جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مخلوط ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتی متری، کالباس، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه، ذرت
پیتزا مخلوط ایتالیایی (یک نفره)
۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتی متری، کالباس مکزیکی، ژامبون گوشت ۶۰%، سوسیس هات داگ، سوسیس کوکتل مخصوص، قارچ، ذرت، پنیر پیتزا، فلفل ...
پیتزا مخصوص ایتالیایی (یک نفره)
۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص مرغ ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتی متری، کالباس مکزیکی، ژامبون مرغ ۶۰%، سوسیس هات داگ، سوسیس کوکتل مخصوص، قارچ، ذرت، پنیر پیتزا، فلفل د...
پیتزا مخصوص مرغ ایتالیایی (یک نفره)
۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سر آشپز ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتی متری، گوشت ریش ریش شده، کالباس مکزیکی، ژامبون گوشت ۶۰%، سوسیس هات داگ، سوسیس کوکتل مخصوص، قارچ، ذرت،...
پیتزا سر آشپز ایتالیایی (یک نفره)
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتی متری، گوشت ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ ایتالیایی (یک نفره)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتی متری، مرغ، قارچ، ذرت، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی (یک نفره)
۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی تند ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتی متری، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی تند ایتالیایی (یک نفره)
۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه مرغ پپرونی ایتالیایی (یک نفره)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۴ سانتی متری, مرغ, ژامبون پپرونی, قارچ, ذرت, پنیر پیتزا, فلفل دلمه ای ,گوجه
پیتزا ویژه مرغ پپرونی ایتالیایی (یک نفره)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ذغالی (نان فانتزی)

۱ عدد برگر ذغالی دست ساز گوشت گوساله ۹۰% ۲۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع سس به انتخاب شما
برگر ذغالی (نان فانتزی)
۸۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص (نان سنتی)

یک عدد برگر گوشت گوساله ۶۰% ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان سنتی دو عدد
همبرگر مخصوص (نان سنتی)
۴۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص (نان فانتزی)

یک عدد برگر شرکتی گوشت گوساله ۶۰% ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع سس به انتخاب شما
همبرگر مخصوص (نان فانتزی)
۴۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص با قارچ و پنیر (نان فانتزی)

یک عدد برگر شرکتی گوشت گوساله ۶۰% ۱۵۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع سس به انتخاب شما
همبرگر مخصوص با قارچ و پنیر (نان فانتزی)
۵۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر (نان فانتزی)

یک عدد برگر گوشت گوساله ۶۰% ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، دو عدد نان نیم باگت
چیز برگر (نان فانتزی)
۵۳,۰۰۰ تومان

دوبل برگر (نان سنتی)

۲ عدد برگر شرکتی گوشت گوساله ۶۰% ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع سس به انتخاب شما
دوبل برگر (نان سنتی)
۶۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر (نان فانتزی)

۲ عدد برگر شرکتی گوشت گوساله ۶۰% ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع سس به انتخاب شما
دوبل برگر (نان فانتزی)
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف (نان فانتزی)

۱۵۰ گرم گوشت ریش ریش شده، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع سس به انتخاب شما
ساندویچ رست بیف (نان فانتزی)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط (نان فانتزی)

۱۰۰ گرم گوشت، ۱۰۰ گرم مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع سس به انتخاب شما
ساندویچ مخلوط (نان فانتزی)
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ (نان فانتزی)

۲۰۰ گرم مرغ، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع سس به انتخاب شما
ساندویچ مرغ و قارچ (نان فانتزی)
۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ و پنیر (نان فانتزی)

۲۰۰ گرم مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع سس به انتخاب شما
ساندویچ مرغ و قارچ و پنیر (نان فانتزی)
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری با قارچ و پنیر (نان فانتزی)

یک عدد سوسیس هات داگ تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع سس به انتخاب شما
ساندویچ هات داگ تنوری با قارچ و پنیر  (نان فانتزی)
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ سرخ شده (نان فانتزی)

یک عدد سوسیس هات داگ سرخ شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع سس به انتخاب شما
ساندویچ هات داگ سرخ شده (نان فانتزی)
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ سرخ شده با قارچ و پنیر (نان فانتزی)

یک عدد سوسیس هات داگ سرخ شده، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع سس به انتخاب شما
ساندویچ هات داگ سرخ شده با قارچ و پنیر (نان فانتزی)
۷۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری (نان فانتزی)

۲۰۰ گرم سوسیس بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع سس به انتخاب شما
ساندویچ بندری (نان فانتزی)
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با قارچ و پنیر (نان فانتزی)

۲۰۰ گرم سوسیس بندری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع سس به انتخاب شما
ساندویچ بندری با قارچ و پنیر (نان فانتزی)
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ یونانی (نان فانتزی)

۳۰۰ گرم سوسیس بندری، ژامبون پپرونی، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع سس به انتخاب شما
ساندویچ یونانی (نان فانتزی)
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه مخصوص (نان فانتزی)

۳ عدد کباب لقمه شرکتی ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع سس به انتخاب شما
ساندویچ کباب لقمه مخصوص (نان فانتزی)
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب لقمه مخصوص با قارچ و پنیر (نان فانتزی)

۳ عدد کباب لقمه شرکتی ۶۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع سس به انتخاب شما
ساندویچ کباب لقمه مخصوص با قارچ و پنیر (نان فانتزی)
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری (نان فانتزی)

۳۰۰ گرم ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، نوع سس به انتخاب شما
ساندویچ ژامبون تنوری (نان فانتزی)
۶۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

بشقاب داغ

سیب زمینی سرخ شده، قارچ، پپرونی، پنیر پیتزا، ذرت
بشقاب داغ
۷۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۳۰۰ گرم
سیب زمینی سرخ شده
۴۵,۰۰۰ تومان

سس

سس کچاپ رعنا (اضافه)

یک نفره
سس کچاپ رعنا (اضافه)
۱,۵۰۰ تومان

سس کچاپ تند رعنا (اضافه)

یک نفره
سس کچاپ تند رعنا (اضافه)
۱,۵۰۰ تومان

سس مایونز رعنا (اضافه)

یک نفره
سس مایونز رعنا (اضافه)
۱,۵۰۰ تومان

سس مایونز تند رعنا (اضافه)

یک نفره
سس مایونز تند رعنا (اضافه)
۱,۵۰۰ تومان

سس فرانسوی رعنا (اضافه)

سس فرانسوی رعنا (اضافه)
۱,۵۰۰ تومان

سس سیر رعنا (اضافه)

یک نفره
سس سیر رعنا (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

سس خردل رعنا (اضافه)

یک نفره
سس خردل رعنا (اضافه)
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

ماءالشعیر بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر بطری عالیس

سیب

۱۷,۰۰۰ تومان

انگور قرمز

۱۷,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری میرندا

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری میرندا
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه بطری پپسی
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۶,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده عالیس

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده عالیس

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

انگور سیاه

۱۷,۰۰۰ تومان

سیب

۱۷,۰۰۰ تومان

هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده عالیس

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده عالیس

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی عالیس

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی عالیس
۸,۰۰۰ تومان

دوغ بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان