جست‌وجو در اسنپ‌فود

چلو کباب

چلو کباب کوبیده

(دو سیخ)، برنج، گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو کباب کوبیده
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده گوسفندی

(دو سیخ)، برنج، گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو کباب کوبیده گوسفندی
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخلوط

چلو کباب کوبیده مخلوط
۲۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب بدون استخوان

(یک سیخ)، برنج، گوجه کبابی، فلفل کبابی
چلو جوجه کباب بدون استخوان
۲۳,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

چلو،۱سیخ جوجه با استخوان ۸۰۰گرم،گوجه،فلفل
چلو جوجه کباب با استخوان
۳۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب بختیاری

چلو کباب بختیاری
۶۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب حلزونی

چلو کباب حلزونی
۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

چلو کباب نگینی
۲۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب بلغاری

چلو کباب بلغاری
۸۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص گوسفندی

یک سیخ کباب برگ مخصوص گوسفندی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، برنج
چلو کباب برگ مخصوص گوسفندی
۸۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه گوسفندی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، برنج
چلو کباب چنجه گوسفندی
۶۸,۰۰۰ تومان

چلو کره ایرانی

۲۵۰گرم برنج ایرانی
چلو کره ایرانی
۸,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب کوبیده مخلوط (دو سیخ)

دو سیخ کباب کوبیده ۲۰۰ گرمی، دورچین
خوراک کباب کوبیده مخلوط (دو سیخ)
۲۲,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده گوسفندی (یک سیخ)

۱۰۰ گرم
کباب کوبیده گوسفندی (یک سیخ)
۱۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده گوسفندی (دو سیخ)

نان، گوجه کبابی، فلفل کبابی
خوراک کباب کوبیده گوسفندی (دو سیخ)
۲۶,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده مخلوط (یک سیخ)

۱۰۰ گرم
کباب کوبیده مخلوط (یک سیخ)
۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب بدون استخوان

(یک سیخ)، نان، گوجه کبابی، فلفل کبابی
خوراک جوجه کباب بدون استخوان
۱۵,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

(یک سیخ)، نان، گوجه کبابی، فلفل کبابی
خوراک جوجه کباب با استخوان
۲۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب حلزونی

خوراک کباب حلزونی
۲۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

خوراک کباب نگینی
۱۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بلغاری

خوراک کباب بلغاری
۷۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب بختیاری

خوراک کباب بختیاری
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ مخصوص گوسفندی

یک سیخ کباب برگ مخصوص گوسفندی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، نان
خوراک کباب برگ مخصوص گوسفندی
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه گوسفندی

یک سیخ کباب چنجه گوسفندی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، نان
خوراک کباب چنجه گوسفندی
۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب شیشلیک شاندیز

(یک سیخ)، نان، گوجه کبابی، فلفل کبابی
خوراک کباب شیشلیک شاندیز
۱۳۰,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

(یک سیخ)، نان، گوجه کبابی، فلفل کبابی
خوراک بال کبابی
۱۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

فلفل کبابی

فلفل کبابی
۲,۰۰۰ تومان

نان (اضافه)

نان (اضافه)
۱,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده (یک نفره)

زیتون پرورده (یک نفره)
۳,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده (دو نفره)

زیتون پرورده (دو نفره)
۶,۰۰۰ تومان

ماست موسیر کوزه ای

ماست موسیر کوزه ای
۵,۰۰۰ تومان

ماست دبه ای (سه کیلو)

ماست دبه ای (سه کیلو)
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست دبه ای (شش کیلو)

ماست دبه ای (شش کیلو)
۳۰,۰۰۰ تومان

نان اضافه

نان اضافه
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری کوکاکولا

۳۰۰ میلی لیتر
 نوشابه بطری کوکاکولا
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری فانتا پرتقالی

۳۰۰ میلی لیتر
 نوشابه بطری فانتا پرتقالی
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
 نوشابه بطری اسپرایت
۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده کوکاکولا

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده کوکاکولا
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده فانتا پرتقالی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده فانتا پرتقالی
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۵,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۲,۰۰۰ تومان

دوغ محلی کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ محلی کوچک
۳,۰۰۰ تومان

دوغ محلی بزرگ

۱.۵ لیتر
دوغ محلی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۳,۰۰۰ تومان

استوایی

۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی

۰.۵ لیتر
آب معدنی
۱,۲۰۰ تومان