جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک کباب کوبیده

۳۰۰ گرم مخلوط قلوه گاه گوسفند و گوساله، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان، نارنج، گوجه
خوراک کباب کوبیده
۸۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

۵۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ریحان، پیاز، کلم بنفش، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

۲۵۰ گرم سینه مرغ، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان، نارنج، گوجه
خوراک جوجه کباب
۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

۲۵۰ گرم سینه مرغ بدون استخوان، برنج ایرانی، دورچین
چلو جوجه کباب
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده، ۳۰۰ گرم مخلوط قلوه گاه گوسفند و گوساله، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان، نارنج، گوجه
چلو کباب کوبیده
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب

کته کباب

۲۵۰ گرم راسته گوسفندی، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی
کته کباب
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کته کباب

۲۵۰گرم چنجه گوسفندی
خوراک کته کباب
۱۷۰,۰۰۰ تومان

کوفته تبریزی

۲ عدد کوفته ۲۰۰ گرمی
کوفته تبریزی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ گوسفندی

یک سیخ کباب برگ گوشت مغز راسته گوسفندی ۳۰۰ گرمی، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب برگ گوسفندی
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب شیشلیک

۵۰۰ گرم راسته شاندیزی، برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب شیشلیک
۲۹۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

۳۰۰ گرم راسته گوسفندی، برنج ایرانی، دورچین
چلو کباب برگ مخصوص
۲۵۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب ترش

۲۵۰ گرم مغز ران گوسفندی، مغز گردو، سبزی معطر، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان، نارنج، گوجه
چلو کباب ترش
۲۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده، ۳۰۰ گرم مخلوط قلوه گاه گوسفند و گوساله، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان، نارنج، گوجه
چلو کباب کوبیده
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

۲۵۰ گرم سینه مرغ بدون استخوان، برنج ایرانی، دورچین
چلو جوجه کباب
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

یک سیخ جوجه کباب ۸۰۰ گرمی کامل، برنج ایرانی، دورچین
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ترش

۲۵۰ گرم فیله مرغ زعفرانی، مغز گردو، سبزی معطر، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان، نارنج، گوجه
چلو جوجه کباب ترش
۱۴۵,۰۰۰ تومان

چلو ماهیچه گوسفندی

۶۰۰ گرم ماهیچه گوسفندی، ۲۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو ماهیچه گوسفندی
۲۷۵,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب شیشلیک

۵۰۰ گرم راسته گوسفندی، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان، نارنج، گوجه
خوراک کباب شیشلیک
۲۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص

۲۵۰ گرم راسته گوسفندی، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان، نارنج، گوجه
خوراک کباب برگ مخصوص
۲۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب ترش

۲۵۰ گرم فیله گوساله، مغز گردو، سبزی معطر، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان، نارنج، گوجه
خوراک کباب ترش
۱۸۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۳۰۰ گرم مخلوط قلوه گاه گوسفند و گوساله، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان، نارنج، گوجه
خوراک کباب کوبیده
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

۲۵۰ گرم سینه مرغ، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان، نارنج، گوجه
خوراک جوجه کباب
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۶۰۰ گرم جوجه کباب با استخوان، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان، نارنج، گوجه
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

۲۵۰ گرم فیله مرغ زعفرانی، مغز گردو، سبزی معطر، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان، نارنج، گوجه
خوراک جوجه کباب ترش
۱۰۵,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

۵ تکه گوجه کبابی
گوجه کبابی (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ سرخ شده

۵۰۰ گرم ران مرغ، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان
خوراک مرغ سرخ شده
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

۶۰۰ گرم مرغ، رب انار، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان
خوراک اکبر جوجه
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ ناردونی

۴۰۰ گرم ران مرغ، آلو بخارا، دانه انار، رب انار و نارنج، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان
خوراک مرغ ناردونی
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهیچه

۴۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، دورچین مخصوص، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان
خوراک ماهیچه
۲۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک گردن

۵۰۰ گرم گردن گوسفندی، دورچین مخصوص، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان
خوراک گردن
۲۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان
خوراک ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۱۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

زرشک پلو با مرغ سرخ شده

۵۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ریحان، پیاز، کلم بنفش، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
زرشک پلو با مرغ سرخ شده
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو اکبر جوجه

۶۰۰ گرم مرغ، رب انار، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان
چلو اکبر جوجه
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چلو مرغ ناردونی

۴۰۰ گرم ران مرغ، آلو بخارا، دانه انار، رب انار و نارنج، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان
چلو مرغ ناردونی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ته چین دماوندی با گوشت گوسفندی

ته چین دماوندی با گوشت گوسفندی
۲۲۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهیچه

۴۵۰ گرم ماهیچه گوسفندی، باقالی، دورچین مخصوص، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان
باقالی پلو با ماهیچه
۲۸۵,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن

۵۰۰ گرم گردن گوسفندی، دورچین مخصوص، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان
باقالی پلو با گردن
۲۷۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ سرخ شده

۵۰۰ گرم ران مرغ، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان
باقالی پلو با مرغ سرخ شده
۱۲۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهی قزل آلا سرخ شده

۵۰۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان
باقالی پلو با ماهی قزل آلا سرخ شده
۱۶۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
باقالی پلو
۵۰,۰۰۰ تومان

غذای سنتی

دیزی مخصوص

۱۰۰ گرم راسته گوسفندی، ۵۰ گرم دنبه، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان
دیزی مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان
کشک بادمجان
۶۰,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان
میرزا قاسمی
۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۱۰۰ گرم گوشت ران و دست گوسفندی، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان
چلو خورشت قورمه سبزی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۱۰۰ گرم گوشت ران و دست گوسفندی، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۱۰۰ گرم گوشت ران و دست گوسفندی، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۱۰۰ گرم گوشت ران و دست گوسفندی، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۶۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

۴۰۰ گرم ران مرغ، گردو، رب انار و نارنج، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان
چلو خورشت فسنجان
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت فسنجان (اضافه)

۴۰۰ گرم ران مرغ، گردو، رب انار و نارنج، ریحان، پیاز، کلم بنفش، نان
خورشت فسنجان (اضافه)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد انتراکت

فیله استیک، کاهو، گردو، ترب، گوجه گیلاسی، سس انتراکت
سالاد انتراکت
۱۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد اسفناج

بیبی اسفناج، گردو، پنیر فتا، برگه زرد آلو
سالاد اسفناج
۱۳۰,۰۰۰ تومان

سوپ

جو پرک قارچ
سوپ
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۴۰۰ گرم
سیب زمینی سرخ شده
۶۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی

یک نفره
سالاد شیرازی
۳۰,۰۰۰ تومان

سیر ترشی

یک نفره
سیر ترشی
۲۵,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

یک نفره
ماست و خیار
۳۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

یک نفره
ماست موسیر
۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

میراندا

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۸,۰۰۰ تومان

میراندا

۱۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی افس

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی افس

لیمو

۱۰,۴۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۴۰۰ تومان

دوغ محلی یک نفره

دوغ محلی یک نفره
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان