جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای روزانه

عدس پلو با گوشت

عدس پلو با گوشت
۲۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکا کولا

نوشابه قوطی کوکا کولا

بطری

۲,۰۰۰ تومان

قوطی

۶,۵۰۰ تومان

خانواده

۵,۵۰۰ تومان

دلستر

دلستر

قوطی

۴,۵۰۰ تومان

خانواده

۶,۰۰۰ تومان

دوغ

دوغ

قوطی

۳,۵۰۰ تومان

خانواده

۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی

آب معدنی

کوچک

۱,۵۰۰ تومان

بزرگ

۲,۵۰۰ تومان