جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم، پیاز جعفری، لیمو، فلفل کبابی، کره، یک عدد نان لواش (...
خوراک کباب کوبیده
۷۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ترشی کلم، کره، پیاز جعفری، لیمو
چلو خورشت قورمه سبزی
۶۹,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم، پیاز جعفری، لیمو، فلفل کبابی، کره، یک عدد نان لواش (نان سنگک اضافه به ان...
خوراک جوجه کباب مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی (نان سنگک اضافه به انتخاب شما)
کباب کوبیده (یک سیخ)
۳۵,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو

۵۳۰ گرم لوبیا پلو با برنج ایرانی و گوشت گوساله چرخ شده لاپلویی، ترشی کلم، کره، پیاز جعفری، لیمو
لوبیا پلو
۸۳,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب لقمه کاردی

یک سیخ کباب لقمه گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، جعفری، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ترشی کلم، پیاز جعفری، لیمو، فلفل کب...
چلو کباب لقمه کاردی
۱۰۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب مخصوص بناب

یک سیخ کباب بناب گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ترشی کلم، پیاز جعفری، لیمو، فلفل کبابی، کر...
چلو کباب مخصوص بناب
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه ویژه

یک سیخ کباب لقمه گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ترشی کلم، پیاز جعفری، لیمو، فلفل کبابی، کر...
چلو کباب لقمه ویژه
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ترشی کلم، پیاز جعفری، لیمو، فلفل ک...
چلو کباب لقمه زعفرانی مخصوص
۱۰۵,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ترشی کلم، پیاز جعفری، لیمو، فلفل کبابی، ...
چلو کباب کوبیده (یک سیخ)
۶۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده (دو سیخ)

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرم، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ترشی کلم، پیاز جعفری، لیمو، فلفل کبابی، کر...
چلو کباب کوبیده (دو سیخ)
۹۹,۰۰۰ تومان

سینی میکس

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، ۴ تکه بال کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی،...
سینی میکس

یک نفره

۱۳۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب وزیری

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ترشی...
چلو کباب وزیری
۱۰۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۰۰ گرمی شامل کباب لقمه ۱۳۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی و ۷۰ گرم جوجه کباب سینه مرغ نگینی، ۳۵۰ گرم ...
چلو کباب لقمه نگین دار
۱۱۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب با استخوان

۸۵۰ گرم ران با استخوان، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ترشی کلم، پیاز جعفری، لیمو، فلفل کبابی، کره
چلو جوجه کباب با استخوان
۱۴۶,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ترشی کلم، پیاز جعفری، لیمو، فلفل کبابی، کره
چلو جوجه کباب مخصوص
۹۹,۰۰۰ تومان

بال کبابی همراه با برنج

۶ تکه بال کبابی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، ترشی کلم، پیاز جعفری، لیمو، فلفل کبابی، کره
بال کبابی همراه با برنج
۸۶,۰۰۰ تومان

چلو کره

۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو کره
۳۶,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب لقمه کاردی

یک سیخ کباب لقمه گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، جعفری، گوجه کبابی، ترشی کلم، پیاز جعفری، لیمو، فلفل کبابی، کره، یک عدد نان ...
خوراک کباب لقمه کاردی
۷۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم، پیاز جعفری، لیمو، فلفل کبابی، کره، یک عدد نان لواش (ن...
خوراک کباب لقمه
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه زعفرانی مخصوص

یک سیخ کباب لقمه زعفرانی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم، پیاز جعفری، لیمو، فلفل کبابی، کره، یک عدد نان...
خوراک کباب لقمه زعفرانی مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

۲ سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم، پیاز جعفری، لیمو، فلفل کبابی، کره، یک عدد نان لواش (...
خوراک کباب کوبیده
۷۵,۰۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

یک سیخ کباب کوبیده گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۱۰۰ گرمی (نان سنگک اضافه به انتخاب شما)
کباب کوبیده (یک سیخ)
۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه نگین دار

یک سیخ کباب لقمه نگین دار ۲۰۰ گرمی شامل کباب لقمه ۱۳۰ گرمی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی و ۷۰ گرم جوجه کباب سینه مرغ نگینی، گوجه کبا...
خوراک کباب لقمه نگین دار
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، گوجه کبابی، ترشی کلم، پیاز جعفری، لیمو، فلفل کبابی، کره، یک عدد نان لواش (نان سنگک اضافه به ان...
خوراک جوجه کباب مخصوص
۷۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب با استخوان

