴ عدد نان بروتچن، سس یک نفر...
منوی خانواده

(نرمال)

۱۵
۵۵۹,۰۰۰ ۴۷۵,۱۵۰ تومان

(اسپایسی)

۱۵
۵۵۹,۰۰۰ ۴۷۵,۱۵۰ تومان

(میکس نرمال و اسپایسی)

۱۵
۵۵۹,۰۰۰ ۴۷۵,۱۵۰ تومان

منوی اکونومی

۱۵ تکه مرغ سوخاری به همراه ۵ پرس سیب زمینی سرخ کرده، ۵ عدد سالاد کلم، یک عدد نوشابه خانواده ۱.۵ لیتری، ۵ عدد نان بروتچن، سس یک نفر...
منوی اکونومی

(نرمال)

۱۵
۶۳۷,۰۰۰ ۵۴۱,۴۵۰ تومان

(اسپایسی)

۱۵
۶۳۷,۰۰۰ ۵۴۱,۴۵۰ تومان

(میکس نرمال و اسپایسی)

۱۵
۶۳۷,۰۰۰ ۵۴۱,۴۵۰ تومان

سبد خانواده

۳ تکه مرغ سوخاری، ۶ تکه بال سوخاری، ۴ تکه فیله مرغ کریسپی به همراه ۲ پرس سیب زمینی سرخ کرده، ۲ عدد سالاد کلم، یک عدد نوشابه خانواد...
سبد خانواده

(نرمال)

۱۵
۳۶۳,۰۰۰ ۳۰۸,۵۵۰ تومان

(اسپایسی)

۱۵
۳۶۳,۰۰۰ ۳۰۸,۵۵۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی ساده

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس یک نفره
سیب زمینی ساده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با سس قارچ

۱۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس قارچ
سیب زمینی با سس قارچ
۷۱,۰۰۰ تومان

مرغ پاپکورنی

۱۴ تکه مرغ سرخ شده با آرد سوخاری، سس یک نفره
مرغ پاپکورنی
۷۴,۰۰۰ تومان

ناگت مرغ

۹ عدد ناگت مرغ، سس یک نفره
ناگت مرغ
۷۱,۰۰۰ تومان

بال تند سوخاری

۶ تکه بال مرغ با تندی ملایم
بال تند سوخاری
۸۱,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۲ عدد قارچ سوخاری شده، سس یک نفره
قارچ سوخاری
۷۱,۰۰۰ تومان

پیاز حلقه ای

۶ حلقه پیاز سوخاری
پیاز حلقه ای
۵۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا، سس سیر و پنیر، سس یک نفره
نان سیر
۷۷,۰۰۰ تومان

سس چیلی تای

سس چیلی تای
۷,۰۰۰ تومان

سس سیر

سس سیر
۷,۰۰۰ تومان

نان بروچن (اضافه)

یک عدد نان بروتچن
نان بروچن (اضافه)
۳,۰۰۰ تومان

سس دیپ چدار

سس دیپ چدار
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو، ۲ تکه فیله مرغ سوخاری، نان تست، زیتون سبز، پنیر پارمزان، سس سزار
سالاد سزار
۱۰۱,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه گیلاسی، زیتون اسلایسی، هویج، سس هزار جزیره مخصوص
سالاد فصل
۵۹,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج، سس مخصوص
سالاد کلم
۱۴,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۵,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۵,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۵,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۳,۶۰۰ تومان

کلاسیک

۱۳,۶۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۶۰۰ تومان

هلو

۱۳,۶۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

اب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
اب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان