جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب وزیری

چلو کباب وزیری
۱۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگینی

چلو کباب لقمه نگینی
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (دو سیخ)

چلو جوجه کباب (دو سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب (تک سیخ)

چلو جوجه کباب (تک سیخ)
۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

چلو کباب تابه ای
۱۰,۰۰۰ تومان

منوی اصلی

چلو اکبر جوجه

چلو اکبر جوجه
۱۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

چلو ماهی

چلو ماهی
۱۰,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو

لوبیا پلو
۸,۵۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب وزیری

خوراک کباب وزیری
۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)

خوراک کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۱,۰۰۰ تومان

خوراک لقمه نگینی

خوراک لقمه نگینی
۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب (دو سیخ)

خوراک جوجه کباب (دو سیخ)
۱۱,۰۰۰ تومان

جوجه کباب (تک سیخ)

جوجه کباب (تک سیخ)
۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۹,۰۰۰ تومان

شنیسل ماهی

شنیسل ماهی
۹,۰۰۰ تومان

دلمه

دلمه
۸,۵۰۰ تومان

کشک بادمجان

کشک بادمجان
۸,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

میرزا قاسمی
۸,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

چلو خورشت قورمه سبزی
۸,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۸,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

چلو خورشت قیمه بادمجان
۸,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

نوشابه قوطی
۱,۵۰۰ تومان

دلستر قوطی

دلستر قوطی
۱,۵۰۰ تومان

دوغ محلی

دوغ محلی
۱,۵۰۰ تومان