۸۵۰گرم ران با استخوان، گوجه کبابی، ترشی کلم، پیاز جعفری، لیمو، فلفل کبابی، کره، یک عدد نان لواش (نان سنگک اضافه به انتخاب شما)
خوراک جوجه کباب با استخوان
۱۱۰,۰۰۰ تومان

خوراک بال کبابی

۶ تکه بال کبابی، گوجه کبابی، ترشی کلم، پیاز جعفری، لیمو، فلفل کبابی، کره، یک عدد نان لواش (نان سنگک اضافه به انتخاب شما)
خوراک بال کبابی
۵۶,۰۰۰ تومان

کشک بادمجان

۴۰۰ گرم، کشک، پیاز داغ، بادمجان سرخ شده، سیر داغ، نعنا خشک، ۲ عدد نان لواش (نان سنگک اضافه به انتخاب شما)
کشک بادمجان
۶۹,۰۰۰ تومان

میرزا قاسمی

۴۰۰ گرم، بادمجان کبابی، گوجه فرنگی، تخم مرغ، ۲ عدد نان لواش (نان سنگک اضافه به انتخاب شما)
میرزا قاسمی
۶۹,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی

یک سیخ گوجه کبابی ۴ عدد کامل
گوجه کبابی
۱۵,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

دیزی گوسفندی

۱۰۰ گرم گوشت گوسفندی، ۳۰ گرم دنبه، نخود، لوبیا، نصفه سیب زمینی، گوجه، ظرف سفالی، نصف سنگک، ۲ عدد نان لواش، ریحان، پیاز
دیزی گوسفندی

یک نفره

۱۰۳,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با گردن

۵۰۰ گرم گردن گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
باقالی پلو با گردن
۲۰۵,۰۰۰ تومان

چلو با گردن

۵۰۰ گرم گردن گوسفندی، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی
چلو با گردن
۱۹۵,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۵۰ گرم سبزی پلو با برنج ایرانی، ترشی کلم، کره، پیاز جعفری، لیمو
سبزی پلو با ماهی
۱۳۶,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل آلا

۴۵۰ گرم ماهی قزل آلا سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ترشی کلم، کره، پیاز جعفری، لیمو
چلو ماهی قزل آلا
۱۲۶,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی، ترشی کلم، کره، پیاز جعفری، لیمو
باقالی پلو با مرغ (ران)
۹۳,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

۴۰۰ گرم ران مرغ سرخ شده، ۳۵۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، ترشی کلم، کره، پیاز جعفری، لیمو
زرشک پلو با مرغ (ران)
۸۳,۰۰۰ تومان

لوبیا پلو

۵۳۰ گرم لوبیا پلو با برنج ایرانی و گوشت گوساله چرخ شده لاپلویی، ترشی کلم، کره، پیاز جعفری، لیمو
لوبیا پلو
۸۳,۰۰۰ تومان

چلو خورشت

چلو خورشت قورمه سبزی

۲۵۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ترشی کلم، کره، پیاز جعفری، لیمو
چلو خورشت قورمه سبزی
۶۹,۰۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۳۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

۲۵۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، ترشی کلم، کره، پیاز جعفری، لیمو
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۶۹,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت، ۶۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ شده
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۳۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

۲۵۰ گرم خورشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی، بادمجان سرخ شده، ترشی کلم، کره، پیاز جعفری، لیمو
چلو خورشت قیمه بادمجان
۷۳,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه بادمجان (اضافه)

۲۵۰ گرم خورشت قیمه بادمجان
خورشت قیمه بادمجان (اضافه)
۳۹,۰۰۰ تومان

پیش غذا

زیتون پرورده

شرکتی
زیتون پرورده

یک نفره

۱۴,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

دست ساز
ماست موسیر

یک نفره

۱۲,۰۰۰ تومان

ماست و خیار

دست ساز
ماست و خیار

یک نفره

۱۴,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

کاهو، خیار، گوجه، ذرت، هویج، لیمو
سالاد فصل

یک نفره

۲۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده

هی دی استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

هی دی لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

هی دی هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ بطری محلی

۵۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری محلی
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ محلی خانواده
۳۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان