جست‌وجو در اسنپ‌فود

ساندویچ نیم متری

ساندویچ نیم چیزبرگر خانگی

نیم متری
ساندویچ نیم چیزبرگر خانگی
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم همبرگر خانگی

نیم متری
ساندویچ نیم همبرگر خانگی
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم کراکف پنیری

نیم متری
ساندویچ نیم کراکف پنیری
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم چیز برگر معمولی

نیم متری
ساندویچ نیم چیز برگر معمولی
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم کوکتل پنیری

نیم متری
ساندویچ نیم کوکتل پنیری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم هات داگ پنیری

نیم متری
ساندویچ نیم هات داگ پنیری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم ژامبون پنیری

نیم متری
ساندویچ نیم ژامبون پنیری
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیم همبرگر معمولی

نیم متری
ساندویچ نیم همبرگر معمولی
۱۲,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ویژه مستر فود

برگر، کراکف، ژامبون، قارچ، پنیر پروسس، پنیر گودا، خلال، گوجه، خیارشور، کاهو
برگر ویژه مستر فود
۲۳,۰۰۰ تومان

بیگ مگ

۲عدد برگر، ژامبون، قارچ، پنیر پروسس، پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو
بیگ مگ
۲۳,۰۰۰ تومان

دوبل برگر با قارچ

۲عدد برگر، ژامبون، قارچ، پنیر پروسس، گوجه، خیارشور، کاهو
دوبل برگر با قارچ
۲۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

برگر، کوکتل، ژامبون، پنیر پروسس، خلال، گوجه، خیارشور، کاهو
رویال برگر
۱۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

برگر، ژامبون، قارچ، پنیر پروسس، گوجه، خیارشور، کاهو
قارچ برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر خانگی

برگر، ژامبون، پنیر پروسس، گوجه، خیارشور، کاهو
چیز برگر خانگی
۱۳,۰۰۰ تومان

همبرگر خانگی

برگر، ژامبون، پنیر پروسس، گوجه، خیارشور، کاهو
همبرگر خانگی
۱۱,۰۰۰ تومان

مرغ برگر

مرغ چرخ کرده، ادویه، گوجه، خیارشور، کاهو
مرغ برگر
۱۲,۰۰۰ تومان

چیز برگر معمولی

برگر ۳۰% ژامبون، پنیر پروسس، گوجه، خیارشور، کاهو
چیز برگر معمولی
۹,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

برگر ۳۰%، گوجه، خیارشور، کاهو
همبرگر معمولی
۷,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا قارچ و گوشت (مینی)

خمیر کوچک، قارچ، گوشت چرخ کرده، پنیر پروسس، گوجه، فلفل دلمه، ادویه، کنجد
پیتزا قارچ و گوشت (مینی)
۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت (نرمال)

خمیر کوچک، قارچ، گوشت چرخ کرده، پنیر پروسس، گوجه، فلفل دلمه، ادویه، کنجد
پیتزا قارچ و گوشت (نرمال)
۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مسترفود (مینی)

خمیر، قارچ، مرغ، گوشت چرخ کرده، پنیر پروسس، گوجه، فلفل دلمه، ادویه، کنجد
پیتزا مسترفود (مینی)
۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مسترفود (نرمال)

خمیر، قارچ، مرغ، گوشت چرخ کرده، پنیر پروسس، پنیر گودا، گوجه، فلفل دلمه، ادویه، کنجد
پیتزا مسترفود (نرمال)
۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (مینی)

خمیر، قارچ، مخلوط ژامبون، گوشت چرخ کرده، پنیر پروسس، گوجه، فلفل دلمه، ادویه، کنجد
پیتزا مخصوص (مینی)
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (نرمال)

خمیر، قارچ مخلوط، ژامبون، گوشت چرخ کرده، پنیر پروسس، گوجه، فلفل دلمه، ادویه، کنجد
پیتزا مخصوص (نرمال)
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (مینی)

خمیر، قارچ، مخلوط ژامبون، پنیر پروسس، گوجه، فلفل دلمه، ادویه، کنجد
پیتزا مخلوط (مینی)
۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (نرمال)

خمیر، قارچ، ژامبون مخلوط، پنیر پروسس، گوجه، فلفل دلمه، ادویه، کنجد
پیتزا مخلوط (نرمال)
۱۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ (مینی)

خمیر، قارچ، مرغ، پنیر پروسس، گوجه، فلفل دلمه، ادویه، کنجد
پیتزا قارچ و مرغ (مینی)
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ (نرمال)

خمیر، قارچ، مرغ، پنیر پروسس، گوجه، فلفل دلمه، ادویه، کنجد
پیتزا قارچ و مرغ (نرمال)
۲۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (مینی)

خمیر، قارچ، پپرونی، پنیر پروسس، گوجه، فلفل دلمه، ادویه، کنجد
پیتزا پپرونی (مینی)
۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (نرمال)

خمیر، قارچ، پپرونی، پنیر پروسس، گوجه، فلفل دلمه، ادویه، کنجد
پیتزا پپرونی (نرمال)
۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کراکف پنیری

پنیری
ساندویچ کراکف پنیری
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

پنیری
ساندویچ هات داگ پنیری
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

۲ عدد کوکتل
ساندویچ کوکتل
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل پنیری

کوکتل، پنیر پروسس، ژامبون مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ کوکتل پنیری
۱۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری

بلغاری، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ بلغاری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بلغاری پنیری

بلغاری، ژامبون مرغ، پنیر پروسس، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ بلغاری پنیری
۱۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون پنیری

ژامبون مرغ، پنیر پروسس، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ ژامبون پنیری
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ژامبون مرغ، گوجه، خیارشور، کاهو، خلال
ساندویچ ژامبون مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

مرغ، پنیر پروسس، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ مرغ
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ پچ مرغ

مرغ، ژامبون، پنیر پروسس، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ پچ مرغ
۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ پچ گوشت

گوشت چرخ کرده، ژامبون، پنیر پروسس، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ پچ گوشت
۱۶,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سیب زمینی تنوری مستر فود

سیب زمینی سرخ کرده، گوشت چرخ کرده، پنیر پروسس، فلفل دلمه، گوجه، قارچ، یک نفره
سیب زمینی تنوری مستر فود
۱۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری مخصوص

سیب زمینی سرخ کرده، مرغ، پنیر پروسس، فلفل دلمه، گوجه، قارچ، یک نفره
سیب زمینی تنوری مخصوص
۱۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون مخلوط شده، پنیر پروسس، فلفل دلمه، گوجه، قارچ، یک نفره
سیب زمینی تنوری
۱۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

یک نفره
سیب زمینی سرخ کرده
۶,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

یک نفره
سالاد ماکارونی
۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۸۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۲,۵۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده
۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۶,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای
۳,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱/۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۲,۵۰۰ تومان