جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

کباب کوبیده ۲ سیخ ۲۲۰گرمی، برنج ایرانی، کره، دورچین، گوجه، نان، پیاز
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

۱۳۰ گرم جوجه کباب، برنج ایرانی، کره، گوجه، نان، پیاز
چلو جوجه کباب
۸۵,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

برنج ایرانی با مرغ تا ۴۰۰ گرم و دور چین
زرشک پلو با مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلوجوجه کباب ویژه پارسی

جوجه کباب ۳۰۰ گرم با برنج هاشمی ایرانی، گوجه، کره، همراه با دورچین کامل
چلوجوجه کباب ویژه پارسی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص پارسی

کباب لقمه مخصوص، برنج ایرانی، کره، گوجه، نان، پیاز بادور چین کامل
چلو کباب مخصوص پارسی
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی ویژه

کباب برگ، گوسفندی کباب کوبیده، برنج ایرانی، همراه با دورچین
چلو کباب سلطانی ویژه
۲۰۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

برنج ایرانی گوشت برگ تا ۲۰۰ گرم همراه با دورچین
چلو کباب برگ مخصوص
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری ویژه

گوشت برگ و جوجه بصورت تکه ای و برنج ایرانی بهمراه دورچین
چلو کباب بختیاری ویژه
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

کباب کوبیده، جوجه کباب نگینی، برنج ایرانی بهمراه دورچین
چلو کباب نگین دار
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب بناب ویژه

کباب بناب ۲۵۰گرمی، برنج ایرانی بهمراه دورچین
چلو کباب بناب ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

جوجه ۱۳۰ گرم و کباب ۱۰۰ گرم بصورت میکس به همراه برنج ایرانی و دورچین
چلو کباب وزیری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

کباب کوبیده ۱۳۰ برنج ایرانی کره گوجه نان پیاز
چلو کباب لقمه
۸۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

کباب کوبیده ۲ سیخ ۲۲۰گرمی، برنج ایرانی، کره، دورچین، گوجه، نان، پیاز
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب حلزونی

جوجه کباب حلزونی ۱۸۰گرم برنج ایرانی گوجه کره نان پیاز
چلو جوجه کباب حلزونی
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

۱۸۰ گرم جوجه کباب، برنج ایرانی، کره، دورچین، گوجه، نان، پیاز
چلو جوجه کباب مخصوص
۱۰۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب

۱۳۰ گرم جوجه کباب، برنج ایرانی، کره، گوجه، نان، پیاز
چلو جوجه کباب
۸۵,۰۰۰ تومان

چلوکباب دو رو

چلوکباب دو رو
۱۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب سلطانی

کباب برگ و یک سیخ کباب کوبیده گوجه خیار شور نان پیازودور چین ویژه
خوراک کباب سلطانی
۱۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

کباب برگ، گوجه، دورچین، نان، پیاز
خوراک کباب برگ
۱۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب حلزونی

جوجه کباب ۱۸۰گرمی، گوجه، دورچین، نان
خوراک جوجه کباب حلزونی
۹۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

۲۸۰گرم کباب و جوجه بصورت نگینی به همراه دورچین
خوراک کباب نگین دار
۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

کباب بختیاری ۲۰۰گرمی، گوجه، نان، دورچین
خوراک کباب بختیاری
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بناب

۳۰۰گرم کباب بناب، به همراه دورچین
خوراک کباب بناب
۹۰,۰۰۰ تومان

کباب لقمه (۱ سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده ۱۳۰ گرم بدون مخلفات بدون گوجه یک سیخ ارسال نمی شود
کباب لقمه (1 سیخ)
۴۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده مخصوص

دو سیخ ۲۰۰گرم کباب کوبیده، گوجه نان دورچین
خوراک کباب کوبیده مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۲۱۰گرم جوجه کباب، گوجه نان دورچین
خوراک جوجه کباب مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

جوجه کباب معمولی ۱۳۰ گرمی (۱ سیخ)

۱۴۰گرم جوجه کباب بدون مخلفات بدون گوجه تک سیخ ارسال نمیشود
جوجه کباب معمولی 130 گرمی (1 سیخ)
۴۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مخصوص ۱۸۰ گرمی (۱ سیخ)

۲۲۰گرم جوجه کباب بدون مخلفات بدون گوجه تک سیخ ارسال نمیشود
جوجه کباب مخصوص 180 گرمی (1 سیخ)
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

ران مرغ با سس ،دورچین نان، پیاز
خوراک مرغ
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک شنیسل مرغ

۲۵۰ گرم سینه مرغ با ارد پانکو تایلندی، دورچین ویژه
خوراک شنیسل مرغ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک اکبر جوجه

نیمی از مرغ اورگانیک سبز همراه با سس مخصوص و دورچین
خوراک اکبر جوجه
۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی

ماهی قزل تا ۴۰۰ گرم با ارد پانکو تایلندی دورچین،
خوراک ماهی
۱۰۰,۰۰۰ تومان

اکبر جوجه

اکبر جوجه با برنج ایرانی ودور چین کامل وسس مخصوص اکبر جوجه
اکبر جوجه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهیچه

برنج ایرانی ۴۰۰ گرم گوشت ماهیچه گوسفندی ودور چین عالی
چلو ماهیچه
۲۲۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با ماهی قزل آلا

برنج ایرانی ماهی قزل تا ۴۰۰ گرم با دور چین ویژه
باقالی پلو با ماهی قزل آلا
۱۳۰,۰۰۰ تومان

چلو گردن

برنج ایرانی ۴۰۰ گرم گردن گوسفندی ودورچین ویژه
چلو گردن
۱۹۰,۰۰۰ تومان

چلو گوشت ویژه

۲۰۰ گرم گوشت، برنج ایرانی دورچین ویژه
چلو گوشت ویژه
۱۲۰,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

برنج ایرانی با مرغ تا ۴۰۰ گرم و دور چین
زرشک پلو با مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

چلو ماهی قزل آلا ویژه

ماهی قزل تا ۴۰۰ گرم با ارد پانکو تایلندی با برنج ایرانی و دور چین
چلو ماهی قزل آلا ویژه
۱۲۵,۰۰۰ تومان

منو روزانه

ماکارونی

ماکارونی
۶۰,۰۰۰ تومان

کوفته تبریزی

نان، پیاز فقط روز یکشنبه
کوفته تبریزی
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

برنج ایرانی فقط روز پنجشنبه
چلو کباب تابه ای
۷۰,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

برنج ایرانی همراه کاسه خرشت تک نفره همراه دورچین
چلو خورشت قورمه سبزی
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

برنج ایرانی همراه کاسه خرشت تک نفره همراه دورچین
چلو خورشت قیمه بادمجان
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت فسنجان

برنج ایرانی همراه کاسه خرشت تک نفره همراه دورچین
چلو خورشت فسنجان
۱۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

۴۰۰ گرم سالادفصل باسس فرانسوی
سالاد فصل
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد اندونزی

سالاد اندونزی
۲۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۱۰۰گرم پروده
زیتون پرورده
۲۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

ماست موسیر
۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۷,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۵,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان